1 na liście łódzkiej

1. John Abraham Godson

Nauczyciel akademicki, menadżer i społecznik. Absolwent studiów inżynierskich w Agronomii, studiów magisterskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi, stosunków międzynarodowych, studiów menedżerskich – Master of Professional Communication oraz MBA – Master of Business Administration.

Jest także absolwentem studiów doktorskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pełni funkcję prezesa Instytutu Afrykańskiego promującego współpracę pomiędzy Polską i Afryką oraz Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego promującego wartości w polityce.

Inicjator i przewodniczący Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego zrzeszającego posłów z wszystkich ugrupowań z ziemi łódzkiej oraz fundator Partnerstwa dla Łodzi, fundacji której celem jest walka z ubóstwem w Łodzi i Regionie łódzkim. Poseł na Sejm RP VI i VII Kadencji.
Wraz z żonę i czwórką dzieci mieszka na Widzewie w Łodzi.

Strona Johna Godsona