Konferencja Przyjaciół Przemysłu

Już od sześciu lat odbywają się konferencje Przyjaciół Przemysłu. W tym roku ministrowie ds. gospodarki ponad 20 krajów unijnych spotkali się w Paryżu. Wśród nich oczywiście minister Jadwigą Emilewicz. Rozmawiano o wyzwaniach dla przemysłu UE i wzmacnianiu jego konkurencyjności. Te zagadnienia były też tematem spotkania naszej szefowej z min. gospodarki Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Jarosław Gowin na Konwencji Zjednoczonej Prawicy

Dziś w Szeligach pod Warszawą odbyła się Konwencja Zjednoczonej Prawicy!

Jarosław Gowin:  „W dniu 13 stycznia 2019 roku w imieniu
Porozumienia zaprezentuję w Krakowie ✔️program Energia+ 📢. Na czym on będzie polegał? We współpracy z uczelniami, uruchomimy masową budowę odnawialnych źródeł energii dla MŚP oraz gospodarstw domowych. Konkretne rozwiązania, żeby Polakom żyło się lepiej!”

MNiSW stawia na humanistykę

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to tylko jeden z przykładów wsparcia dla nauk humanistycznych. Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska akademickiego, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych. Program upowszechnia osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie, umożliwia stabilizację wyspecjalizowanym, edytorskim zespołom badawczy oraz wspiera finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne.

Nauki społeczno-humanistyczne, w większości rozwiniętych krajów zachodu, bardzo słusznie zresztą, traktowane są jako koło zamachowe rozwoju społeczno-gospodarczego – mówił wicepremier Jarosław Gowin. – Wielu prezesów-wizjonerów wielkich, międzynarodowych firm jest absolwentami tych kierunków. Humaniści są twórcami idei przekuwanych w konkretne produkty zmieniające świat, prekursorami korzystnych zmian społecznych, myślicielami, wynalazcami i twórcami. Chcemy, by humanistyka odgrywała podobną rolę w naszym kraju. Służą do tego takie konferencje jak ta, których celem jest popularyzacja nauk społeczno-humanistycznych jako przestrzeni kreatywności i innowacji – podkreślił szef resortu nauk

Oświadczenie

Czasem człowiek czyta i własnym oczom nie wierzy… To właśnie przypadek wymagającego sprostowania tytułu „Mówię stop pomysłom prezesa”, którym redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” opatrzyła wywiad ze mną – opublikowany w wydaniu z 7 sierpnia br. Słowa te nie tylko nigdy nie padły z moich ust, ale też nie znajdują uzasadnienia w tekście, co potwierdzi każdy umiejący czytać ze zrozumieniem. Przeciwnie – podobnie jak w innych moich wypowiedziach z ostatnich dni – jednym z najważniejszych przekazów było i jest konsekwentne wezwanie do zachowania jedności obozu Zjednoczonej Prawicy i wyciszenie szkodliwych emocji.

Zawsze ceniłem pracę rzetelnych mediów, do których zaliczałem także „DGP”, ale w tym przypadku doszło do nadużycia mojego zaufania i złamania zasad dziennikarskiego warsztatu. Tytuł w formie rzekomego cytatu jest bowiem nieuzasadnioną kreacją ze strony redakcji. To wprowadzenie opinii publicznej w błąd jest tym dziwniejsze, że prowadząca wywiad red. Karolina Baca-Pogorzelska wykazała się starannością zarówno w trakcie rozmowy, jak i podczas jej redagowania i autoryzacji. Podpisuję się zatem pod każdym słowem udzielonego wywiadu – z wyjątkiem tytułu, który nijak ma się do treści.

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Polski Razem

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy wobec walki o dobre imię Polski przy próbach fałszowania historii.

1.

22 grudnia 2016 r. zapadł zwycięski wyrok w jednym z trzech procesów prowadzonych pro bono przez prawników stowarzyszenia Patria Nostra – w sprawie używania przez media zachodnie kłamliwego określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Były 96-letni więzień Auschwitz wygrał przeprosiny, jakie niemiecka telewizja ZDF ma opublikować na swojej głównej stronie internetowej i utrzymywać tam przez miesiąc. Wyrok polskiego sądu, mimo iż prawomocny – nie został przez ZDF wykonany. Treść przeprosin została ukryta na podstronie, a nadto poprzedzona niestosownym komentarzem dowodzącym błędności wyroku krakowskiego sądu. Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra, formalnie wezwali ZDF do prawidłowego wykonania wyroku, zgodnie z jego treścią, w terminie do 12 stycznia 2017 r. Na dzień 13 stycznia 2017 r. – prawidłowe przeprosiny nie zostały opublikowane. W związku z tym prawnicy stowarzyszenie podejmą na terenie Niemiec w oparciu o art. 888 Zivilprozessordnung (ZPO) – niemieckiego odpowiednika kodeksu postępowania cywilnego, kroki mające na celu wyegzekwowanie na największej publicznej telewizji niemieckiej ZDF, realizacji wyroku polskiego sądu, poprzez nałożenie grzywny do 25.000 €, a w razie bezskuteczności tego środka, zastosowanie aresztu wobec osób winnych. Należy spodziewać się podjęcia przez ZDF obrony, korzystając z najlepszych prawników niemieckich. Zatem sposób, w jaki niemiecki sąd podejdzie do sprawy, będzie testem poszanowania prawomocnego wyroku polskiego sądu. Wyrok, pomimo iż póki co nie został wykonany, pozytywnie rokuje na rozstrzygnięcia w pozostałych procesach, tj. przeciwko Axel Springer (wydawcy dziennika Die Welt) oraz Focus Online.

2.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy udziela jednoznacznego poparcia dla starań prawników stowarzyszenia Patria Nostra oraz apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Witolda Waszczykowskiego o wsparcie działań polskich prawników na terenie Niemiec przy wykorzystaniu dostępnego aparatu dyplomatycznego oraz konsularnego na rzecz wyegzekwowania od największej niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF prawidłowego wykonania wyroku, tj. zgodnie z jego treścią. Zarząd Polski Razem Zjednoczonej Prawicy uważa za konieczne dołożenie wszelkich starań, by wyroki polskich sądów były wykonywane w poszanowaniu zasad państwa prawa, które są podstawą dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz stosunków wzajemnych. Liczymy, że prawidłowe wykonanie wyroku zadość uczyni narodowi polskiemu za lata kłamstw historycznych.

Warszawa 15 stycznia 2017 r.

Stanowisko Polski Razem