Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja, która zainaugurowała kampanię Andrzeja Dudy. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Jarosław Gowin i prof. Krystyna Iglicka-Okólska oraz Zbigniew Ziobro.

Przemówienia Andrzeja Dudy, w  którym przedstawił założenia swojego programu, wysłuchało w Warszawie dwa tysiące członków i sympatyków PiS.

– 10 lat temu w War­sza­wie, w Sali Kon­gre­so­wej na środ­ku sceny stał prof. Lech Ka­czyń­ski i ogło­sił, że bę­dzie ubie­gał się o urząd pre­zy­den­ta – mówił Duda. Jak pod­kre­ślił, Lech Ka­czyń­ski „szedł po pre­zy­den­tu­rę mając wizję pań­stwa spra­wie­dli­we­go dla wszyst­kich, pań­stwa, które równo trak­tu­je swo­ich oby­wa­te­li”. – Chciał dla Po­la­ków Pol­ski sil­nej, która bę­dzie umia­ła obro­nić naj­słab­szych i nie bę­dzie mu­sia­ła bać się sil­nych – dodał.

Jak za­zna­czył, Lech Ka­czyń­ski „chciał, by w życiu pu­blicz­nym, które wszyst­kich nas do­ty­czy, w życiu co­dzien­nym zwy­cię­ża­ła w na­szym kraju uczci­wość, a nie cy­nizm i drań­stwo”. – Oka­za­ło się, że to była nie tylko jego idea. Oka­za­ło się, że tego sa­me­go pra­gnę­ło wielu Po­la­ków i dla­te­go – wbrew son­da­żom – prof. Lech Ka­czyń­ski zwy­cię­żył wtedy i za­czął zmie­niać Pol­skę – mówił kan­dy­dat PiS.

Jak zaznaczyła prof. Iglicka-Okólska w programie „Rozmowy w TOKu” w Radiu TOK FM konwencja Andrzeja Dudy była fantastycznie przygotowana. Jego wystąpienie było merytoryczne i pokazujące kontynuację drogi prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A. Duda to polityk, który ma program skierowany na Polskę.

źródło: onet.pl

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *