Prezydium Zarządu Krajowego

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin

Prezes Zarządu Krajowego
Robert Anacki

Robert Anacki

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Magdalena Błeńska

Magdalena Błeńska

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Zbigniew Gryglas

Zbigniew Gryglas

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Marcin Ociepa

Marcin Ociepa

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Karol Rabenda

Karol Rabenda

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Arkadiusz Urban

Arkadiusz Urban

Wiceprezes Zarządu Krajowego
Mieczysław Kazimierz Baszko

Mieczysław Kazimierz Baszko

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Kamil Bortniczuk

Kamil Bortniczuk

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Stanisław Bukowiec

Stanisław Bukowiec

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Michał Cieślak

Michał Cieślak

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Andrzej Gut-Mostowy

Andrzej Gut-Mostowy

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Iwona Michałek

Iwona Michałek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Wojciech Murdzek

Wojciech Murdzek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Grzegorz Piechowiak

Grzegorz Piechowiak

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Andrzej Sośnierz

Andrzej Sośnierz

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Magdalena Sroka

Magdalena Sroka

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Michał Sroka

Michał Sroka

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Andrzej Stanisławek

Andrzej Stanisławek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Włodzimierz Tomaszewski

Włodzimierz Tomaszewski

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Michał Wypij

Michał Wypij

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Józef Zając

Józef Zając

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Artur Zasada

Artur Zasada

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Jacek Żalek

Jacek Żalek

Członek Prezydium Zarządu Krajowego
Stanisław Derehajło

Stanisław Derehajło

Sekretarz Generalny
Marcel Klinowski

Marcel Klinowski

Zastępca Sekretarza Generalnego
Paweł Skotarek

Paweł Skotarek

Skarbnik
Adam Bielan

Adam Bielan

Przewodniczący Konwencji Krajowej