Jarosław Gowin i Stanisław Kruczek w Rzeszowie

Wicepremier Jarosław Gowin i Marszałek Stanisław Kruczek uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy współpracy między PWSTE w Jarosławiu a Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza 🎓

💥To pierwsza taka umowa w Polsce 🇵🇱 pozwala m.in. na:
 kontynuację kształcenia na II stopniu na Politechnice Rzeszowskiej,
 korzystanie z kadry naukowej obu Uczelni, 
 wspólne prowadzenie kierunków,
 uczestniczenie w działalności kół naukowych.

Stanisław Kruczek: Politechnikę Rzeszowską czeka dobra przyszłość

Władze Politechniki Rzeszowskiej, środowiska naukowa, studenci oraz zaproszeni goście uczestniczyli w jubileuszu Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podczas uroczystości, po raz pierwszy w historii uczelni, nadano godność profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej. Samorząd wojewódzki reprezentował członek zarządu Stanisław Kruczek, który przekazał na ręce rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusza Markowskiego i dziekana wydziału dr. hab. Piotra Koszelnika list od marszałka Władysława Ortyla oraz okolicznościowe odznaczenie.

Czytaj całość

http://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/5336-wydzial-budownictw
a-inzynierii-srodowiska-i-architektury-swietuje-50-lecie

Wielkanocne spotkanie Polski Razem

19 kwietnia w Tyczynie (pow. rzeszowski) miało miejsce świąteczne spotkanie Zarządu Regionalnego Polski Razem Zjednoczona Prawica. Obrady zdominowały przygotowania partii do wyborów samorządowych. – Na poziomie sejmików oraz miast prezydenckich przygotowujemy się do wspólnego startu z Prawem i Sprawiedliwością w ramach obozu zjednoczonej prawicy. Na poziomie powiatów, mniejszych miast oraz gmin wiejskich będziemy mieli większą dowolność – mówił Stanisław Kruczek szef podkarpackich struktur.

Trwają już przygotowania do wyborów samorządowych w terenie. Szefowie powiatowych struktur Polski Razem na Podkarpaciu są na etapie szukania kandydatów na radnych oraz stanowiska wykonawcze.

Popieramy obniżkę składek na ZUS. Konferencja prasowa w Rzeszowie

18 kwietnia w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa  nt projektu ustawy obniżającej składki na ZUS dla przedsiębiorców o niskich przychodach. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli  poseł Michał Cieślak, lider podkarpackich struktur Stanisław Kruczek, radny miasta Rzeszowa i przedsiębiorca Waldemar Kotula oraz ekspert rynku pracy Adam Hadław.  Według ostrożnych szacunków autorów projektu ustawy – zmiana spowoduje, że z szarej strefy wyjdzie około stu tysięcy przedsiębiorców. A na nowych
rozwiązaniach skorzysta od 30 do 40 tysięcy firm, które teraz nie przekraczają pięciu tysięcy złotych miesięcznego przychodu. Jak podkreślali przedstawiciele Polski Razem, to ma być pierwszy krok do ułatwienia życia przedsiębiorcom.

Relacja TVP Rzeszów z konferencji:
https://rzeszow.tvp.pl/29990227/nizszy-nawet-o-900-zlotych-zus-dla-mikroprzedsiebiorcow

Konferencja z udziałem liderów Polski Razem

31 marca br. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych oraz korpusu dyplomatycznego m. in. wicepremier Jarosław Gowin i ambasador Szwajcarii Andrej Motyl, samorządowcy na czele z wicemarszałkiem Stanisławem Kruczkiem (lider podkarpackich struktur partii), firmy odpowiedzialne za wykonanie i montaż instalacji oraz mieszkańcy.

Szwajcaria będąca jednym z najczystszych krajów na świecie i mający ogromny dorobek w edukacji ekologicznej obywateli pomogła nie tylko finansowo. Wicepremier Jarosław Gowin mocno podkreślił znaczenie wsparcia merytorycznego udzielonego przez Szwajcarię. – W Polsce troska o dobro wspólne idzie nam coraz lepiej, ale jeszcze wiele musimy się uczyć. Na pewno warto brać przykład od Szwajcarów, którzy jak mało kto na świecie, potrafią dbać o przyrodę – mówił Jarosław Gowin.

Wicepremier złożył podziękowania rządowi i społeczeństwu szwajcarskiemu za gest solidarności z Polską i innymi nowymi krajami UE. Podkreślił, że program był bezprecedensowym wydarzeniem zrealizowanym dzięki bardzo dobrej współpracy lokalnych władz i społeczności. Takie działanie powinno służyć jako przykład dla wielu innych regionów w Polsce.

FOT/ Od lewej Stanisław Kruczek, Jarosław Gowin, Andrzej Czarnecki (przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Andrej Motyl ambasador Szwajcarii

Oświadczenie

W związku z zaangażowaniem p. Tomasza Kloca w inicjatywę polityczną „Plan dla Rzeszowa 2015” zmierzającą do poparcia p.Tadeusza Ferenca w wyborach senackich, a w przypadku uzyskania przez niego mandatu senatora, poparcia p. Zdzisława Gawlika (Platforma Obywatelska) w wyborach na prezydenta Rzeszowa, Prezydium Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy na wniosek Prezesa p. Jarosława Gowina podjęło uchwałę o zawieszeniu członkostwa i zwróceniu się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie p. Tomasza Kloca z członkostwa w partii Polska Razem Zjednoczona Prawica. Więcej

Gowin: Więcej pytań we wrześniowym referendum

We wrześniowym referendum dotyczącym m.in. jednomandatowych okręgów wyborczych powinny znaleźć się trzy nowe pytania przekonuje Jarosław Gowin. Szef Polski Razem Zjednoczonej Prawicy powiedział w Radiu Rzeszów, że te proponowane przez PiS są o wiele ciekawsze z punktu widzenia społecznego.

Chodzi m.in. o obniżenie wieku emerytalnego i posyłanie sześciolatków do szkół. Pod każdą z tych inicjatyw podpisało się kilkaset tysięcy osób. Gowin tłumaczy, że teraz ruch należy do nowego Prezydenta Andrzeja Dudy. Tym bardziej, że interpretacja konstytucjonalistów dotycząca nie dopisywania nowych pytań nie jest jednoznaczna. Więcej