MNiSW stawia na humanistykę

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to tylko jeden z przykładów wsparcia dla nauk humanistycznych. Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska akademickiego, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych. Program upowszechnia osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie, umożliwia stabilizację wyspecjalizowanym, edytorskim zespołom badawczy oraz wspiera finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne.

Nauki społeczno-humanistyczne, w większości rozwiniętych krajów zachodu, bardzo słusznie zresztą, traktowane są jako koło zamachowe rozwoju społeczno-gospodarczego – mówił wicepremier Jarosław Gowin. – Wielu prezesów-wizjonerów wielkich, międzynarodowych firm jest absolwentami tych kierunków. Humaniści są twórcami idei przekuwanych w konkretne produkty zmieniające świat, prekursorami korzystnych zmian społecznych, myślicielami, wynalazcami i twórcami. Chcemy, by humanistyka odgrywała podobną rolę w naszym kraju. Służą do tego takie konferencje jak ta, których celem jest popularyzacja nauk społeczno-humanistycznych jako przestrzeni kreatywności i innowacji – podkreślił szef resortu nauk

Oświadczenie

Czasem człowiek czyta i własnym oczom nie wierzy… To właśnie przypadek wymagającego sprostowania tytułu „Mówię stop pomysłom prezesa”, którym redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” opatrzyła wywiad ze mną – opublikowany w wydaniu z 7 sierpnia br. Słowa te nie tylko nigdy nie padły z moich ust, ale też nie znajdują uzasadnienia w tekście, co potwierdzi każdy umiejący czytać ze zrozumieniem. Przeciwnie – podobnie jak w innych moich wypowiedziach z ostatnich dni – jednym z najważniejszych przekazów było i jest konsekwentne wezwanie do zachowania jedności obozu Zjednoczonej Prawicy i wyciszenie szkodliwych emocji.

Zawsze ceniłem pracę rzetelnych mediów, do których zaliczałem także „DGP”, ale w tym przypadku doszło do nadużycia mojego zaufania i złamania zasad dziennikarskiego warsztatu. Tytuł w formie rzekomego cytatu jest bowiem nieuzasadnioną kreacją ze strony redakcji. To wprowadzenie opinii publicznej w błąd jest tym dziwniejsze, że prowadząca wywiad red. Karolina Baca-Pogorzelska wykazała się starannością zarówno w trakcie rozmowy, jak i podczas jej redagowania i autoryzacji. Podpisuję się zatem pod każdym słowem udzielonego wywiadu – z wyjątkiem tytułu, który nijak ma się do treści.

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Polski Razem

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy wobec walki o dobre imię Polski przy próbach fałszowania historii.

1.

22 grudnia 2016 r. zapadł zwycięski wyrok w jednym z trzech procesów prowadzonych pro bono przez prawników stowarzyszenia Patria Nostra – w sprawie używania przez media zachodnie kłamliwego określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Były 96-letni więzień Auschwitz wygrał przeprosiny, jakie niemiecka telewizja ZDF ma opublikować na swojej głównej stronie internetowej i utrzymywać tam przez miesiąc. Wyrok polskiego sądu, mimo iż prawomocny – nie został przez ZDF wykonany. Treść przeprosin została ukryta na podstronie, a nadto poprzedzona niestosownym komentarzem dowodzącym błędności wyroku krakowskiego sądu. Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra, formalnie wezwali ZDF do prawidłowego wykonania wyroku, zgodnie z jego treścią, w terminie do 12 stycznia 2017 r. Na dzień 13 stycznia 2017 r. – prawidłowe przeprosiny nie zostały opublikowane. W związku z tym prawnicy stowarzyszenie podejmą na terenie Niemiec w oparciu o art. 888 Zivilprozessordnung (ZPO) – niemieckiego odpowiednika kodeksu postępowania cywilnego, kroki mające na celu wyegzekwowanie na największej publicznej telewizji niemieckiej ZDF, realizacji wyroku polskiego sądu, poprzez nałożenie grzywny do 25.000 €, a w razie bezskuteczności tego środka, zastosowanie aresztu wobec osób winnych. Należy spodziewać się podjęcia przez ZDF obrony, korzystając z najlepszych prawników niemieckich. Zatem sposób, w jaki niemiecki sąd podejdzie do sprawy, będzie testem poszanowania prawomocnego wyroku polskiego sądu. Wyrok, pomimo iż póki co nie został wykonany, pozytywnie rokuje na rozstrzygnięcia w pozostałych procesach, tj. przeciwko Axel Springer (wydawcy dziennika Die Welt) oraz Focus Online.

2.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy udziela jednoznacznego poparcia dla starań prawników stowarzyszenia Patria Nostra oraz apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Witolda Waszczykowskiego o wsparcie działań polskich prawników na terenie Niemiec przy wykorzystaniu dostępnego aparatu dyplomatycznego oraz konsularnego na rzecz wyegzekwowania od największej niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF prawidłowego wykonania wyroku, tj. zgodnie z jego treścią. Zarząd Polski Razem Zjednoczonej Prawicy uważa za konieczne dołożenie wszelkich starań, by wyroki polskich sądów były wykonywane w poszanowaniu zasad państwa prawa, które są podstawą dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz stosunków wzajemnych. Liczymy, że prawidłowe wykonanie wyroku zadość uczyni narodowi polskiemu za lata kłamstw historycznych.

Warszawa 15 stycznia 2017 r.

Stanowisko Polski Razem

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

1.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy ocenia jako szkodliwe dla Polski i uderzające w podstawy demokratycznego porządku  działania opozycji, do których dochodziło na przestrzeni kilku ostatnich tygodni.

Uniemożliwianie funkcjonowania najważniejszej instytucji państwa to nie tylko przejaw braku kultury politycznej. To podważanie sensu demokracji, przyzwolenie dla anarchii i lekceważenie prawa. Dlatego w sposób zdecydowany włączyliśmy się w rozwiązywanie kryzysu w Sejmie. Będziemy popierać działania i zmiany w przepisach prawa, które w przyszłości uniemożliwią kolejne próby destabilizacji państwa.

Jesteśmy przekonani, że większość Polaków oczekuje od polityków dobrej pracy dla Polski i nie akceptuje awanturnictwa. Za szczególne szkodliwe uważamy wystąpienie D. Tuska grożące Polsce sankcjami, takimi jak utrata środków unijnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w działaniach podejmowanych przez obóz rządowy należy unikać tego, co niepotrzebnie antagonizuje scenę polityczną. Nadmiar konfliktów jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia spoistości wspólnoty narodowej, jak i z punktu widzenia skuteczności działań koalicji rządowej.

2.

Zarząd Krajowy pozytywnie ocenia dwu i pół-letni okres  współpracy obozu Zjednoczonej Prawicy. Przyniosła ona bowiem pasmo trzech kolejnych zwycięstw wyborczych i uformowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz całej Zjednoczonej Prawicy, który od kilkunastu miesięcy realizuje wiele przełomowych reform, na czele z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju, programem Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Mimo niewielkiej przewagi w Sejmie wygraliśmy wszystkie ważne głosowania, co dowodzi  odpowiedzialności i determinacji posłów naszych trzech partii.

Polska Razem Zjednoczona Prawica jest lojalnym partnerem dla obu pozostałych partii obozu rządowego. Dotrzymaliśmy  wszystkich  postanowień  łączącego  nas  porozumienia,  nawet tak trudnych dla nas jak obniżenie wieku emerytalnego. Tym bardziej pragniemy podkreślić znaczenie realizacji wspólnego programu, który został uzgodniony podczas konwencji w lipcu 2015 w Katowicach. Bo choć wiele jego elementów zostało zrealizowanych lub jest w trakcie wdrażania, to wciąż na realizację oczekuje wiele ważnych dla Polski Razem ustaleń. Dotyczy to zwłaszcza spraw gospodarczych i samorządowych. Oczekujemy, że w najbliższym czasie dokonamy wspólnego przeglądu tych elementów programu i określimy warunki realizacji niektórych z nich. Przy czym jednym z najważniejszych naszych postulatów jest potrzeba jak najgłębszego  odbiurokratyzowania gospodarki.

Jedną z konkretnych spraw, która poprawi możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jest korekta przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Cel, jaki nam przyświecał przy ich wprowadzaniu, został osiągnięty. Ziemia rolna trafia do polskich rolników. Dlatego uważamy, że jest możliwość podniesienia do 2 ha powierzchni działek zwolnionych z regulacji, dotyczących obrotu ziemią rolną. Polska Razem Zjednoczona Prawica zgłosi w najbliższym czasie projekt zmian w tej kwestii.

Chcemy podkreślić, że głęboka naprawa państwa musi być starannie przemyślana, tak by zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych skutków ubocznych. W  szczególności widzimy konieczność przedyskutowania na szczeblu koalicyjnym szczegółów planowanej reformy służby zdrowia. W naszej ocenie niektóre z proponowanych rozwiązań mogą doprowadzić do wydłużenia kolejek i pogorszenia dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych.  Dzisiaj trzeba skupić się przede wszystkim na działaniach realnie wpływających na poprawę pozycji pacjentów oraz ograniczających nadużycia w wydatkowaniu środków publicznych.

3.

Polska Razem Zjednoczona Prawica udziela jednoznacznego poparcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naszym zdaniem o sile Strategii świadczą trzy elementy, które jednocześnie są kluczowymi założeniami programu Polski Razem. Po pierwsze, jest nim wsparcie rodziny. Aktywna i systemowo realizowana polityka prorodzinna jest według nas kluczem do osiągnięcia spójności społecznej w Polsce. Wsparcie dla rodzin to nie tylko zapomoga przy urodzeniu dziecka, ale także poważna oferta opieki przedszkolnej dla każdego dziecka, skuteczne programy umożliwiające powrót matek na rynek pracy, czy też sprawiedliwy program mieszkaniowy dla młodych rodzin.

Drugim filarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bliskim koncepcjom Polski Razem, jest innowacyjna gospodarka rozszerzająca zakres swobód dla przedsiębiorców. To właśnie małe i średnie firmy, niejednokrotnie oparte na długoletniej rodzinnej tradycji, są  motorem rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego z dużą nadzieją patrzymy na ambitne plany pakietu „100 zmian dla firm”, które już są wdrażane w życie, a które kontynuują proces deregulacji gospodarki rozpoczęty przez Jarosława Gowina w 2013 r. Wierzymy, że zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest tym, czego od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju najbardziej oczekują przedsiębiorcy. Jesteśmy również przekonani, że trwałe podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki nie będzie możliwe bez skokowego wzrostu nakładów na naukę, przewidzianego w ramach Strategii Wicepremiera J. Gowina.

Trzeci element Strategii, który naszym zdaniem jest kluczowy dla budowy silnego państwa, to cyfryzacja. Współczesny świat nie funkcjonowałby bez technologii informacyjnych i komunikacyjnych. O dojrzałości działań rządu w tej dziedzinie świadczy to, że ani Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ani ministerstwa nie traktują cyfryzacji jako celu samego w sobie. Jest ona dla nich środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia dla obywateli, którzy wiele codziennych spraw będą mogli załatwić sprawniej i z lepszym skutkiem.

4.

Podkreślając znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracamy uwagę, że jej realizacja wymaga jeszcze większego wsparcia w ramach rządu i jego politycznego zaplecza. Chodzi między innymi o lepszą koordynację i uzgadnianie działań podejmowanych zarówno przez poszczególne ministerstwa (a więc o dalszą walkę z plagą „resortowości”), jak i w ramach klubu parlamentarnego. Inną kwestią istotnie wpływającą na postrzeganie działań  Zjednoczonej Prawicy jest polityka informacyjna.  W naszej ocenie przydatne byłoby lepsze wykorzystanie – zarówno w codziennej pracy parlamentarnej, jak i medialnie – potencjału młodych posłów.

Warszawa, 15 stycznia 2017

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

List Prezesa Jarosława Gowina do członków i sympatyków Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.

Drodzy Przyjaciele,

Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas szczególny. Jednoczymy się wokół tajemnicy narodzin Bożego Syna, ciesząc się w gronie najbliższych Jego obecnością. To czas, w którym staramy się skupiać na tym, co nas łączy, zapominając o różnicach i sporach. To także okres refleksji nad tym, co nam przyniósł mijający rok.

Jeszcze kilka dni temu zamierzałem w liście do Was skupić się na tym, co udało nam się osiągnąć w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy. Bo był to bowiem rok intensywnej pracy w rządzie i Parlamencie. Rok niewątpliwych sukcesów i trudnych wyzwań. I choć nie obyło się bez potknięć czy działań zbyt pochopnych, to bez wątpienia był to rok dobry dla Polski. Dobry rok wspólnej pracy Zjednoczonej Prawicy.

Wszyscy politycy Polski Razem mają świadomość, że nasz udział w rządzie to efekt kompromisu programowego. Nie kryliśmy, a ja dawałem temu niejednokrotnie publicznie wyraz, że w niektórych sprawach różnimy się od naszych koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski. Mimo to jesteśmy lojalnym członkiem obozu rządowego, a dzięki obecności w nim mamy możliwość odciskania swojego pozytywnego „piętna”. Jestem przekonany, że nasze działania w ramach rządu są dobrze odbierane nie tylko przez zadeklarowanych zwolenników Zjednoczonej Prawicy, ale także przez tych, którzy, nie utożsamiając się z obozem rządowym, oczekują od polityków przede wszystkim przewidywalności, racjonalności i powagi.

Tym, co nas połączyło i sprawiło, że działamy w ramach Polski Razem, jest przekonanie, że większość Polaków oczekuje zarówno od rządzących, jak i od opozycji uczciwej, ciężkiej pracy dla Polski. Ostatnie dni jeszcze bardziej umacniają mnie w tym przekonaniu. Wiem, że większość naszych obywateli nie chce awantury ani destabilizacji.

Naszym zadaniem jest wsłuchanie się w głos większości Polaków, dla których eskalacja sporu politycznego jest nie tylko niezrozumiała, ale budzi w nich niepokój i osłabia zaufanie do polityków.

Dlatego namawiałem i będę namawiał zarówno naszych politycznych sojuszników, jak i oponentów do spojrzenia na wydarzenia ostatnich dni z większym dystansem. Z całą pewnością żadna z bezpośrednich przyczyn, których efektem był burzliwy przebieg ostatniego posiedzenia Sejmu, nie jest na tyle istotna, abyśmy fundowali sobie tak poważny kryzys polityczny. I taka samo jak nieroztropna była próba zmiany zasad obecności dziennikarzy w Parlamencie, tak osłabiające autorytet i powagę państwa było blokowanie mównicy sejmowej przez posłów opozycji (w tym kilku byłych marszałków) czy „okupacja” sali posiedzeń Sejmu.

Bez wątpienia wycofanie się z zapowiedzi nowych uregulowań  pracy dziennikarzy w Sejmie i propozycje wzmocnienia roli lidera opozycji to ważne gesty i sygnał ze strony naszego obozu politycznego. Wierzę, że na taką refleksję stać także naszych partnerów z opozycji. Liczę, że odpowiedzialność zwycięży nad pokusą kolejnego politycznego happeningu czy kolejnego efektownego „selfie”. Możemy i powinniśmy się spierać o to, jak lepiej rządzić Polską. Nie wolno nam jednak dyskusji merytorycznej zastąpić inwektywami i gorszącymi przepychankami.

To jest przesłanie, jakie Polska Razem – Zjednoczona Prawica chce głosić. Mimo oczywistych różnic musimy się wspólnie z opozycją zastanowić, jak zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo i dobrą jakość życia. Do takiej dyskusji będę namawiał liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Niezależnie od tego w ramach Zjednoczonej Prawicy dokonamy przeglądu programu. Bo to dobry program dla Polski jest podstawą naszego działania i to pomysły na Polskę powinny być przedmiotem politycznej debaty. Warto się też zastanowić nad ograniczeniem liczby „frontów”, które dzielą dzisiaj klasę polityczną. Dalsza eskalacja konfliktów grozi erozją tkanki państwowej i spowolnieniem tempa rozwoju polskiej gospodarki. Może też być wykorzystana do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Liczę w tej sprawie także na Waszą aktywność i wsparcie. Rozmawiajcie z Waszymi przyjaciółmi i adwersarzami politycznymi w regionach. Zachęcajcie do porozumienia i przypominajcie, że wszyscy jesteśmy w polityce po to, aby służyć Polakom.

Mam nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia będą czasem dobrej refleksji. Życzę Wam, nam wszystkim, Polsce, spokojnych i szczęśliwych Świąt!

 

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem – Zjednoczonej Prawicy

 

List Jarosława Gowina.pdf

Zespoły programowe Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o powołaniu kolejnych zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

Pragniemy poinformować, iż wzorem Zespołów ds. Edukacji i OZE planujemy utworzenie następujących Zespołów programowych:

1.    Zespół ds. Rynków Kapitałowych, który zajmie się m.in. kwestiami związanymi z OFE – pod przewodnictwem Pana Andrzeja Sałasińskiego
2.    Zespół ds. Ochrony Środowiska, który przeanalizuje m.in. wpływ obecnego ustawodawstwa OŚ na transport i energetykę – pod przewodnictwem Pana dr Grzegorza Chociana
3.    Zespół ds. Polityki Społecznej, który pochyli się m.in. nad ustawą o związkach zawodowych oraz reformą Urzędów Pracy – pod przewodnictwem Pani Beaty Barc
4.    Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, który zajmie się m.in. opracowaniem założeń wzmocnienia Polski lokalnej – pod przewodnictwem Pana Stanisława Derehajło
5.    Zespół ds. Gospodarki o Zamkniętym Obiegu który, przeanalizuje m.in. kwestie efektywności wykorzystania surowców w gospodarce oraz ich recyklingu – pod przewodnictwem Pana prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusza Szymanka
6.     Zespół ds. Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pod przewodnictwem Pana Mariusza Omelańczuka

Uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: a.kutnik@pjg.org.pl Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że istnieje zapotrzebowanie aby zająć się obszarem niepokrytym przez istniejące Zespoły to bardzo proszę o informacje.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.

Zebrania zespołów programowych Polski Razem.

Szanowni Państwo, z przyczyn od nas niezależnych musimy zmienić datę zebrania Zespołu ds. Edukacji z 12 marca na 19 marca (sobota). Temat spotkania pozostaje niezmieniony, zajmiemy się kwestią edukacji nauczycieli. Spotykamy się o godzinie 11.00 w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

 

 

Uprzejmie informujemy o kolejnych spotkaniach zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

1. Zespól ds. Odnawialnych Źródeł Energii, którego inicjatorem jest Pan Stanisław Derehajło, zbierze się w sobotę 27 lutego o godzinie 11.00

2. Zespól ds. Reformy Edukacji, pod przewodnictwem Pani Poseł Iwony Michałek, zbierze się w sobotę 19 marca o godzinie 11.00 Omawianym tematem będzie kwestia edukacji nauczycieli.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.