STANOWISKO ZARZĄDU POLSKI RAZEM JAROSŁAWA GOWINA W SPRAWIE PRZEBIEGU I WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Państwo polskie znalazło się w głębokim kryzysie. Instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie najważniejszego w społeczeństwach demokratycznych aktu, jakim są wybory, nie zdały egzaminu. Zasady głosowania przekazane wyborcom okazały się niejasne.

W kompromitujący sposób przebiega liczenie głosów. Przed ponownym, ręcznym liczeniem głosów karty wyborcze były w wielu miejscach niewłaściwie zabezpieczone. Rekordowo wysoka jest liczba głosów nieważnych. Na wielu kartach wyborczych brakowało list niektórych komitetów. To tylko niektóre przykłady nieprawidłowości, do jakich na masową skalę doszło podczas wyborów. Dodatkowo wynik jednego z komitetów wyborczych w niespotykany sposób odbiega od dotychczasowych jego wyników oraz od danych uzyskanych podczas exit poll. Wszystko to sprawia, że wynik wyborów jest niewiarygodny, a zaufanie obywateli do państwa zostało dramatycznie nadszarpnięte.

W tej sytuacji Polska Razem wzywa wszystkie partie reprezentowane w Parlamencie do wspólnego podjęcia decyzji o skróceniu kadencji nowo wybranych samorządów i przeprowadzeniu ponownych wyborów. W przeciwnym wypadku miliony Polaków będą miały uzasadnione przekonanie, że wynik wyborów został na masową skalę wypaczony. Wzywamy także wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze do wskazania ekspertów, którzy zbadają przyczyny nieprawidłowości i przygotują rekomendacje zmian kodeksu wyborczego. Zachęcamy wszystkich obywateli do zgłaszania wszelkich przypadków łamania procedur wyborczych, oraz przesyłania protestów do sądów okręgowych.

Niezależnie od tego wzywamy wszystkich Polaków, przede wszystkim tych którzy mają poczucie, że wyniki pierwszej tury wyborów zostały wypaczone, do jak najliczniejszego udziału w drugiej turze oraz do głosowania w nich na kandydatów spoza obozu rządzącego Niech głosowanie przeciwko kandydatom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie formą sprzeciwu wobec złamania fundamentalnej dla demokracji zasady uczciwych wyborów.

Wzywamy wszystkich do przestrzegania prawa i wstrzymania się przed takimi niedopuszczalnymi aktami jak okupacja instytucji państwowych. Nie do przyjęcia jest także to, że policja nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa tych instytucji. Jednocześnie Polska Razem wyraża swój stanowczy protest przeciwko naruszeniu przez policję zasady wolności mediów. Sposób potraktowania dziennikarzy relacjonujących przebieg godnej ubolewania okupacji siedziby PKW narusza wizerunek Polski jako demokratycznego państwa prawa. W związku z tym domagamy się natychmiastowych wyjaśnień ze strony Minister Spraw Wewnętrznych oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec policjantów, którzy bezpodstawnie zatrzymali dziennikarzy.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *