Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

1.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy ocenia jako szkodliwe dla Polski i uderzające w podstawy demokratycznego porządku  działania opozycji, do których dochodziło na przestrzeni kilku ostatnich tygodni.

Uniemożliwianie funkcjonowania najważniejszej instytucji państwa to nie tylko przejaw braku kultury politycznej. To podważanie sensu demokracji, przyzwolenie dla anarchii i lekceważenie prawa. Dlatego w sposób zdecydowany włączyliśmy się w rozwiązywanie kryzysu w Sejmie. Będziemy popierać działania i zmiany w przepisach prawa, które w przyszłości uniemożliwią kolejne próby destabilizacji państwa.

Jesteśmy przekonani, że większość Polaków oczekuje od polityków dobrej pracy dla Polski i nie akceptuje awanturnictwa. Za szczególne szkodliwe uważamy wystąpienie D. Tuska grożące Polsce sankcjami, takimi jak utrata środków unijnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w działaniach podejmowanych przez obóz rządowy należy unikać tego, co niepotrzebnie antagonizuje scenę polityczną. Nadmiar konfliktów jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia spoistości wspólnoty narodowej, jak i z punktu widzenia skuteczności działań koalicji rządowej.

2.

Zarząd Krajowy pozytywnie ocenia dwu i pół-letni okres  współpracy obozu Zjednoczonej Prawicy. Przyniosła ona bowiem pasmo trzech kolejnych zwycięstw wyborczych i uformowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz całej Zjednoczonej Prawicy, który od kilkunastu miesięcy realizuje wiele przełomowych reform, na czele z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju, programem Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Mimo niewielkiej przewagi w Sejmie wygraliśmy wszystkie ważne głosowania, co dowodzi  odpowiedzialności i determinacji posłów naszych trzech partii.

Polska Razem Zjednoczona Prawica jest lojalnym partnerem dla obu pozostałych partii obozu rządowego. Dotrzymaliśmy  wszystkich  postanowień  łączącego  nas  porozumienia,  nawet tak trudnych dla nas jak obniżenie wieku emerytalnego. Tym bardziej pragniemy podkreślić znaczenie realizacji wspólnego programu, który został uzgodniony podczas konwencji w lipcu 2015 w Katowicach. Bo choć wiele jego elementów zostało zrealizowanych lub jest w trakcie wdrażania, to wciąż na realizację oczekuje wiele ważnych dla Polski Razem ustaleń. Dotyczy to zwłaszcza spraw gospodarczych i samorządowych. Oczekujemy, że w najbliższym czasie dokonamy wspólnego przeglądu tych elementów programu i określimy warunki realizacji niektórych z nich. Przy czym jednym z najważniejszych naszych postulatów jest potrzeba jak najgłębszego  odbiurokratyzowania gospodarki.

Jedną z konkretnych spraw, która poprawi możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jest korekta przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Cel, jaki nam przyświecał przy ich wprowadzaniu, został osiągnięty. Ziemia rolna trafia do polskich rolników. Dlatego uważamy, że jest możliwość podniesienia do 2 ha powierzchni działek zwolnionych z regulacji, dotyczących obrotu ziemią rolną. Polska Razem Zjednoczona Prawica zgłosi w najbliższym czasie projekt zmian w tej kwestii.

Chcemy podkreślić, że głęboka naprawa państwa musi być starannie przemyślana, tak by zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych skutków ubocznych. W  szczególności widzimy konieczność przedyskutowania na szczeblu koalicyjnym szczegółów planowanej reformy służby zdrowia. W naszej ocenie niektóre z proponowanych rozwiązań mogą doprowadzić do wydłużenia kolejek i pogorszenia dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych.  Dzisiaj trzeba skupić się przede wszystkim na działaniach realnie wpływających na poprawę pozycji pacjentów oraz ograniczających nadużycia w wydatkowaniu środków publicznych.

3.

Polska Razem Zjednoczona Prawica udziela jednoznacznego poparcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naszym zdaniem o sile Strategii świadczą trzy elementy, które jednocześnie są kluczowymi założeniami programu Polski Razem. Po pierwsze, jest nim wsparcie rodziny. Aktywna i systemowo realizowana polityka prorodzinna jest według nas kluczem do osiągnięcia spójności społecznej w Polsce. Wsparcie dla rodzin to nie tylko zapomoga przy urodzeniu dziecka, ale także poważna oferta opieki przedszkolnej dla każdego dziecka, skuteczne programy umożliwiające powrót matek na rynek pracy, czy też sprawiedliwy program mieszkaniowy dla młodych rodzin.

Drugim filarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bliskim koncepcjom Polski Razem, jest innowacyjna gospodarka rozszerzająca zakres swobód dla przedsiębiorców. To właśnie małe i średnie firmy, niejednokrotnie oparte na długoletniej rodzinnej tradycji, są  motorem rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego z dużą nadzieją patrzymy na ambitne plany pakietu „100 zmian dla firm”, które już są wdrażane w życie, a które kontynuują proces deregulacji gospodarki rozpoczęty przez Jarosława Gowina w 2013 r. Wierzymy, że zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest tym, czego od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju najbardziej oczekują przedsiębiorcy. Jesteśmy również przekonani, że trwałe podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki nie będzie możliwe bez skokowego wzrostu nakładów na naukę, przewidzianego w ramach Strategii Wicepremiera J. Gowina.

Trzeci element Strategii, który naszym zdaniem jest kluczowy dla budowy silnego państwa, to cyfryzacja. Współczesny świat nie funkcjonowałby bez technologii informacyjnych i komunikacyjnych. O dojrzałości działań rządu w tej dziedzinie świadczy to, że ani Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ani ministerstwa nie traktują cyfryzacji jako celu samego w sobie. Jest ona dla nich środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia dla obywateli, którzy wiele codziennych spraw będą mogli załatwić sprawniej i z lepszym skutkiem.

4.

Podkreślając znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracamy uwagę, że jej realizacja wymaga jeszcze większego wsparcia w ramach rządu i jego politycznego zaplecza. Chodzi między innymi o lepszą koordynację i uzgadnianie działań podejmowanych zarówno przez poszczególne ministerstwa (a więc o dalszą walkę z plagą „resortowości”), jak i w ramach klubu parlamentarnego. Inną kwestią istotnie wpływającą na postrzeganie działań  Zjednoczonej Prawicy jest polityka informacyjna.  W naszej ocenie przydatne byłoby lepsze wykorzystanie – zarówno w codziennej pracy parlamentarnej, jak i medialnie – potencjału młodych posłów.

Warszawa, 15 stycznia 2017

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

List Prezesa Jarosława Gowina do członków i sympatyków Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.

Drodzy Przyjaciele,

Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas szczególny. Jednoczymy się wokół tajemnicy narodzin Bożego Syna, ciesząc się w gronie najbliższych Jego obecnością. To czas, w którym staramy się skupiać na tym, co nas łączy, zapominając o różnicach i sporach. To także okres refleksji nad tym, co nam przyniósł mijający rok.

Jeszcze kilka dni temu zamierzałem w liście do Was skupić się na tym, co udało nam się osiągnąć w ciągu pierwszego roku sprawowania władzy. Bo był to bowiem rok intensywnej pracy w rządzie i Parlamencie. Rok niewątpliwych sukcesów i trudnych wyzwań. I choć nie obyło się bez potknięć czy działań zbyt pochopnych, to bez wątpienia był to rok dobry dla Polski. Dobry rok wspólnej pracy Zjednoczonej Prawicy.

Wszyscy politycy Polski Razem mają świadomość, że nasz udział w rządzie to efekt kompromisu programowego. Nie kryliśmy, a ja dawałem temu niejednokrotnie publicznie wyraz, że w niektórych sprawach różnimy się od naszych koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski. Mimo to jesteśmy lojalnym członkiem obozu rządowego, a dzięki obecności w nim mamy możliwość odciskania swojego pozytywnego „piętna”. Jestem przekonany, że nasze działania w ramach rządu są dobrze odbierane nie tylko przez zadeklarowanych zwolenników Zjednoczonej Prawicy, ale także przez tych, którzy, nie utożsamiając się z obozem rządowym, oczekują od polityków przede wszystkim przewidywalności, racjonalności i powagi.

Tym, co nas połączyło i sprawiło, że działamy w ramach Polski Razem, jest przekonanie, że większość Polaków oczekuje zarówno od rządzących, jak i od opozycji uczciwej, ciężkiej pracy dla Polski. Ostatnie dni jeszcze bardziej umacniają mnie w tym przekonaniu. Wiem, że większość naszych obywateli nie chce awantury ani destabilizacji.

Naszym zadaniem jest wsłuchanie się w głos większości Polaków, dla których eskalacja sporu politycznego jest nie tylko niezrozumiała, ale budzi w nich niepokój i osłabia zaufanie do polityków.

Dlatego namawiałem i będę namawiał zarówno naszych politycznych sojuszników, jak i oponentów do spojrzenia na wydarzenia ostatnich dni z większym dystansem. Z całą pewnością żadna z bezpośrednich przyczyn, których efektem był burzliwy przebieg ostatniego posiedzenia Sejmu, nie jest na tyle istotna, abyśmy fundowali sobie tak poważny kryzys polityczny. I taka samo jak nieroztropna była próba zmiany zasad obecności dziennikarzy w Parlamencie, tak osłabiające autorytet i powagę państwa było blokowanie mównicy sejmowej przez posłów opozycji (w tym kilku byłych marszałków) czy „okupacja” sali posiedzeń Sejmu.

Bez wątpienia wycofanie się z zapowiedzi nowych uregulowań  pracy dziennikarzy w Sejmie i propozycje wzmocnienia roli lidera opozycji to ważne gesty i sygnał ze strony naszego obozu politycznego. Wierzę, że na taką refleksję stać także naszych partnerów z opozycji. Liczę, że odpowiedzialność zwycięży nad pokusą kolejnego politycznego happeningu czy kolejnego efektownego „selfie”. Możemy i powinniśmy się spierać o to, jak lepiej rządzić Polską. Nie wolno nam jednak dyskusji merytorycznej zastąpić inwektywami i gorszącymi przepychankami.

To jest przesłanie, jakie Polska Razem – Zjednoczona Prawica chce głosić. Mimo oczywistych różnic musimy się wspólnie z opozycją zastanowić, jak zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo i dobrą jakość życia. Do takiej dyskusji będę namawiał liderów wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Niezależnie od tego w ramach Zjednoczonej Prawicy dokonamy przeglądu programu. Bo to dobry program dla Polski jest podstawą naszego działania i to pomysły na Polskę powinny być przedmiotem politycznej debaty. Warto się też zastanowić nad ograniczeniem liczby „frontów”, które dzielą dzisiaj klasę polityczną. Dalsza eskalacja konfliktów grozi erozją tkanki państwowej i spowolnieniem tempa rozwoju polskiej gospodarki. Może też być wykorzystana do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Liczę w tej sprawie także na Waszą aktywność i wsparcie. Rozmawiajcie z Waszymi przyjaciółmi i adwersarzami politycznymi w regionach. Zachęcajcie do porozumienia i przypominajcie, że wszyscy jesteśmy w polityce po to, aby służyć Polakom.

Mam nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia będą czasem dobrej refleksji. Życzę Wam, nam wszystkim, Polsce, spokojnych i szczęśliwych Świąt!

 

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem – Zjednoczonej Prawicy

 

List Jarosława Gowina.pdf

Zespoły programowe Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o powołaniu kolejnych zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

Pragniemy poinformować, iż wzorem Zespołów ds. Edukacji i OZE planujemy utworzenie następujących Zespołów programowych:

1.    Zespół ds. Rynków Kapitałowych, który zajmie się m.in. kwestiami związanymi z OFE – pod przewodnictwem Pana Andrzeja Sałasińskiego
2.    Zespół ds. Ochrony Środowiska, który przeanalizuje m.in. wpływ obecnego ustawodawstwa OŚ na transport i energetykę – pod przewodnictwem Pana dr Grzegorza Chociana
3.    Zespół ds. Polityki Społecznej, który pochyli się m.in. nad ustawą o związkach zawodowych oraz reformą Urzędów Pracy – pod przewodnictwem Pani Beaty Barc
4.    Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, który zajmie się m.in. opracowaniem założeń wzmocnienia Polski lokalnej – pod przewodnictwem Pana Stanisława Derehajło
5.    Zespół ds. Gospodarki o Zamkniętym Obiegu który, przeanalizuje m.in. kwestie efektywności wykorzystania surowców w gospodarce oraz ich recyklingu – pod przewodnictwem Pana prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusza Szymanka
6.     Zespół ds. Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – pod przewodnictwem Pana Mariusza Omelańczuka

Uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń na adres e-mail: a.kutnik@pjg.org.pl Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że istnieje zapotrzebowanie aby zająć się obszarem niepokrytym przez istniejące Zespoły to bardzo proszę o informacje.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.

Zebrania zespołów programowych Polski Razem.

Szanowni Państwo, z przyczyn od nas niezależnych musimy zmienić datę zebrania Zespołu ds. Edukacji z 12 marca na 19 marca (sobota). Temat spotkania pozostaje niezmieniony, zajmiemy się kwestią edukacji nauczycieli. Spotykamy się o godzinie 11.00 w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

 

 

Uprzejmie informujemy o kolejnych spotkaniach zespołów programowych Polski Razem Zjednoczonej Prawicy:

1. Zespól ds. Odnawialnych Źródeł Energii, którego inicjatorem jest Pan Stanisław Derehajło, zbierze się w sobotę 27 lutego o godzinie 11.00

2. Zespól ds. Reformy Edukacji, pod przewodnictwem Pani Poseł Iwony Michałek, zbierze się w sobotę 19 marca o godzinie 11.00 Omawianym tematem będzie kwestia edukacji nauczycieli.

Zebrania będą się odbywać w naszym biurze na ulicy Wilczej 23/29 w Warszawie.

Ponadto planujemy powołanie Grupy Programowej ds. Otwartych Funduszy Emerytalnych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 692-955-303 oraz e-mailem: a.kutnik@pjg.org.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o kolejnych inicjatywach programowych.

Zamachy w Paryżu to przede wszystkim olbrzymia tragedia. Dlatego przyłączmy się do modlitwy za tych, którzy zginęli i ich rodziny.
W tych trudnych chwilach musimy być razem. Składam szczere kondolencje dla rodzin ofiar zamachów w Paryżu.

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem

 

Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej

Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej– dalsze trwanie Wandy Nowickiej na stanowisku wicemarszałka Sejmu oznaczałoby złamanie dobrych reguł polskiego parlamentaryzmu, byłoby też utrwalaniem gry nie fair ze strony koalicji rządowej. Wiadomo że na konwencie seniorów, czy prezydium Sejmu Pani Wanda Nowicka jest takim dodatkowym cichym koalicjantem. Tymczasem nie widać żadnych powodów dla których koalicja rządowa miałaby zapewniać sobie jeszcze ten dodatkowy przywilej. Mamy nadzieję że do wniosku przychylą się nie tylko posłowie klubów opozycyjnych, ale że nasz wniosek będzie poparty także przez kluby koalicji rządowej, w imię dobrych zasad które powinny nam wszystkim przyświecać.  Więcej

Jarosław Gowin i Adam Bielan o nowej nazwie partii

Adam Bielan o nowej nazwie partii– Polska Razem Jarosława Gowina zmienia nazwę na Polska Razem Zjednoczona Prawica. Dołączyliśmy ten nowy człon do naszej nazwy po to żeby zamanifestować  w ten sposób  to wszystko co dobrego się dzieje na polskiej prawicy, czyli proces łączenia naszych czterech partii. Jestem przekonany że zjednoczona prawica, co pokazała w wyborach samorządowych, idzie po zwycięstwo, zarówno w wyborach parlamentarnych  na co wskazują sondaże, (w ostatnim sondażu już prowadzimy z Platformą Obywatelską), ale również w wyborach prezydenckich. Te sondaże są dla nas coraz lepsze, jestem przekonany że dojdzie do drugiej tury, i nasz wspólny kandydat Andrzej Duda w tej drugiej turze pokona urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Więcej

STANOWISKO ZARZĄDU POLSKI RAZEM JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE PRZEBIEGU I WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Państwo polskie znalazło się w głębokim kryzysie. Instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie najważniejszego w społeczeństwach demokratycznych aktu, jakim są wybory, nie zdały egzaminu. Zasady głosowania przekazane wyborcom okazały się niejasne.

W kompromitujący sposób przebiega liczenie głosów. Przed ponownym, ręcznym liczeniem głosów karty wyborcze były w wielu miejscach niewłaściwie zabezpieczone. Rekordowo wysoka jest liczba głosów nieważnych. Na wielu kartach wyborczych brakowało list niektórych komitetów. To tylko niektóre przykłady nieprawidłowości, do jakich na masową skalę doszło podczas wyborów. Dodatkowo wynik jednego z komitetów wyborczych w niespotykany sposób odbiega od dotychczasowych jego wyników oraz od danych uzyskanych podczas exit poll. Wszystko to sprawia, że wynik wyborów jest niewiarygodny, a zaufanie obywateli do państwa zostało dramatycznie nadszarpnięte.

W tej sytuacji Polska Razem wzywa wszystkie partie reprezentowane w Parlamencie do wspólnego podjęcia decyzji o skróceniu kadencji nowo wybranych samorządów i przeprowadzeniu ponownych wyborów. W przeciwnym wypadku miliony Polaków będą miały uzasadnione przekonanie, że wynik wyborów został na masową skalę wypaczony. Wzywamy także wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze do wskazania ekspertów, którzy zbadają przyczyny nieprawidłowości i przygotują rekomendacje zmian kodeksu wyborczego. Zachęcamy wszystkich obywateli do zgłaszania wszelkich przypadków łamania procedur wyborczych, oraz przesyłania protestów do sądów okręgowych.

Niezależnie od tego wzywamy wszystkich Polaków, przede wszystkim tych którzy mają poczucie, że wyniki pierwszej tury wyborów zostały wypaczone, do jak najliczniejszego udziału w drugiej turze oraz do głosowania w nich na kandydatów spoza obozu rządzącego Niech głosowanie przeciwko kandydatom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie formą sprzeciwu wobec złamania fundamentalnej dla demokracji zasady uczciwych wyborów.

Wzywamy wszystkich do przestrzegania prawa i wstrzymania się przed takimi niedopuszczalnymi aktami jak okupacja instytucji państwowych. Nie do przyjęcia jest także to, że policja nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa tych instytucji. Jednocześnie Polska Razem wyraża swój stanowczy protest przeciwko naruszeniu przez policję zasady wolności mediów. Sposób potraktowania dziennikarzy relacjonujących przebieg godnej ubolewania okupacji siedziby PKW narusza wizerunek Polski jako demokratycznego państwa prawa. W związku z tym domagamy się natychmiastowych wyjaśnień ze strony Minister Spraw Wewnętrznych oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec policjantów, którzy bezpodstawnie zatrzymali dziennikarzy.

Oświadczenie

Informuję, że nie są ani nigdy nie były prowadzone żadne rozmowy na temat przejścia Pana Posła Łukasza Borowiaka do klubu Sprawiedliwej Polski. Jedyne rozmowy dotyczyły poparcia kandydatury Łukasza Borowiaka w drugiej turze wyborów na prezydenta Leszna. Od wielu lat znam i współpracuje z Posłem Borowiakiem. Wiem, że oznacza się on kompetencją, pracowitością i niezależnością. Dlatego serdecznie proszę wszystkich mieszkańców Leszna, by ponad podziałami partyjnymi oddali głos na Łukasza Borowiaka.

Jarosław Gowin

Prezes Polski Razem