Zespoły programowe Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o powołaniu kolejnych zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

Pragniemy poinformować, iż wzorem Zespołów ds. Edukacji i OZE planujemy utworzenie następujących Zespołów programowych:

1.    Zespół ds. Rynków Kapitałowych, który zajmie się m.in. kwestiami związanymi z OFE – pod przewodnictwem Pana Andrzeja Sałasińskiego
2.    Zespół ds. Ochrony Środowiska, który przeanalizuje m.in. wpływ obecnego ustawodawstwa OŚ na transport i energetykę – pod przewodnictwem Pana dr Grzegorza Chociana
3.    Zespół ds. Polityki Społecznej, który pochyli się m.in. nad ustawą o związkach zawodowych oraz reformą Urzędów Pracy – pod przewodnictwem Pani Beaty Barc
4.    Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, który zajmie się m.in. opracowaniem założeń wzmocnienia Polski lokalnej – pod przewodnictwem Pana Stanisława Derehajło
5.    Zespół ds. Gospodarki o Zamkniętym Obiegu który, przeanalizuje m.in. kwestie efektywności wykorzystania surowców w gospodarce oraz ich recyklingu – pod przewodnictwem Pana prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusza Szymanka
6.     Zespół ds. Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pod przewodnictwem Pana Mariusza Omelańczuka

Uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: a.kutnik@pjg.org.pl Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że istnieje zapotrzebowanie aby zająć się obszarem niepokrytym przez istniejące Zespoły to bardzo proszę o informacje.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.

Zebrania zespołów programowych Polski Razem.

Szanowni Państwo, z przyczyn od nas niezależnych musimy zmienić datę zebrania Zespołu ds. Edukacji z 12 marca na 19 marca (sobota). Temat spotkania pozostaje niezmieniony, zajmiemy się kwestią edukacji nauczycieli. Spotykamy się o godzinie 11.00 w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

 

 

Uprzejmie informujemy o kolejnych spotkaniach zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

1. Zespól ds. Odnawialnych Źródeł Energii, którego inicjatorem jest Pan Stanisław Derehajło, zbierze się w sobotę 27 lutego o godzinie 11.00

2. Zespól ds. Reformy Edukacji, pod przewodnictwem Pani Poseł Iwony Michałek, zbierze się w sobotę 19 marca o godzinie 11.00 Omawianym tematem będzie kwestia edukacji nauczycieli.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.

Zamachy w Paryżu to przede wszystkim olbrzymia tragedia. Dlatego przyłączmy się do modlitwy za tych, którzy zginęli i ich rodziny.
W tych trudnych chwilach musimy być razem. Składam szczere kondolencje dla rodzin ofiar zamachów w Paryżu.

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem

 

Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej

Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej– dalsze trwanie Wandy Nowickiej na stanowisku wicemarszałka Sejmu oznaczałoby złamanie dobrych reguł polskiego parlamentaryzmu, byłoby też utrwalaniem gry nie fair ze strony koalicji rządowej. Wiadomo że na konwencie seniorów, czy prezydium Sejmu Pani Wanda Nowicka jest takim dodatkowym cichym koalicjantem. Tymczasem nie widać żadnych powodów dla których koalicja rządowa miałaby zapewniać sobie jeszcze ten dodatkowy przywilej. Mamy nadzieję że do wniosku przychylą się nie tylko posłowie klubów opozycyjnych, ale że nasz wniosek będzie poparty także przez kluby koalicji rządowej, w imię dobrych zasad które powinny nam wszystkim przyświecać.  Więcej

Jarosław Gowin i Adam Bielan o nowej nazwie partii

Adam Bielan o nowej nazwie partii– Polska Razem Jarosława Gowina zmienia nazwę na Polska Razem Zjednoczona Prawica. Dołączyliśmy ten nowy człon do naszej nazwy po to żeby zamanifestować  w ten sposób  to wszystko co dobrego się dzieje na polskiej prawicy, czyli proces łączenia naszych czterech partii. Jestem przekonany że zjednoczona prawica, co pokazała w wyborach samorządowych, idzie po zwycięstwo, zarówno w wyborach parlamentarnych  na co wskazują sondaże, (w ostatnim sondażu już prowadzimy z Platformą Obywatelską), ale również w wyborach prezydenckich. Te sondaże są dla nas coraz lepsze, jestem przekonany że dojdzie do drugiej tury, i nasz wspólny kandydat Andrzej Duda w tej drugiej turze pokona urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Więcej

STANOWISKO ZARZĄDU POLSKI RAZEM JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE PRZEBIEGU I WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Państwo polskie znalazło się w głębokim kryzysie. Instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie najważniejszego w społeczeństwach demokratycznych aktu, jakim są wybory, nie zdały egzaminu. Zasady głosowania przekazane wyborcom okazały się niejasne.

W kompromitujący sposób przebiega liczenie głosów. Przed ponownym, ręcznym liczeniem głosów karty wyborcze były w wielu miejscach niewłaściwie zabezpieczone. Rekordowo wysoka jest liczba głosów nieważnych. Na wielu kartach wyborczych brakowało list niektórych komitetów. To tylko niektóre przykłady nieprawidłowości, do jakich na masową skalę doszło podczas wyborów. Dodatkowo wynik jednego z komitetów wyborczych w niespotykany sposób odbiega od dotychczasowych jego wyników oraz od danych uzyskanych podczas exit poll. Wszystko to sprawia, że wynik wyborów jest niewiarygodny, a zaufanie obywateli do państwa zostało dramatycznie nadszarpnięte.

W tej sytuacji Polska Razem wzywa wszystkie partie reprezentowane w Parlamencie do wspólnego podjęcia decyzji o skróceniu kadencji nowo wybranych samorządów i przeprowadzeniu ponownych wyborów. W przeciwnym wypadku miliony Polaków będą miały uzasadnione przekonanie, że wynik wyborów został na masową skalę wypaczony. Wzywamy także wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze do wskazania ekspertów, którzy zbadają przyczyny nieprawidłowości i przygotują rekomendacje zmian kodeksu wyborczego. Zachęcamy wszystkich obywateli do zgłaszania wszelkich przypadków łamania procedur wyborczych, oraz przesyłania protestów do sądów okręgowych.

Niezależnie od tego wzywamy wszystkich Polaków, przede wszystkim tych którzy mają poczucie, że wyniki pierwszej tury wyborów zostały wypaczone, do jak najliczniejszego udziału w drugiej turze oraz do głosowania w nich na kandydatów spoza obozu rządzącego Niech głosowanie przeciwko kandydatom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie formą sprzeciwu wobec złamania fundamentalnej dla demokracji zasady uczciwych wyborów.

Wzywamy wszystkich do przestrzegania prawa i wstrzymania się przed takimi niedopuszczalnymi aktami jak okupacja instytucji państwowych. Nie do przyjęcia jest także to, że policja nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa tych instytucji. Jednocześnie Polska Razem wyraża swój stanowczy protest przeciwko naruszeniu przez policję zasady wolności mediów. Sposób potraktowania dziennikarzy relacjonujących przebieg godnej ubolewania okupacji siedziby PKW narusza wizerunek Polski jako demokratycznego państwa prawa. W związku z tym domagamy się natychmiastowych wyjaśnień ze strony Minister Spraw Wewnętrznych oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec policjantów, którzy bezpodstawnie zatrzymali dziennikarzy.

Oświadczenie

Informuję, że nie są ani nigdy nie były prowadzone żadne rozmowy na temat przejścia Pana Posła Łukasza Borowiaka do klubu Sprawiedliwej Polski. Jedyne rozmowy dotyczyły poparcia kandydatury Łukasza Borowiaka w drugiej turze wyborów na prezydenta Leszna. Od wielu lat znam i współpracuje z Posłem Borowiakiem. Wiem, że oznacza się on kompetencją, pracowitością i niezależnością. Dlatego serdecznie proszę wszystkich mieszkańców Leszna, by ponad podziałami partyjnymi oddali głos na Łukasza Borowiaka.

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem

Gowin: Spotkania opozycji z premier powinny stać się praktyką

Przedstawiciel klubu Sprawiedliwa Polska – o ile zostanie zaproszony – spotka się z premier Ewą Kopacz – poinformował szef SP Jarosław Gowin. Dodał, że jego zdaniem takie spotkania powinny stać się „dobrą praktyką, a nie elementem kampanii wyborczej”.

Gowin zaznaczył, że on osobiście nie weźmie udziału w środowym spotkaniu, na które premier zaprosiła liderów partii politycznych. – Niestety koliduje to z moimi obowiązkami tego dnia – powiedział. Zaznaczył, że klub SP z pewnością wydeleguje swojego przedstawiciela na spotkanie z szefową rządu, ale na razie nie wie jeszcze kogo. Więcej

Kowal: Dwie kadencje prezydentów i burmistrzów, ograniczenie radnych w Warszawie i likwidacja powiatów

Jeżeli chodzi o prezydentów i burmistrzów, kadencje powinny być dwie, bo wytwarzają się lokalne sitwy. Będziemy również dążyć do ograniczenia radnych w Warszawie, teraz mamy ich całą armię radnych, priorytetem jest również likwidacja powiatów – mówił w Telewizji Republika Paweł Kowal z Polski Razem Jarosława Gowina.

– Nie może być tak, że ludzie są prezydentami czy burmistrzami po 20 lat, wokół tej sprawy warto jest jednoczyć wysiłki, bo więdnie nam demokracja – mówił.

Kowal podkreślał wagę wyborów samorządowych, szczególnie tych na szczeblu wojewódzkim, krytykując ich niedocenianie. Więcej