Wpisy

Egzekucja czy przestępstwo pod płaszczykiem egzekucji?

Niedawne doniesienia medialne dotyczące działalności łódzkiego asesora komorniczego zdają się być ewidentnym potwierdzeniem, iż istniejący dziś system egzekucji cywilnej dotknięty jest tak znaczącymi wadami, iż podważa wręcz status Polski jako państwa prawa.
Okazuje się bowiem, że obywatel dziś już nie tylko obawia się pospolitego złodzieja czy oszusta. Ostatnie wydarzenia pokazują, iż mienie każdego z nas może być zabrane przez nieuczciwego komornika pod płaszczykiem egzekucji (jak nazwała to prof. Ewa Łętowska), do tego przy asyście policji. Tylko dlatego, że dług ma nasz brat, ojciec, szwagier czy nawet sąsiad, o czym wcale nie musimy wiedzieć. Oczywiście wspomniane wyczyny łódzkiego egzekutora to patologia, która sama przez się, nie może rzutować na niewątpliwą rzeszę uczciwych komorników. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że być może tej patologii można było uniknąć. Nadto nie można zapominać, że patologia ta jest tylko jednym z bardziej widowiskowych i skrajnych dowodów na istnienie w systemie egzekucji cywilnej poważnych wad. Wad, które pozwalają na powstawanie bardzo wielu innych, być może mniej spektakularnych, nieprawidłowości, ale nieraz o wiele bardziej dotkliwych skutkach dla dłużników czy osób trzecich. Więcej

Gowin: Mamy coraz więcej przypadków nadużyć komorników

– Mamy coraz więcej przypadków nadużyć wśród komorników. Należy wprowadzić nowe uregulowania dotyczące komorników. Należy także zwiększyć ich odpowiedzialność dyscyplinarną  – mówił Jarosław Gowin w Poranku w Radiu Dla Ciebie.

Gowin podkreślił, że – Rosjanie mają koncepcję podporządkowania sobie krajów byłego bloku komunistycznego, w tym i Polski. To nie oznacza, że będą w kraju stosowali środki militarne. Mówi się coraz więcej o wojnie hybrydowej.

Na pytanie redaktora o protest rolników Gowin powiedział, że jest z nimi tylko  częściowo, gdyż część ich postulatów jest bezzasadnych. Dodał, że – Należy umożliwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią. Projekt ustawy przygotowali eksperci PRJG. Więcej