Rozmowa w Polskim Radiu 24 na temat exposé ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

21 marca 2018 r. podczas popołudniowej rozmowy w programie Polskie Radio 24, którego gospodarzem był Adrian Klarenbach. Iwona Michałek miała możliwości wyrazić swoją opinię na temat założeń Pana Ministra Jacka Czaputowicza w polityce zagranicznej naszego kraju. Poseł w swej wypowiedzi pokreśliła, iż przemówienie to było bardzo dobre, a sam Profesor pokazał się od merytorycznej strony bardzo pozytywnie. Więcej

39 mln zł dla Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dzięki udziałowi w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 toruński Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 38 794 811,73 zł.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To inicjatywa kierowana do środowisk naukowych i akademickich.

Ideą tego projektu jest przekazanie uczelniom środków na dostosowanie programów kształcenia uczelni do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów, tworzenie i realizację wysokiej jakości programów stażowych oraz studiów doktoranckich, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczelnianych kadr, zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), a także na poprawę funkcjonowania samych uczelni. Maksymalna możliwa wartość dofinansowania wynosiła 40 mln złotych.  Program, o którym mowa realizowany jest w ramach tzw. ścieżek : I, II i III.

W ramach ścieżki III konkursu wpłynęło 10 wniosków ( w tym złożony przez UMK ). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na projekt Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 39 mln złotych, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, że możliwa wartość dofinansowania wynosiła, wspomniane już wcześniej 40 mln zł.

Inwestycje w wiedzę to inwestycje z bardzo wysoką stopą zwrotu. Patrząc na takie programy w perspektywie długofalowej to nie tylko kadry uczelni oraz studenci są beneficjentami środków NCBR, ale my wszyscy. Te inwestycje będą procentować latami, a ich efekty będą widoczne zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.

Iwona Michałek Poseł na Sejm RP wraz z Rektorem UMK prof. dr hab. Andrzejem Tretynem podczas konferencji prasowej, która odbyła się w budynku Collegium Maximum przedstawili założenia projektu oraz cele na jakie zostaną wykorzystane środki pozyskane od NCBR przez uczelnię.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28589%2Ctorun-umk-otrzymal-39-mln-zl-w-konkursie-zintegrowane-programy-uczelni.html

Posłuchaj radio PiK

TV Toruń

Dzień Dobry Toruń

TVP 3 

IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Uczniowie szkół muzycznych z całej Polski już po raz czwarty przedstawili swoje umiejętności podczas Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który odbywa się jak co roku w Pałacu Romantycznym w Turznie. Podczas tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 28 młodych pianistów, ocenianych w trzech grupach wiekowych. W kat I pierwsze miejsce zdobyła Lena Juszkiewicz z Gorzowa […]

Konwencja samorządowa w Brodnicy

W poniedziałek odbyła się Konwencja Samorządowa Porozumienia, której gościem specjalnym był Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów. W debacie z licznie zgromadzonymi samorządowcami, przedsiębiorcami, mieszkańcami Brodnicy i powiatu Brodnickiego uczestniczyli także: Iwona Michałek, Poseł na Sejm, Adam Banaszak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Hildebrandt Radny Sejmiku, Wojciech Kwiatkowski były Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Jan Strzeżek Prezes Stowarzyszenia […]

Interwencje ws. grudziądzkiego szpitala

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu oraz ostatnimi doniesieniami o przelewach wynagrodzeń dla pracowników Szpitala przez wierzyciela lecznicy, Iwona Michałek Poseł na Sejm skierowała wnioski o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji  do Prezydenta Miasta Grudziądza, Dyrektora Szpitala, Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy oraz Generalnego […]