Adres Komitetu Wyborczego:

ul. Wilcza 23/29
00 – 544 Warszawa

Informacje na temat Pełnomocnika Komitetu Wyborczego:

Pełnomocnik Wyborczy – Paulina Lucyna Hoinca

Informacje na temat Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego:

Pełnomocnik Finansowy – Adrian Ireneusz Kutnik

Dane Komitetu:

Komitet Wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina
ul. Wilcza 23/29
00 – 544 Warszawa
NIP: 7010416556
REGON: 147116119