Gowin: Spotkania opozycji z premier powinny stać się praktyką

Przedstawiciel klubu Sprawiedliwa Polska – o ile zostanie zaproszony – spotka się z premier Ewą Kopacz – poinformował szef SP Jarosław Gowin. Dodał, że jego zdaniem takie spotkania powinny stać się „dobrą praktyką, a nie elementem kampanii wyborczej”.

Gowin zaznaczył, że on osobiście nie weźmie udziału w środowym spotkaniu, na które premier zaprosiła liderów partii politycznych. – Niestety koliduje to z moimi obowiązkami tego dnia – powiedział. Zaznaczył, że klub SP z pewnością wydeleguje swojego przedstawiciela na spotkanie z szefową rządu, ale na razie nie wie jeszcze kogo. Więcej

Kowal: Dwie kadencje prezydentów i burmistrzów, ograniczenie radnych w Warszawie i likwidacja powiatów

Jeżeli chodzi o prezydentów i burmistrzów, kadencje powinny być dwie, bo wytwarzają się lokalne sitwy. Będziemy również dążyć do ograniczenia radnych w Warszawie, teraz mamy ich całą armię radnych, priorytetem jest również likwidacja powiatów – mówił w Telewizji Republika Paweł Kowal z Polski Razem Jarosława Gowina.

– Nie może być tak, że ludzie są prezydentami czy burmistrzami po 20 lat, wokół tej sprawy warto jest jednoczyć wysiłki, bo więdnie nam demokracja – mówił.

Kowal podkreślał wagę wyborów samorządowych, szczególnie tych na szczeblu wojewódzkim, krytykując ich niedocenianie. Więcej

OŚWIADCZENIE

Informujemy, że władze Polski Razem Jarosława Gowina przyjęły z dn. 1.10.2014 roku rezygnację p. Michała Sroki z kandydowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Krakowa. Pan Michał Sroka poniósł dotkliwą karę w związku z groteskową sprawą związaną z protestami przeciwko Paradzie Równości w 2007 roku. Dzisiaj p. Michał Sroka zgodnie z prawem jest osobą niekaraną. Więcej

Uprościć regulacje dot. sprzedaży produktów rolnych

Szanowni Państwo,

Konflikt rosyjsko – ukraiński, którego konsekwencją są nałożone na Rosję przez kraje Unii Europejskiej sankcje, odbiły się na Polakach rykoszetem szybciej niż myśleliśmy. Skala problemu jest niezwykle wysoka. Rosja jest bowiem głównym odbiorcą polskich jabłek. Rocznie nasi sadownicy sprzedają Rosjanom około 300 tys. ton tych owoców. Wprowadzony od 1 sierpnia br., zakaz eksportu grozi totalnym załamaniem się rynku sadowniczego w Polsce i utratą miejsc pracy. Do tego należy dodać niewyobrażalny wręcz spadek cen owoców w Polsce, który sięga nawet 40%. Przykładowo porzeczka czarna, której ceny wynoszą obecnie ok. 0,30 zł/kg,  w roku ubiegłym kosztowała Więcej

Oświadczenie PRJG ws. Pana Posła Johna Godsona

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Oświadczenie Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina

Na podstawie §40.3.5 Statutu Partii Polska Razem Jarosława Gowina w dniu 27 czerwca na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego partii Polska Razem Jarosława Gowina Krajowy Sąd Partyjny podjął decyzję o skreśleniu z listy członków partii Pana Posła Johna Abrahama Godsona. Powodem decyzji jest niezrozumiałe dla większości wyborców, członków i liderów partii głosowanie Pana Posła za udzieleniem wotum zaufania dla skompromitowanego rządu Donalda Tuska. Brak porozumienia w tak fundamentalnej dla Polski sprawie uniemożliwia nam dalszą współpracę.

Johnowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i wkład włożony w budowę naszej formacji.

Jadwiga Emilewicz
Przewodnicząca Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina