Aktualności

29Lip.

Wicepremier Jarosław Gowin wręczył dziś listy gratulacyjne laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP, podczas którego wyróżniono przedstawicieli społeczności rolnej i agrobiznesowej, którzy rozwijają swój biznes korzystając z innowacyjnych technologii i pomysłów polskiej nauki. Celem nagrody Agroprzedsiębiorca RP jest promowanie wartości takich jak etyka i profesjonalizm w działaniu niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego – wizji, odwagi i konsekwencji […]

28Lip.

Wicepremier Jarosław Gowin wręczył dziś klucze do nowych mieszkań w Głogowie. Inwestycja była współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dzięki preferencyjnemu kredytowi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W oddawanym dziś do użytku budynku powstały 32 lokale mieszkalne dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi […]

28Lip.

Wicepremier J. Gowin i wiceminister A. Kornecka spotkali się dzisiaj z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Dolnośląskiej Loży Business Centre Club. Tematem rozmów były zaproponowane zmiany podatkowe w #PolskiŁad. Wiele zapisów spowoduje znaczący wzrost podatków i składek płaconych przez drobnych przedsiębiorców. Dlatego Porozumienie przygotowuje swoje poprawki do wnoszonych do Sejmu ustaw oraz konsultuje je z przedsiębiorcami.

26Lip.

Dziś w Tarnowie wicepremier Jarosław Gowin wziął udział w otwarciu biura poselskiego Stanisława Bukowca, które pełnić będzie również funkcję biura samorządowego Porozumienia. „Jestem przekonany, że biuro będzie miejscem, dzięki któremu problemy Tarnowa znajdą łatwiejszy dostęp do Warszawy. Dlatego, że wiem z jaką skutecznością poseł Stanisław Bukowiec potrafi walczyć o interesy mieszkańców południowej Małopolski.” – powiedział […]

26Lip.

Dzisiaj w Tarnowie wicepremier Jarosław Gowin zainaugurował cykl konferencji pt. „Jak inteligentne fabryki zmieniają przemysł w Polsce”. Dzisiejsze wydarzenie zostało zorganizowane przy okazji otwarcia Inkubatora Przemysłu Przyszłości w Tarnowie. „Chciałbym podkreślić wagę inaugurującej dziś działalność Fundacji Inkubator Przemysłu Przyszłości, która została stworzona z inicjatywy prezesa Roberta Tomasiewicza, w celu pomocy w transformacji, wyszukiwaniu i wspieraniu […]

26Lip.

Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego PJG, ukonstytuowało się Prezydium ZK w składzie: Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Magdalena Sroka, Stanisław Derehajło, Marcin Ociepa, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Krzysztof Ciecióra, Renata Janik, Tadeusz Kopeć, Monika Pawłowska, Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Józef Zając, Jan Strzeżek i Wojciech Murdzek.    

21Lip.

Relacje dwustronne i współpraca gospodarcza, reaktywacja formatu Dialogu Gospodarczego i Handlowego oraz Ustawa o radiofonii i telewizji, a także proponowanej do niej poprawki Porozumienia, to główne tematy rozmowy telefonicznej wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z amerykańską sekretarz handlu Giną Raimondo. Stany Zjednoczone są jednym z ważniejszych partnerów handlowych Polski i jednym z […]

20Lip.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podpisały porozumienie o strategicznej współpracy. Oba podmioty będą współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Patronat nad tymi działaniami objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i […]

19Lip.

Śląsk to kluczowy region z punktu widzenia polskiej gospodarki. Dlatego to tu rozpoczynamy właśnie prekonsultacje nad polityką eksportową Polski – mówił wicepremier J. Gowin podczas spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, wicepremier  J. Gowin spotkał się z władzami rektorskimi śląskich uczelni. Rozmowy dotyczyły m. in. roli ośrodków akademickich w […]