Jadwiga Emilewicz: Inwestowanie w kapitał społeczny da nam szansę na sukces w globalnej konkurencji

Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Polski Razem, podczas Konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy „Myśląc Polska” mówiła o innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

– W rankingu konkurencyjności opracowanym przez Światowe Forum Gospodarcze Polska znajduje się na 43. miejscu na 144 krajów świata. Jednocześnie polska gospodarka jest 24 na liście największych gospodarek świata pod względem wielkości PKB. Stąd też nasze miejsce w rankingu konkurencyjności nie jest dobrym wynikiem. Dlaczego Polska gospodarka jest wciąż oceniana jako „średnio konkurencyjna”? Główną słabością, obok niskiej efektywności rynku pracy, jest innowacyjność. Ten sam ranking umieszcza Polskę na 72. miejscu w świecie pod względem poziomu innowacyjności gospodarki. Jest to wynik gorszy od prawie wszystkich krajów europejskich – mówiła Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz zaprezentowała wyzwania polityki proinnowacyjnej. – Konieczne jest, abyśmy zaczęli myśleć o funduszach unijnych w kategoriach ich inwestowania, a nie wydawania. W ciągu najbliższych 5 lat musimy zrobić wszystko, żeby efektywnie wykorzystać prawie 15,5 mld euro na innowacje z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Jednak jeszcze ważniejsze jest to, aby myśleć o tym, jak będzie prowadzona polityka innowacyjności kraju po 2022. Jest to data, po której należy się spodziewać znacznie mniejszych środków strukturalnych, a więc bezpiecznego źródła zasobów finansowych. Musimy koniecznie doprowadzić do takiej sytuacji, że innowacje w dłuższej perspektywie czasu nie będą w większości finansowane ze środków publicznych. W Polsce obecnie udział sektora publicznego w wydatkach na B+R to ok. 2/3. Pozostałe środki, czyli 1/3, zapewniają nakłady sektora prywatnego. Jak pokazują opracowania eksperckie, w tzw. innowacyjnych gospodarkach proporcje te są odwrócone.

Wiceprezes Emilewicz podkreśliła w swoim wystąpieniu, że konieczna jest zmiana sposobu myślenia o tym, jak i kto robi innowacje w Polsce. – Przez ostatnie lata panowało przekonanie, że finansowanie badań i rozwoju polega na zwiększaniu efektywności działania firm albo na wspieraniu infrastruktury badawczej w szkołach wyższych. W efekcie dwie grupy o różnych logikach myślenia i działania, nie mogą skutecznie współpracować. Konieczne jest, aby administracja rządowa patrzyła na innowacyjność gospodarki poprzez efekty, a nie biurokratyczne procedury.

Emilewicz wskazała także, że konieczna jest koncentracja polityki proinnowacyjnej na niewielu obszarach, bo tylko dzięki temu interwencja tam będzie skuteczna. – Konieczność ta wymaga podjęcia niepopularnej w warunkach rynkowych decyzji wspierania jednego sektora gospodarki o największym potencjale stworzenia innowacyjnej wartości dodanej, a w jego ramach podmiotów i instytucji budujących ten potencjał. Najważniejszymi dziedzinami, gdzie takie innowacje o dużym ciężarze gatunkowym (finansowym i technologicznym) mogą powstawać są: przemysł zbrojeniowy w zakresie IT, przemysł lotniczy oraz czyste technologie energetyczne. Dla przykładu przeobrażenia, które przechodzi polski sektor zbrojeniowy mogą służyć efektywnej realizacji zamówień na modernizacji sprzętową armii. W dłuższej perspektywie wsparcie dla kilku wybranych dziedzin, które jest finansowane dodatkowo, obok środków europejskich, także z pieniędzy krajowych pozwoli uniknąć zwijania się B+R w tych sektorach po 2022.

Jadwiga Emilewicz dodała, że konieczne jest wypracowanie skutecznych zachęt dla przedsiębiorstw przeznaczających nakłady na innowacyjność, w postaci zachęt finansowych oraz wspieranie finansowo i strukturalnie zdobywania przez polskie przedsiębiorstwa patentów europejskich i międzynarodowych.

Na koniec J. Emilewicz podkreśliła, że sukces w konkurencji mogą przynieść Polsce jedynie ambitne cele i nowa logika myślenia o inwestowaniu w kapitał społeczny. – Marzenie o Polaku na Marsie to zdolność do stawiania sobie ambitnych celów – wykraczających poza kilometry autostrady, place zabaw i baseny. One wszystkie są ważne, ale jeśli będą jedynym osiągnięciem wówczas Polska pozostanie w pułapce średniego rozwoju, w jakiej się dziś znajduje. Tylko ambitne cele i nowa logika myślenia o inwestowaniu w kapitał społeczny da nam szansę na sukces w globalnej konkurencji.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *