Pani wiceprzewodnicząca  Zarządu Regionu  Ewa Chmielewska, która jest wykładowcą i pedagogiem z 30 letnim stażem, mająca kontakt z młodzieżą, studentami prowadziła rozmowy z różnymi  grupami od jesieni 2016 r. Tematem  rozmów była przyszłość regionu w oczach młodych ludzi, ich wpływ na tempo rozwoju. Wile osób nigdy nie startowała na funkcję radnego, która jest pierwszym, wymiernym etapem działalności dla mieszkańców. Niektórzy angażują się w prace w różnych stowarzyszeniach,  kołach naukowych na uczelniach itp.

 Po wspólnych spotkaniach doszliśmy do wniosku, że trzeba zorganizować debatę na temat wpływu młodego pokolenia na rozwój własnego regionu i kraju.  Pani Ewa Chmielewska poprowadziła rozmowy z Instytutem Politologii i Europeistyki , opracowała szkielet debaty i klucz doboru gości.

Zorganizowano debatę na 2 marca 2017r. dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego przy pełnej sali zainteresowanych. Wśród różnych gości, zaproszony był również prezes Młodej Prawicy Jan Strzeżek, który przed debatą odczytał list od wicepremiera Jarosława Gowina.

Po debacie odbyło się spotkanie w mniejszym gronie inicjujące powstanie Młodej Prawicy w regionie zachodniopomorskim. Przewodniczącym został Krystian Stugiewicz, który wystąpił tego dnia na konferencji prasowej.

Dnia 14.03.2017r. odbyła się kolejna konferencja Młodej Prawicy z zarządem Polski Razem Zjednoczonej Prawicy z Polic. Młodzi działacze zwrócili uwagę na problem noszenia zbyt ciężkich tornistrów przez dzieci oraz problemy zdrowotne. Dla przykładu zważono tornister 4-klasisty, który był o 60% cięższy niż powinien.

Dnia 15.03.2017r. Młoda Prawica po spotkaniach z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 8 z Polic złożyła pismo do Kuratorium Oświaty w celu weryfikacji wniosku podziału szkół po reformie oświaty w Policach.

Młoda Prawica ochoczo wzięła się do pracy w regionie zachodniopomorskim. Postanowiła wprowadzić cykliczne spotkania w różnych Radach Osiedli w celu dyskusji na temat lokalnych problemów i próby ich rozwiązania.