Spotkanie Wiceprezesa Zagórskiego na targowisku.

„W trakcie kampanii wyborczej spotykałem się z wyborcami między innymi na targowiskach. Wielokrotnie słyszałem tekst: Ciekawe czy przyjedzie Pan do nas także po wyborach? Obiecałem wtedy, że będę nie tylko przy okazji kampanii wyborczej. Dzisiaj w niewielkim stopniu udało mi się spełnić tą obietnicę. Na targowisku w Ostrowi Mazowieckiej zapraszałem do moich biur poselskich. Przy okazji mogłem wręczyć trochę świątecznych pierników.” mówi Poseł Marek Zagórsk, który w poniedziałek spotkał się z mieszkańcami na targowisku.

mz1

Adam Bielan wygrał prawybory „Echa Dnia” do Senatu w 50 okręgu wyborczym

Adam Bielan, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwyciężył w prawyborach do Senatu w 50 okręgu wyborczym, obejmującym Radom i powiaty południowe regionu.

Jego główne cele w nadchodzącej kadencji parlamentarnej to: utworzenie nowych miejsc pracy w Radomiu oraz zwiększenie puli środków pieniężnych z funduszy unijnych dla regionu poprzez wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego, jak również codzienna pomoc mieszkańcom Radomskiego w uzyskaniu dostępu do pieniędzy unijnych. Więcej

Gowin w Radomiu: Chcemy, aby to tu była stolica polskiego przemysłu zbrojeniowego

Kandydatka na premiera Polski, Beata Szydło (PiS) powiedziała wczoraj, że Jarosław Gowin „jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na szefa MON”. – Cieszymy się, że pan Gowin po tej decyzji, jako pierwsze miasto odwiedził Radom – powiedział Marek Suski, lider Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 17, „gorąco witając Jarosława Gowina u nas”.

Główny kandydat na Ministra Obrony Narodowej na początku wyjaśnił, dlaczego „wybrał” właśnie Radom, jako miejsce swojej pierwszej konferencji w charakterze oficjalnego kandydata na szefa MON. Więcej

Marek Zagórski: Mam nadzieję, że uda nam się rządzić samodzielnie!

Z Markiem Zagórskim (Polska Razem Zjednoczona Prawica) liderem listy PIS okręgu siedlecko-ostrołęckiego rozmawia Adam Zawadzki z portalu mPolska24.pl o samodzielnych rządach, uchodźcach, polskim bezpieczeństwie, funduszach europejskich i wrażliwości na potrzeby rozwojowe małych ojczyzn.

Więcej

Konferencja „Razem z Pielęgniarkami”

15 lipca pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Polskę Razem Zjednoczoną Prawicę i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Powodem zwołania konferencji prasowej było poinformowanie przez OZZPiP o efekcie negocjacji z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zapewnienia godnych warunków pracy i płacy oraz kontynuacja wsparcia udzielanego przez Polskę Razem środowiskom pielęgniarek i położnych.

Prezes Polski Razem Jarosław Gowin zapewnił, że Polska Razem dążyła i nadal będzie dążyć do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, czego przykładem jest również dzisiejsze wsparcie. Podkreślił, że minęły już 3 miesiące od konferencji Razem dla Zdrowia, na której pielęgniarki z OZZPiP przedstawiły problemy środowisk i zapowiedziały rozmowy z Ministerstwem Zdrowia mające na celu poprawę sytuacji. Przez ten czas problemy pozostały, a rozwiązania które proponuje Ministerstwo Zdrowia z Premier Kopacz nie są w stanie wyeliminować problemu i doprowadzić do porozumienia. Więcej

Jacek Ozdoba: Sejm za zgodą Senatu powinien powoływać strażnika praw pacjenta

– Uważam, że kluczowy jest raport za 2014, obecnie Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiono wyniki za 2013 rok. Konieczna jest zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obecnie to Premier powołuje i odwołuje Rzecznika. Kluczowa jest niezależność tej instytucji. Dlatego to Sejm za zgodą Senatu powinien powoływać strażnika praw pacjenta. Model wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich daje pełną niezależność i obiektywną prace – podkreślił Jacek Ozdoba, radny dzielnicy Mokotów w debacie dnia w Radiowej Jedynce. Więcej

Radny Ozdoba składa zawiadomienie dot. jedzenia z elementami metalowymi

16 czerwca br. Jacek Ozdoba radny dzielnicy Mokotów złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na umieszczeniu w miejscach łatwo dostępnych, publicznych jedzenia zawierającego niebezpieczne elementy.

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Na podstawie art. 304 k.p.k. niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 160 par. 1 k.k. polegającego na umieszczaniu w miejscach łatwo dostępnych, publicznych miejscach jedzenia zawierającego niebezpieczne elementy. Ponadto czyn, w ocenie zgłaszającego, narusza przepis art. 35 pkt 1a Ustawy o ochronie zwierząt Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  [Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724]. Więcej

I Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

W dniu 26 kwietnia br. w Warszawie w Hotelu Novotel odbył się I Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy.

W kongresie udział wzięli delegaci i zaproszeni goście: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek oraz Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

– To co nas łączy i co powinno nas łączyć, to cel i tym celem nie jest prawica, nie są obozy, tym celem jest Polska, tym celem jest zmiana. Radykalna zmiana – mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zwrócił uwagę na sytuację państwa. – Rzeczpospolita jest dzisiaj w takim stanie, którego nie można zaakceptować . Nie zapewnia nam dobrej przyszłości, nie zapewnia nam bezpieczeństwa – podkreślił J. Kaczyński. Więcej