WhatsApp Image 2021-09-09 at 12.33.27

Porozumienie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

11 Wrzesień 2021

Prezes Jarosław Gowin, posłowie Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec oraz Anna Kornecka, wicemarszałek Tomasz Urynowicz i wójt Janusz Kwaśniak a także wielu polityków Porozumienia wzięło udział w XXX Forum Ekonomicznym w Kapaczu. Miasto przez 3 dni gościło ludzi biznesu, gospodarki, ekonomii oraz polityki. Odbyło się blisko 200 wydarzeń dotyczących ważnych społecznie i ekonomicznie tematów.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej ostatniego dnia Forum, politycy Porozumienia odnieśli się do nowych propozycji podatkowych przedstawionych przez rząd, a także do słów marszałka Ryszarda Terleckiego na temat #Polexit i wstrzymania środków #UE dla Polski. Mówili również o sytuacji polskich samorządów.

  • „Słowa marszałka Ryszarda Terleckiego są niewątpliwie dzwonkiem alarmowym. Po raz pierwszy tak ważny przedstawiciel polskiego państwa i obozu rządowego, jeden z najbliższych doradców J. Kaczyńskiego przyznał, że rozważany jest pomysł #polexit.
  •  Osobą, która powinna zareagować jest prezes i wicepremier J. Kaczyński. Należy się z jego ust wyjaśnienie, czy słowa marszałka Ryszarda Terleckiego – dopuszczające możliwość wyjścia Polski z #UE – odzwierciedlają stanowisko Prawa i Sprawiedliwości i rządu.
  •  Mamy do czynienia nie tyle z #polexit, co z czymś innym, również niebezpiecznym – mamy do czynienia z #PiSexit. Wygląda na to, że w kierownictwie partii rządzącej zapadła decyzja, aby obrać świadomy kurs na izolacjonizm.
  •  Będziemy domagać się bardzo kategorycznie wyjaśnień w sprawie słów marszałka @RyszardTerlecki, dlatego że #PiSexit już dzisiaj przynosi wymierne straty polskiej gospodarce, polskim samorządom i polskiej rodzinie.” – mówił prezes J. Gowin

W rozmowie z money.pl, Jarosław Gowin odniósł się również do kwestii rekonstrukcji rządu. – „Według mojej wiedzy rekonstrukcji rządu nie będzie, zostanie tylko uzupełniony skład Rady Ministrów. Zostanie powołana osoba na moje miejsce. Będą też zmiany na poziomie wiceministrów, zdaje się, że zapadła w PiS decyzja, by odłożyć głębszą rekonstrukcję. Z jednej strony PiS może liczyć na poparcie Pawła Kukiza, z drugiej strony nawet na Forum w Karpaczu widzę, jak intensywne są zabiegi polityków PiS, by przeciągać kolejnych posłów na stronę rządową. Polityczne headhunterstwo trwa. Są oferowane stanowiska różnym politykom opozycji. Mam nadzieję, że nikt z nich na ten rodzaj korupcji politycznej się nie zdecyduje.”

„Ja myślę, że dojdzie do pewnej refleksji i racjonalnej korekty, jeśli chodzi o wyśrubowane wymogi klimatyczne. Mam za sobą szereg dyskusji, z ostatnich wielu miesięcy, z czołowymi ministrami gospodarki państw unijnych i wszyscy mówili, że trzeba lepiej zrównoważyć wymogi polityki klimatycznej i wymogi konkurencyjności europejskiej gospodarki. To nie jest problem tylko polskiej gospodarki. To jest wyzwanie, które stoi przed całą wspólnotą europejską. Oczywiście dla nas skala tego problemu jest nieporównywalnie wyższa” – J. Gowin, sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu dekady”

„Jeśli chodzi o auto definicję Europy uważam po pierwsze, że należy rozszerzyć UE o kraje bałkańskie oraz o Ukrainę. Po drugie powinniśmy, jako Europejczycy, wzmacniać relacje transatlantyckie. To dotyczy również tego ogromnego cywilizacyjnego sporu pomiędzy USA a Chinami.”- J. Gowin, sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu dekady”

„UE ma problem z tym, co jest nazywane deficytem demokracji. Proces integracji europejskiej dokonuje się znacznie szybciej na poziomie elit, a dużo wolniej na poziomie społecznym. Jakie są konsekwencje? Konsekwencją jest pojawienie się, na coraz większą skalę, tego co nazywane jest demokracją populistyczą. To nie jest tylko fenomen europejski. W USA zwycięstwo Donalda Trumpa i 5 lat jego rządów, to był zdecydowanie przykład demokracji populistycznej. Musimy jakoś równoważnyć integrację europejską, która dokonuje się na poziomie gospodarczym, z integracją na poziomie politycznym. Na poziomie kulturowym powinniśmy szanować lęki tych, którzy obawiają się zbyt szybkiej integracji.” – J. Gowin, sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu dekady”

„Model liberalny, wolnorynkowy w Polsce się sprawdził znakomicie, aczkolwiek napotkaliśmy na pewne bariery, które ekonomiści nazywają pułapką średniego wzrostu. I odpowiedzią na to miała być strategia odpowiedzialnego rozwoju. Moim zdaniem był to bardzo przemyślany plan działań, który niestety został w ostatnich latach, nie tylko ze wzgledu na covid, porzucony. Ale gdy przestrzegam przed nadmierną obecnością państwa w gospodarce, to mam na myśli dwie rzeczy: po pierwsze nieskuteczność państwa na dłuższą metę, gdyż prywatni inwestorzy są dużo efektywniejsi niż inwestorzy państwowi, po drugie prywatna własność jest gwarancją wolności jednostki. Im więcej państwa w gospodarce, tym poważniejsze staje sie zagrożenie dla wolności obywatelskich.” – J. Gowin, sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu dekady”

„Niska jakość klasy politycznej, gigantyczne konflikty polityczne ale również społeczne generowane przez polityków, złe prawo, ciągle niewydolny system sądownictwa i wreszcie ukrywany a coraz bardziej przytłaczający dług publiczny – to są też zagrożenia, którym musimy stawić czoła.” – J. Gowin, sesja plenarna „Czas przemian. Europa u progu dekady”

Konferencja prasowa Porozumienia

Konferencja prasowa Porozumienia

Konferencja prasowa Porozumienia

Konferencja prasowa Porozumienia

Konferencja prasowa Porozumienia

„Gdy byłam wiceministrem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pracowaliśmy nad reformą planowania przestrzennego, gdyż tu tkwi główny kłopot jeśli chodzi o dostępność przestrzeni, o jej należyte wykorzystanie – czyli o standardy urbanistyczne.” – Anna Kornecka, panel: „Perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”

„Trzeba powiedzieć, że ustawa z 2003 r., czyli obowiązująca do dzisiaj Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w części kraju się nie przyjęła. Mamy bardzo mało planów miejscowych, czyli też małą pewność inwestycyjną dla deweloperów.” – Anna Kornecka, panel: „Perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”

„Standardy urbanistyczne to jest zadanie gminy – dbanie o to, aby powstająca inwestycja miała wystarczającą infrastrukturę handlową i komunikacyjną oraz aby miała wystarczającą ilość zieleni, terenów rekreacyjnych, szkół i przedszkoli.” – Anna Kornecka, panel „Perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”

” Dzisiaj widzimy, że osiedla, dzielnice muszą być multifunkcyjne a nie monofunkcyjne – jak to przez kilkadziesiąt lat było realizowane w ramach procesów urbanistycznch. Tak więc tutaj jest ogrom zadań do wykonania.” – Anna Kornecka, panel” „Perspektywy rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”

„Co do kierunku, nie ma wątpliwości, że zielony ład będzie realizowany w Europie i będzie realizowany przez kolejne polskie rządy. Skoro tak, to trzeba na ten program patrzeć w kategoriach szansy a nie zagrożeń. Faktycznie, Frans Timmermans bardzo wysoko podniósł poprzeczkę. Tak wysoko tej poprzeczki nie utrzyma, nie tylko żaden polski rząd, ale być może żaden rząd UE. Myślę, że dojdzie do pewnej refleksji i korekty jeśli chodzi o tak wyśrubowane wymogi klimatyczne.” – J. Gowin, panel „Jaka będzie przyszłość polskiej gospodarki”?

„Skoro rozmawiamy o przyszłości polskiej gospodarki, to trzeba powiedzieć, że mamy cały szereg stabilnych filarów szybkiego wzrostu. Mamy, co też pokazała pandemia, zróżnicowaną, zrównoważoną strukturę gospodarki. Ważna jest rola polskiego przemysłu. Niestety wydaje mi się, że nie będą kontynuowane pozytywne zmiany, które wprowadziliśmy jeszcze w MRPiT – nie będą kontynuowane reformy w obszarze pracy, które przygotowała minister I. Michałek oraz w obszarze mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego przygotowane przez minister A. Kornecką. Mamy tu znowu do czynienia ze źle pojętym wpływem polityki na gospodarkę, na racjonalność funkcjonowana państwa.” – J. Gowin, panel „Jaka będzie przyszłość polskiej gospodarki”?

„Zdecydowanie największym wyzwaniem dla polityki europejskiej jest znalezienie balansu między polityką klimatyczną a zachowaniem konkurencyjności europejskiej gospodarki” – nie jest to tylko mój pogląd. – J. Gowin dla money.pl

„Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to skala problemu w przypadku Polski jest nieporównanie większa dlatego, że my w Unii Europejskiej jesteśmy zdecydowanie w największym stopniu energetycznie uzależnieni ciągle od węgla.” – J. Gowin dla money.pl

„Nie da się w ciągu najbliższych 10-15 lat całkowicie odejść od węgla. Ci, którzy formułują takie postulaty, myślą w sposób życzeniowy. Natomiast musimy postawić na rozwój wszelkich form energetyki zielonej, energetyki jądrowej i wodorowej.” – J. Gowin dla money.pl

„Interesującym kierunkiem przemian energetycznych jest energetyka wodorowa – zostawiłem w MRPiT zaawansowane dokumenty dotyczące tego, w jaki sposób ją rozwijać i mam nadzieję, że przynajmniej część z moich pomysłów będzie kontynuowane. ” – J. Gowin dla money.pl