19 kwietnia w Sejmie odbyło się Forum Samorządowe POROZUMIENIA zorganizowane przez Radę Samorządową, której przewodniczy Grzegorz Sapiński Prezydent Kalisza. Dyskutowano w gronie ponad 100 samorządowców – prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz ekspertów. Zdecydowane wsparcie dla funkcjonowania samorządu zadeklarował w inauguracyjnej mowie Prezes Porozumienia Jarosław Gowin, który określił reformę samorządową jako najbardziej udaną z reform systemowych, uznał jednak także, że każda, nawet dobra rzecz, wymaga naprawy po dwudziestu latach.
W trakcie Forum rozpoczęto prace nad programem samorządowym Porozumienia, który zostanie zaprezentowany w czerwcu tego roku. Tezy programowe do dyskusji zostały przygotowane przez koordynatora Rady Samorządowej Adama Banaszaka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego we współpracy z biurem krajowym POROZUMIENIA.

Dyskutowano o konkretnych rozwiązaniach dla samorządu – m.in. o wsparciu modernizacji i remontów dróg lokalnych, polityce senioralnej w każdej gminie, budowie kapitału społecznego i zwiększeniu dostępu do kultury. Jednak poza bieżącymi i korzystnymi rozwiązaniami dla samorządów omawiano także niezbędne zmiany systemowe. Eksperci odnieśli się między innymi do konieczności jasnego podziału kompetencji między wojewodą i zarządem województwa, sposobu wybierania senatorów, którzy reprezentowaliby także samorządy. Koncentrowano się ponadto na wzmocnieniu strukturalnym i finansowym gmin oraz rozwiązaniach dla tzw. gmin i powiatów „obwarzanków”.