Start kampanii prezydenckiej Michała Wypija w Olsztynie

W ubiegły czwartek w Olsztynie Michał Wypij oficjalnie zainaugurował swoją Kampanię Prezydencką, której hasło brzmi: „Praca. Rodzina. Rozwój”. 

Dużo pozytywnej energii, pełna sala oraz konkretny plan rozwoju Olsztyna – tak w skrócie można opisać wczorajszy start kampanii Michała na Prezydenta Olsztyna.

W inauguracji uczestniczyła minister Jadwiga Emilewicz, która udzieliła oficjalnie poparcia Michałowi.

Paweł Szliwiński Radny Wojewódzki, Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Regionalnego.

Polska naprawdę Razem!

Takim optymistycznym hasłem wypowiedzianym przez Pana Posła Leonarda Krasulskiego zakończyło się w siedzibie PiS w Elblągu spotkanie robocze przedstawicieli Koła Powiatowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy
w Pieniężnie z liderem Prawa i Sprawiedliwości okręgu elbląskiego. Spotkanie odbyło się 18 lutego 2017 r. w  ramach realizacji założonego planu zadań Koła w dziedzinie polityki regionalnej, działań społecznych i gospodarczych na rok 2017.

Prezes Zarządu Koła PRZP w Pieniężnie – Zbigniew Orwat, dokonał prezentacji uczestników spotkania oraz podziękował serdecznie Panu Posłowi za życzliwe podjęcie naszej inicjatywy dotyczącej wspólnego spotkania.

Na wstępie, Pan Poseł Krasulski przedstawił ocenę dotyczącą funkcjonowania samorządów w naszym województwie i wskazał na perspektywy i dziedziny do wspólnego działania PiS i Polski Razem ZP na szczeblach gminnym, powiatowym
i regionalnym. Poseł zaznaczył, że ma wielkie nadzieje, związane z przejęciem nadzoru nad doradztwem rolniczym przez Ministerstwo Rolnictwa.
Ma nadzieję, że ułatwienie dostępu do fachowej pomocy przyczyni się do dynamicznego rozwoju terenów wiejskich. Dodatkowo Pan Poseł Krasulski zwrócił uwagę na oczekiwania społeczne związane z podejmowanymi przez Rząd decyzjami dotyczącymi reformy służby zdrowia oraz współtworzonej
z Premierem Gowinem reformy szkolnictwa podstawowego, zawodowego oraz w głównej mierze wyższego.

Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego i członek koła
w Pieniężnie – Paweł Szliwiński, przedstawił informację nt. prac sejmiku oraz podejmowanych wspólnie z radnymi wojewódzkim PiS, inicjatywach regionalnych, w tym: w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ochrony środowiska. Paweł Szliwiński zwrócił szczególną uwagę na bardzo dobrą i merytoryczną współpracę Radnych PIS i Polski Razem ZP w sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego.

Następnie omówiono podejmowane przez Zarząd Koła Polski Razem ZP
w Pieniężnie inicjatywy, w tym odbyte spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, odbyte spotkania Radnego Pawła Szliwińskiego z wojewodą warmińsko – mazurskim, burmistrzami oraz radnymi z w naszej części Regionu.

Robocze spotkanie z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty w Olsztynie miało na celu omówienie założeń reformy oświaty i problemów w jej wdrażaniu, w tym inicjatywę utworzenia szkoły branżowej w Pieniężnie.

Pan Poseł Krasulski, w nawiązaniu do tematyki oświatowej, zaproponował współorganizację z dyrektorem jednej z placówek szkolnych z gminy Pieniężno wyjazdu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej do Sejmu i np. Muzeum Powstania Warszawskiego. Propozycja została przyjęta bardzo życzliwie i oferta zostanie przekazana do dyrektorów szkół w Pieniężnie.

Dalej w tematyce reformy oświaty część członków Koła w Pieniężnie, reprezentująca sektor MŚP wskazała na pilną potrzebę  przywrócenia tzw. szkół branżowych, które wspólnie z przedsiębiorcami umożliwią wykształcenie nowych kadr technicznych. Zauważono, że jest to bardzo istotne szczególnie teraz, gdy przedsiębiorcy coraz bardziej dotkliwie odczuwają brak młodych fachowców, niezbędnych do zdynamizowania rozwoju przedsiębiorczości na naszych terenach. W tym kontekście, Radny Paweł Szliwiński przedstawił podjętą przez Koło Polski Razem ZP inicjatywę powołania Forum Rozwoju Pieniężna, którego głównym motorem napędowym będą przedsiębiorcy. Radny dodał, że kolejnym ogniwem w budowaniu przyjaznej atmosfery dla rozwoju MŚP w Regionie ma być zaplanowana w Pieniężnie konferencja skierowana do tej grupy. Celem konferencji ma być także przestawienie elementów planu zrównoważonego rozwoju oraz wskazanie źródeł finansowania dla MŚP. Przedsiębiorcy ze swej strony będą mogli wskazać na problemy, które utrudniają im rozwój małych, rodzinnych firm. Wspólnie uczestnicy konferencji będą mogli poszukać sposobów na rozwiązanie najpilniejszych dla MŚP problemów.

Pan Poseł Krasulski żywo zainteresował się tą inicjatywą i jako wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej ds. gospodarki i rozwoju zadeklarował chęć czynnego udziału w konferencji. Jednocześnie zaoferował on podjęcie próby zaproszenia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w celu osobistego zaprezentowania podczas konferencji w Pieniężnie elementów planu rozwoju gospodarki w kontekście małych firm rodzinnych.

Po spotkaniu biorący udział w debacie wykonali pamiątkowe zdjęcia zapewniając się o dalszej,  ścisłej współpracy.

Spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna.

W okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna (woj. warmińsko-mazurskie) z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Zbigniewem Babalskim. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło w głównej mierze aktualnych tematów w dziedzinie rolnictwa, edukacji, obszarów wiejskich oraz pracy samorządów. Minister podziękował za dotychczasową aktywność naszego Koła w kontaktach z nim oraz naszkicował tematykę zagadnień, nad którymi pracuje obecnie resort. Zwrócił uwagę szczególnie na zwalczanie skutków choroby ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną, wypłatę odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych, ustawę o sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Omówił także realizację wypłat zaliczek płatności bezpośrednich za rok 2016 oraz prace nad budową przez ARiMR nowej bazy obsługi informatycznej systemem płatności bezpośrednich i usprawnieniem wypłat na lata następne. Strony spotkania podzieliły się uwagami na ten temat i przekazano Ministrowi opracowany szkic nt. możliwości usprawnienia składania przez rolników wniosków w wersji elektronicznej. Poruszone zostały również kwestie związane z reformą szkolnictwa, szczególnie w kontekście rolniczego szkolnictwa zawodowego. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Paweł Szliwiński, przedstawił sytuację związaną z bieżącymi pracami sejmiku, w tym głównie tematykę spraw rolniczych. Poruszono także aktualny dla mieszkańców województwa temat tj. planowaną budowę spalarni śmieci w Olsztynie, jako kluczowy punkt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022. W trakcie spotkania przekazano Panu Ministrowi szereg tematów do dalszej pracy w resorcie oraz pomysłów nad rozwiązaniem niektórych z nich. Wszystkie uwagi i pomysły były przyjęte życzliwie i z dużym zainteresowaniem ze strony Pana Ministra Babalskiego. Paweł Szliwiński podjął się opracowania możliwości wdrożenia innowacyjnego elementu programu na rzecz rozwoju rolnictwa w Naszym Regionie, co spotkało się także z żywym zainteresowaniem Ministra. Koła Powiatowe Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna wyraziło także chęć włączenia się w przedsięwzięcia organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość w Naszym Regionie co spotkało się z życzliwą akceptacją Ministra. W miłej i serdecznej atmosferze przedświątecznej podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkań i dalszej merytorycznej współpracy.

Michał Wypij oddał hołd Danucie Siedzikównie „Ince”.

Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oddał hołd zamordowanej przez komunistów Danucie Siedzikównie „Ince”. Podczas uroczyści odsłonięcia monumentu sanitariuszce podziemia niepodległościowego Michał Wypij odczytał list od Premiera Jarosława Gowina podkreślając wagę autorytetów we współczesnych świecie w którym trudniej zachowywać się „jak trzeba”.

fot@Olsztyn24

więcej w linku:
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/3925-w-milomlynie-upamietnili-bohaterska-sanitariusze-ak-inke-kafelek-najnowsze-slajd.html#prettyPhoto

Michał Wypij w TVP3 Olsztyn o planach Ministerstwa Nauki.

Michał Wypij był gościem programu „Opinie” TVP3 Olsztyn. Doradca Premiera Jarosława Gowina mówił o przyjętej przez Radę Ministrów ustawie o innowacyjności autorstwa resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Oprócz tego w programie była mowa o zmianach w systemie przyznawania kredytów studenckich oraz o miejscu polskich uczelni w  Rankingu Szanghajskim.

Link do programu „Opinie” TVP Olsztyn

Michał Wypij w Radio Olsztyn: budżet państwa powinien zarabiać na pokerze sportowym.

Polska Razem opublikowała swój projekt nowej ustawy hazardowej. Nowe przepisy przewidują m.in. liberalizację prawa dotyczącego rozgrywek pokerowych i legalizację turniejów organizowanych przez licencjonowane firmy poza kasynem.

Obecne przepisy są fikcją bo 95 procent gier hazardowych odbywa się w tzw. szarej strefie, a budżet państwa traci na tym według szacunków około miliarda złotych rocznie. Tracą na tym kluby sportowe, które mogłyby uzyskać setki milionów złotych od potencjalnych sponsorów – tak jak to jest w innych krajach – mówił w Porannych Pytaniach Radia Olsztyn Michał Wypij, przewodniczący Polski Razem na Warmii i Mazurach.

link do rozmowy w Radio Olsztyn: http://ro.com.pl/michal-wypij-budzet-panstwa-powinien-zarabiac-na-pokerze-sportowym/01279896