OŚWIADCZENIE

Informujemy, że władze Polski Razem Jarosława Gowina przyjęły z dn. 1.10.2014 roku rezygnację p. Michała Sroki z kandydowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Krakowa. Pan Michał Sroka poniósł dotkliwą karę w związku z groteskową sprawą związaną z protestami przeciwko Paradzie Równości w 2007 roku. Dzisiaj p. Michał Sroka zgodnie z prawem jest osobą niekaraną. Więcej

Uprościć regulacje dot. sprzedaży produktów rolnych

Szanowni Państwo,

Konflikt rosyjsko – ukraiński, którego konsekwencją są nałożone na Rosję przez kraje Unii Europejskiej sankcje, odbiły się na Polakach rykoszetem szybciej niż myśleliśmy. Skala problemu jest niezwykle wysoka. Rosja jest bowiem głównym odbiorcą polskich jabłek. Rocznie nasi sadownicy sprzedają Rosjanom około 300 tys. ton tych owoców. Wprowadzony od 1 sierpnia br., zakaz eksportu grozi totalnym załamaniem się rynku sadowniczego w Polsce i utratą miejsc pracy. Do tego należy dodać niewyobrażalny wręcz spadek cen owoców w Polsce, który sięga nawet 40%. Przykładowo porzeczka czarna, której ceny wynoszą obecnie ok. 0,30 zł/kg,  w roku ubiegłym kosztowała Więcej

Oświadczenie PRJG ws. Pana Posła Johna Godsona

Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Oświadczenie Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina

Na podstawie §40.3.5 Statutu Partii Polska Razem Jarosława Gowina w dniu 27 czerwca na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego partii Polska Razem Jarosława Gowina Krajowy Sąd Partyjny podjął decyzję o skreśleniu z listy członków partii Pana Posła Johna Abrahama Godsona. Powodem decyzji jest niezrozumiałe dla większości wyborców, członków i liderów partii głosowanie Pana Posła za udzieleniem wotum zaufania dla skompromitowanego rządu Donalda Tuska. Brak porozumienia w tak fundamentalnej dla Polski sprawie uniemożliwia nam dalszą współpracę.

Johnowi serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i wkład włożony w budowę naszej formacji.

Jadwiga Emilewicz
Przewodnicząca Krajowego Sądu Partyjnego
Polski Razem Jarosława Gowina

W Sejmie: działania PRJG na rzecz zbadania afery taśmowej

„Polska Razem stoi na stanowisku, że wobec kryzysu z jakim mamy do czynienia konieczne jest powołanie rządu technicznego, który zajmie się wyjaśnieniem afery i przygotowaniem przyśpieszonych wyborów. Niezależnie od tego posłowie mają możliwość już dziś prowadzić działania wyjaśniające rożne wątki afery taśmowe. Powołaliśmy specjalny zespół ekspertów, który w ramach przewidzianych w prawie możliwości będzie działał na rzecz wyjaśnienia różnych nieprawidłowości ujawnionych w nagraniach” – mówił na konferencji prasowej Polska Razem Jarosław Gowin. Więcej

Tusk i Sienkiewicz vs wolność słowa

Oświadczenie Polski Razem Jarosława Gowina

Polska Razem Jarosława Gowina z oburzeniem przyjmuje informację, że na wniosek jednego z głównych aktorów w tzw. „aferze taśmowej”, czyli ministra Bartłomieja Sienkiewicza, służby specjalne wywołują dziś presję na tych dziennikarzy, którzy poinformowali o skandalicznych działaniach członków rządu. Więcej