Konferencja „Razem z Pielęgniarkami”

15 lipca pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa organizowana przez Polskę Razem Zjednoczoną Prawicę i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Powodem zwołania konferencji prasowej było poinformowanie przez OZZPiP o efekcie negocjacji z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zapewnienia godnych warunków pracy i płacy oraz kontynuacja wsparcia udzielanego przez Polskę Razem środowiskom pielęgniarek i położnych.

Prezes Polski Razem Jarosław Gowin zapewnił, że Polska Razem dążyła i nadal będzie dążyć do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, czego przykładem jest również dzisiejsze wsparcie. Podkreślił, że minęły już 3 miesiące od konferencji Razem dla Zdrowia, na której pielęgniarki z OZZPiP przedstawiły problemy środowisk i zapowiedziały rozmowy z Ministerstwem Zdrowia mające na celu poprawę sytuacji. Przez ten czas problemy pozostały, a rozwiązania które proponuje Ministerstwo Zdrowia z Premier Kopacz nie są w stanie wyeliminować problemu i doprowadzić do porozumienia.

Jarosław Gowin nawiązał również do rozpoczęcia przez Platformę Obywatelską akcji „Słucham, Rozumiem, Pomagam”, która w odniesieniu do problemów pielęgniarek jest jej zaprzeczeniem.

Prezes Polski Razem dostrzega trwający już problem demograficzny – z każdym rokiem pielęgniarek jest mniej i wynika to zarówno z faktu emigracji jak i również braku uatrakcyjnienia zawodu.

Paweł Kowal podkreślił, że zawodów pielęgniarki i położnej to zawód szczególny, wymagający odpowiedzialności i pracy czasami ponad wyznaczone normy. Kowal podkreślił o zmniejszającej się liczbie pielęgniarek i położnych, zaalarmował o niskim wskaźniku nowych kadr pielęgniarstwa.

Kowal odniósł się również do norm czasu pracy pielęgniarek i położnych – jego zdaniem obecnie częstym zjawiskiem jest przekraczanie norm czasu pracy i może to prowadzić do nierówności i braku zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia tej grupie zawodowej.

Podczas konferencji ekspert Polski Razem Andrzej Sośnierz zaapelował o współpracę środowisk lekarskich i pielęgniarskich, zaznaczył że wszelkie zmiany w kształceniu, uatrakcyjnieniu zawodu muszą odbywać się w porozumieniu z pielęgniarkami.

Konferencja „Razem z Pielęgniarkami” jest kolejnym etapem okazywanego wsparcia przez Polskę Razem środowiskom pielęgniarek i położnych.

Na konferencji prasowej obecni byli również Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala Pawelczyk , Związki Zawodowe Pielęgniarek z Małopolski, Lubelskiego i Mazowieckiego, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz koordynator programu zdrowotnego Polski Razem Jakub Banaszek.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *