dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW w rozmowie ze Space24.pl na temat regulacji prawnych dla sektora kosmicznego i o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych