Konferencja prasowa PRJG: Polskie sądy niszczą obywateli

– Wszyscy jesteśmy poruszeni tragedią do której doszło w Kartuzach. Pani Krystynie Chojnackiej oraz jej mężowi, 20 lat temu urzędy państwowe nielegalnie naliczyły nienależny podatek. Osoba, która od 21 lat miała zasądzony zwrot tych pieniędzy i od 21 lat nie mogła tych pieniędzy odzyskać – popełniła samobójstwo. – mówił dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Gowin. Więcej

Polska Razem: Każdy wyborca musi mieć równe prawa

Na dzisiejszej konferencji prasowej politycy Polski Razem Jarosława Gowina zwrócili uwagę na to, że niepełnosprawni wyborcy muszą mieć prawo nie tylko do głosowania – powinni także mieć możliwość zapoznania się z materiałami wyborczymi komitetów.

Nasza dzisiejsza konferencja tłumaczona jest również za pomocą języka migowego. – mówiła Krystyna Iglicka-Okólska, wiceprezes PRJG. – Polska Razem Jarosława Gowina jest jedynym ugrupowaniem, które w tej kampanii przygotowało zarówno spot wyborczy przetłumaczony na język migowy, a także przygotowaliśmy ulotki w języku Braille’a.

Nie chodzi tylko o to, aby osoby niedowidzące i niesłyszące mogły głosować – ważne jest także, aby miały dostęp do materiałów wyborczych.

Polska Razem: Nie dla waluty euro bez zgody Polaków

Dzisiaj na konferencji prasowej politycy Polski Razem Jarosława Gowina odnieśli się do słów Radosława Sikorskiego, Bronisława Komorowskiego oraz Jana Krzysztofa Bieleckiego, którzy wypowiedzieli się pozytywnie o szybkim wejściu Polski do strefy euro. Posłowie Polski Razem zadeklarowali, że są przeciwni wejściu Polski do strefy euro, a także że nigdy nie zgodzą się na ten krok bez wcześniejszego referendum oraz badań opinii publicznej. Więcej

Maturzyści mają prawa! Napisz do MEN ws. jawności matur

Dziś na konferencji prasowej Jarosław Gowin wraz z ekspertami ds. edukacji zaapelował do Minister Edukacji Narodowej o przestrzeganie praw obywatelskich maturzystów. Absolwenci szkół średnich co roku skarżą się na ograniczenia w dostępie do wyników egzaminów maturalnych oraz na brak możliwości odwołania od wyniku egzaminów. Polska Razem Jarosława Gowina stoi na stanowisku, że ograniczenia te stanowią naruszenie konstytucyjnych praw obywatela i powinny zostać jak najszybciej usunięte. Zachęcamy do wysyłania listów do minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej!


Apel do Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister!

Od wielu lat maturzyści, eksperci od edukacji oraz konstytucjonaliści wskazują na poważne wady procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych. Absolwenci szkół średnich co roku skarżą się na ograniczenia w dostępie do wyników egzaminów maturalnych oraz na brak możliwości odwołania od wyniku egzaminów. Apelujemy do Pani o jak najszybsze usunięcie ograniczeń, które stanowią naruszenie konstytucyjnych praw obywatela!

Obecnie procedura udostępniania do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac maturalnych przez okręgowe komisje egzaminacyjne jest długotrwała i uciążliwa dla zdających. Przeważnie uzyskują oni możliwość wglądu do pracy na czas około 30 minut, natomiast komisje powszechnie zakazują uczniom sporządzania kopii arkuszy egzaminacyjnych.

Tymczasem uprawnienie do nieograniczonego dostępu do prac maturalnych wynika bezpośrednio z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może określać wyłącznie ustawa i to wyłącznie w granicach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie wprowadza takich ograniczeń, obowiązkiem okręgowych komisji egzaminacyjnych jest umożliwienie wykonania kopii egzaminu maturalnego.

Drugim zasadniczym problemem jest to, że ani przepisy ustawy o systemie oświaty ani rozporządzenie do tej ustawy nie przewidują możliwości odwołania od wyniku egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję ma charakter ostateczny. Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie możliwości weryfikacji tej końcowej oceny przez drugą instancję. Stoimy również na stanowisku, że na gruncie konstytucyjnego prawa do sądu decyzje dotyczące procedury przeprowadzania, unieważniania i oceniania egzaminów maturalych powinny podlegać kontroli sądowej.

Obie powyższe kwestie podniósł już w 2007 roku w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej w rządzie Donalda Tuska śp. dr Janusz Kochanowski. Niestety jego apele nie przełożyły się na działania ministra edukacji i mimo upływu siedmiu lat konstytucyjne prawa maturzystów są nadal łamane.

Nie możemy się godzić na to, że jednym z pierwszych doświadczeń osiągających pełnoletność obywateli Rzeczpospolitej jest sytuacja, w której ich własne państwo ogranicza ich konstytucyjne prawa.

Maturzyści to też obywatele RP!

[signature]

Podziel się tym ze znajomymi:

   

 

Apel do Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani
Minister Edukacji Narodowej
Joanna Kluzik-Rostkowska

Szanowna Pani Minister!

Od wielu lat maturzyści, eksperci od edukacji oraz konstytucjonaliści wskazują na poważne wady procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych. Absolwenci szkół średnich co roku skarżą się na ograniczenia w dostępie do wyników egzaminów maturalnych oraz na brak możliwości odwołania od wyniku egzaminów. Apelujemy do Pani o jak najszybsze usunięcie ograniczeń, które stanowią naruszenie konstytucyjnych praw obywatela!

Obecnie procedura udostępniania do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac maturalnych przez okręgowe komisje egzaminacyjne jest długotrwała i uciążliwa dla zdających. Przeważnie uzyskują oni możliwość wglądu do pracy na czas około 30 minut, natomiast komisje powszechnie zakazują uczniom sporządzania kopii arkuszy egzaminacyjnych.

Tymczasem uprawnienie do nieograniczonego dostępu do prac maturalnych wynika bezpośrednio z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może określać wyłącznie ustawa i to wyłącznie w granicach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponieważ ustawa o systemie oświaty nie wprowadza takich ograniczeń, obowiązkiem okręgowych komisji egzaminacyjnych jest umożliwienie wykonania kopii egzaminu maturalnego.

Drugim zasadniczym problemem jest to, że ani przepisy ustawy o systemie oświaty ani rozporządzenie do tej ustawy nie przewidują możliwości odwołania od wyniku egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję ma charakter ostateczny. Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie możliwości weryfikacji tej końcowej oceny przez drugą instancję. Stoimy również na stanowisku, że na gruncie konstytucyjnego prawa do sądu decyzje dotyczące procedury przeprowadzania, unieważniania i oceniania egzaminów maturalych powinny podlegać kontroli sądowej.

Obie powyższe kwestie podniósł już w 2007 roku w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej w rządzie Donalda Tuska śp. dr Janusz Kochanowski. Niestety jego apele nie przełożyły się na działania ministra edukacji i mimo upływu siedmiu lat konstytucyjne prawa maturzystów są nadal łamane.

Nie możemy się godzić na to, że jednym z pierwszych doświadczeń osiągających pełnoletność obywateli Rzeczpospolitej jest sytuacja, w której ich własne państwo ogranicza ich konstytucyjne prawa.

Maturzyści to też obywatele RP!