Gowin w Sejmie: Polską racją stanu jest suwerenna Ukraina.

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Sejmu poświęcone aktualnej sytuacji na Ukrainie. Jarosław Gowin mówił o potrzebie wspólnego działania na arenie międzynarodowej, a także o sytuacji polskich przedsiębiorców na Ukrainie, o stworzeniu Polsko-Ukraińskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz o bezpieczeństwie energetycznym i militarnym Polski.

Z dużym zadowoleniem obserwowałem poprzednią i dzisiejszą debatę wokół Ukrainy. To wyjątkowe doświadczenie widzieć, że mimo codziennych, krajowych sporów potrafimy w tak kluczowej sprawie mówić jednym głosem. Polska racja stanu wymaga, by w sprawach strategicznych na arenie międzynarodowej być razem. Polską racją stanu jest suwerenna, demokratyczna i integralna terytorialnie, proeuropejska i co najważniejsze – propolska Ukraina. Polską racją stanu jest Ukraina z Krymem!

To wyjątkowa sytuacja w tej izbie, gdy z większością moich przedmówców mogę się zgodzić. Zgadzamy się, że działanie Federacji Rosyjskiej na Krymie są niedopuszczalne. Zgadzamy się, że kluczowe jest dziś działanie w ramach Unii Europejskiej i NATO. Zgadzamy się, że musimy wspierać proeuropejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy.

Posłowie Polski Razem z aprobatą przyjęli przedstawiony przez pana premiera kierunek działań polskiego rządu.

Chciałbym jednak abyśmy tę zgodę rozszerzyli. Wykorzystajmy ten moment, żeby ponad podziałami działać na rzecz tego, by polskie państwo było bardziej podmiotowe. Bardziej profesjonalne. Skuteczniejsze. W polityce wschodniej, w polityce zagranicznej w ogóle i w polityce wobec naszych rodaków poza granicami, polskie państwo musi być skuteczne. To wymaga od nas porozumienia, mówienia jednym głosem, tak samo, jak mówimy nim opowiadając się za demokratyczną i suwerenną Ukrainą.

Apeluję abyśmy ten konsens poszerzyli o kilka dodatkowych spraw.

Po pierwsze: musimy zagwarantować bezpieczeństwo interesów polskich przedsiębiorców na Ukrainie. Ukraina jest dla Polski kluczowym partnerem politycznym, ale jest też bardzo istotnym partnerem gospodarczym. Ostatnie wydarzenia to dla polskich przedsiębiorców, dla polskich eksporterów bardzo trudny okres. Musimy zadbać o to, by jak najszybciej Polsce eksporterzy mogli znów sprzedawać na Ukrainie. Musimy dzielić się doświadczeniami naszej transformacji gospodarczej, bo praworządna Ukraina bez korupcji po prostu opłaci się naszym producentom. Powinniśmy stworzyć Polsko-Ukraiński Fundusz Przedsiębiorczości, którego celem będzie tworzenie i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce i na Ukrainie. Powstanie na Ukrainie klasy średniej, wyprowadzenie Ukraińców z gospodarki oligarchicznej, gospodarki postsowieckiej i nauczenie ich europejskich standardów opłaci się polskim przedsiębiorcom. Musimy w to zainwestować, bo ta inwestycja zwróci się wielokrotnie!

Mam nadzieję, że nowa Ukraina jest propolska. To pokazał Majdan, to pokazał entuzjazm, z jakim młodzi Polacy byli na nim przyjmowani. Liczę na to, że ta nowopowstająca klasa średnia na Ukrainie będzie pozytywnie nastawiona do Polaków.

Ostatnie dni i tygodnie pokazały jak istotna w kryzysowych momentach jest softpower. Polska softpower na wschodzie może być naszym największym atutem, ponieważ Polska jest dla Ukraińców pomostem do zachodu, ale to wymaga znalezienia funduszy i mechanizmów, które pozwolą na planowanie długofalowych dobrych relacji z nową elitą. Musimy dzielić się doświadczeniami polskich organizacji pozarządowych. Powinniśmy zapraszać młode ukraińskie elity na studia, na praktyki do polskich do firm, do organizacji pozarządowych.

Co więcej – i to chcę podkreślić – musimy wrócić do koncepcji Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego, finansowanego z pieniędzy europejskich, który powinien powstać w Polsce.

Troska o polskie interesy na Ukrainie, o propolskie nastawienie elit ukraińskich powinna uśmierzyć niepokoje tych środowisk – zwłaszcza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, które z racji okrutnych doświadczeń historycznych ze szczególną uwagą przyglądają się relacjom polsko-ukraińskich i przyglądają się sytuacji polskiej mniejszości na Ukrainie.

Sytuacja na Ukrainie powinna nas zmusić do zastanowienia się nad sprawami wewnętrznymi – nad sprawą bezpieczeństwa Polski, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo pilne jest sfinalizowanie prac nad ustawą dotyczącą wydobycia gazu łupkowego – to jest szansa na pełną suwerenność energetyczną Polski. Mam na myśli także bezpieczeństwo militarne – oczywiście jego filarem są nasze sojusze, ale widzimy jak kunktatorskie i powściągliwe jest zachowanie kluczowych partnerów dla Ukrainy. Pojawia się więc pytanie, czy nie należy zwiększyć nakładów na polską armię –czy słuszna była decyzja o likwidacji powszechnego poboru. Kiedyś byłem o tym przekonany, dzisiaj stawiałbym takie pytanie. Mam nadzieję, że ponad podziałami i bez populizmu będziemy w stanie rozmawiać o tych wszystkich sprawach.

Posłowie polski Razem poprą projekt uchwały w sprawie Solidarności z Ukrainą.

 

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *