Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

1.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy ocenia jako szkodliwe dla Polski i uderzające w podstawy demokratycznego porządku  działania opozycji, do których dochodziło na przestrzeni kilku ostatnich tygodni.

Uniemożliwianie funkcjonowania najważniejszej instytucji państwa to nie tylko przejaw braku kultury politycznej. To podważanie sensu demokracji, przyzwolenie dla anarchii i lekceważenie prawa. Dlatego w sposób zdecydowany włączyliśmy się w rozwiązywanie kryzysu w Sejmie. Będziemy popierać działania i zmiany w przepisach prawa, które w przyszłości uniemożliwią kolejne próby destabilizacji państwa.

Jesteśmy przekonani, że większość Polaków oczekuje od polityków dobrej pracy dla Polski i nie akceptuje awanturnictwa. Za szczególne szkodliwe uważamy wystąpienie D. Tuska grożące Polsce sankcjami, takimi jak utrata środków unijnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w działaniach podejmowanych przez obóz rządowy należy unikać tego, co niepotrzebnie antagonizuje scenę polityczną. Nadmiar konfliktów jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia spoistości wspólnoty narodowej, jak i z punktu widzenia skuteczności działań koalicji rządowej.

2.

Zarząd Krajowy pozytywnie ocenia dwu i pół-letni okres  współpracy obozu Zjednoczonej Prawicy. Przyniosła ona bowiem pasmo trzech kolejnych zwycięstw wyborczych i uformowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz całej Zjednoczonej Prawicy, który od kilkunastu miesięcy realizuje wiele przełomowych reform, na czele z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju, programem Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Mimo niewielkiej przewagi w Sejmie wygraliśmy wszystkie ważne głosowania, co dowodzi  odpowiedzialności i determinacji posłów naszych trzech partii.

Polska Razem Zjednoczona Prawica jest lojalnym partnerem dla obu pozostałych partii obozu rządowego. Dotrzymaliśmy  wszystkich  postanowień  łączącego  nas  porozumienia,  nawet tak trudnych dla nas jak obniżenie wieku emerytalnego. Tym bardziej pragniemy podkreślić znaczenie realizacji wspólnego programu, który został uzgodniony podczas konwencji w lipcu 2015 w Katowicach. Bo choć wiele jego elementów zostało zrealizowanych lub jest w trakcie wdrażania, to wciąż na realizację oczekuje wiele ważnych dla Polski Razem ustaleń. Dotyczy to zwłaszcza spraw gospodarczych i samorządowych. Oczekujemy, że w najbliższym czasie dokonamy wspólnego przeglądu tych elementów programu i określimy warunki realizacji niektórych z nich. Przy czym jednym z najważniejszych naszych postulatów jest potrzeba jak najgłębszego  odbiurokratyzowania gospodarki.

Jedną z konkretnych spraw, która poprawi możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jest korekta przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Cel, jaki nam przyświecał przy ich wprowadzaniu, został osiągnięty. Ziemia rolna trafia do polskich rolników. Dlatego uważamy, że jest możliwość podniesienia do 2 ha powierzchni działek zwolnionych z regulacji, dotyczących obrotu ziemią rolną. Polska Razem Zjednoczona Prawica zgłosi w najbliższym czasie projekt zmian w tej kwestii.

Chcemy podkreślić, że głęboka naprawa państwa musi być starannie przemyślana, tak by zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych skutków ubocznych. W  szczególności widzimy konieczność przedyskutowania na szczeblu koalicyjnym szczegółów planowanej reformy służby zdrowia. W naszej ocenie niektóre z proponowanych rozwiązań mogą doprowadzić do wydłużenia kolejek i pogorszenia dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych.  Dzisiaj trzeba skupić się przede wszystkim na działaniach realnie wpływających na poprawę pozycji pacjentów oraz ograniczających nadużycia w wydatkowaniu środków publicznych.

3.

Polska Razem Zjednoczona Prawica udziela jednoznacznego poparcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naszym zdaniem o sile Strategii świadczą trzy elementy, które jednocześnie są kluczowymi założeniami programu Polski Razem. Po pierwsze, jest nim wsparcie rodziny. Aktywna i systemowo realizowana polityka prorodzinna jest według nas kluczem do osiągnięcia spójności społecznej w Polsce. Wsparcie dla rodzin to nie tylko zapomoga przy urodzeniu dziecka, ale także poważna oferta opieki przedszkolnej dla każdego dziecka, skuteczne programy umożliwiające powrót matek na rynek pracy, czy też sprawiedliwy program mieszkaniowy dla młodych rodzin.

Drugim filarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bliskim koncepcjom Polski Razem, jest innowacyjna gospodarka rozszerzająca zakres swobód dla przedsiębiorców. To właśnie małe i średnie firmy, niejednokrotnie oparte na długoletniej rodzinnej tradycji, są  motorem rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego z dużą nadzieją patrzymy na ambitne plany pakietu „100 zmian dla firm”, które już są wdrażane w życie, a które kontynuują proces deregulacji gospodarki rozpoczęty przez Jarosława Gowina w 2013 r. Wierzymy, że zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest tym, czego od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju najbardziej oczekują przedsiębiorcy. Jesteśmy również przekonani, że trwałe podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki nie będzie możliwe bez skokowego wzrostu nakładów na naukę, przewidzianego w ramach Strategii Wicepremiera J. Gowina.

Trzeci element Strategii, który naszym zdaniem jest kluczowy dla budowy silnego państwa, to cyfryzacja. Współczesny świat nie funkcjonowałby bez technologii informacyjnych i komunikacyjnych. O dojrzałości działań rządu w tej dziedzinie świadczy to, że ani Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ani ministerstwa nie traktują cyfryzacji jako celu samego w sobie. Jest ona dla nich środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia dla obywateli, którzy wiele codziennych spraw będą mogli załatwić sprawniej i z lepszym skutkiem.

4.

Podkreślając znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracamy uwagę, że jej realizacja wymaga jeszcze większego wsparcia w ramach rządu i jego politycznego zaplecza. Chodzi między innymi o lepszą koordynację i uzgadnianie działań podejmowanych zarówno przez poszczególne ministerstwa (a więc o dalszą walkę z plagą „resortowości”), jak i w ramach klubu parlamentarnego. Inną kwestią istotnie wpływającą na postrzeganie działań  Zjednoczonej Prawicy jest polityka informacyjna.  W naszej ocenie przydatne byłoby lepsze wykorzystanie – zarówno w codziennej pracy parlamentarnej, jak i medialnie – potencjału młodych posłów.

Warszawa, 15 stycznia 2017

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

1 reply

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *