Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej

Jarosław Gowin o odwołaniu Wandy Nowickiej– dalsze trwanie Wandy Nowickiej na stanowisku wicemarszałka Sejmu oznaczałoby złamanie dobrych reguł polskiego parlamentaryzmu, byłoby też utrwalaniem gry nie fair ze strony koalicji rządowej. Wiadomo że na konwencie seniorów, czy prezydium Sejmu Pani Wanda Nowicka jest takim dodatkowym cichym koalicjantem. Tymczasem nie widać żadnych powodów dla których koalicja rządowa miałaby zapewniać sobie jeszcze ten dodatkowy przywilej. Mamy nadzieję że do wniosku przychylą się nie tylko posłowie klubów opozycyjnych, ale że nasz wniosek będzie poparty także przez kluby koalicji rządowej, w imię dobrych zasad które powinny nam wszystkim przyświecać. 

Uzasadnienie wniosku o odwołanie Wandy Nowickiej– od samego początku parlamentaryzmu III Rzeczypospolitej Polskiej, niepisaną zasadą było wyłanianie wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej według kryteriów reprezentacji parlamentarnej w ten sposób, że każdy z klubów poselskich lub parlamentarnych zgłaszał kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu, a Sejm przyjmował jedną z kandydatur zaproponowanych przez klub. Takie zasady reprezentacji posłów zrzeszonych w klubach towarzyszyły polskiemu parlamentaryzmowi od ponad 20 lat. Pierwszym wyłomem w tej zasadzie stało się zasiadanie w Prezydium Sejmu przez wicemarszałka Wandę Nowicką pomimo utraty mandatu do zasiadania w prezydium wynikającej najpierw z usunięcia z klubu parlamentarnego, a następnie likwidacji tego klubu, który miała reprezentować.

Wanda Nowicka została wicemarszałkiem VII kadencji Sejmu w dniu 8 listopada 2011 r., jako reprezentant Klubu Poselskiego Ruch Palikota. Pomimo wykluczenia z Klubu Poselskiego w dniu 13 lutego 2013 r., Wanda Nowicka nadal zachowała stanowisko wicemarszałka Sejmu. W dniu 3 marca 2015 r. jednak Klub Poselski Twój Ruch (wcześniej Ruch Palikota) uległ rozwiązaniu, co oznacza, że formacja parlamentarna, z której wskazania Wanda Nowicka objęła funkcję wicemarszałka Sejmu, i której interesy powinna reprezentować w Prezydium Sejmu, przestała istnieć.

W takiej sytuacji uznać należy, że pozostawanie przez Wandę Nowicką na stanowisku wicemarszałka Sejmu nie znajduje oparcia w dotychczasowej utrwalonej praktyce sejmowej. Wicemarszałek Sejmu powinien reprezentować interesy formacji politycznej, która wskazała i poparła jego kandydaturę. W obecnej chwili pozostawanie na stanowisku wicemarszałka Sejmu przez osobę, która nie reprezentuje interesów żadnego klubu poselskiego lub parlamentarnego staje się groźnym precedensem, który przekreśla dotychczasowe transparentne, utrwalone i wynikające z reprezentacji klubów poselskich lub parlamentarnych zasady zasiadania w Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Posłowie Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica składają wniosek o odwołanie pani Wandy Nowickiej z funkcji Wicemarszałka Sejmu w przekonaniu, że tym razem większość posłów podzieli nasze przekonanie, że pani Wanda Nowicka nie może dłużej pozostawać na tym stanowisku, gdyż jest to wbrew tradycji i obyczajowi parlamentarnemu, wbrew zdrowemu rozsądkowi.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *