Pełnomocnik wyborczy komitetu jest osobą uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz komitetu, rejestruje listy kandydatów do samorządu.
Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Porozumienie Jarosława Gowina jest Pani Paulina Lucyna Hoinca.

Pełnomocnik finansowy prowadzi gospodarkę finansową komitetu i jest za nią odpowiedzialny. Wszelkie działania należy ustalać ze Sztabem Wyborczym a wydatki z Pełnomocnikiem Finansowym poprzez Sztab Wyborczy, e-mail: finanse@pjg.org.pl.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu Wyborczego Porozumienie Jarosława Gowina jest Pan Adrian Ireneusz Kutnik.

Podejmowanie jakichkolwiek działań bez zgody pełnomocnika finansowego jest sprzeczne z prawem!