W dniu 29.03 o godz. 12.00 na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się konferencja Porozumienia przedstawiająca projekt  Ustawy 2.0, zwanej też Konstytucją dla Nauki. Przedstawiono zmiany wprowadzone do projektu ustawy po kilkumiesięcznych konsultacjach akademickich i międzyresortowych. Zapoznano z faktami potwierdzającymi konieczność wprowadzenia całościowej reformy uczelni. Wykazano gąszcz przepisów z którymi muszą się codziennie zmierzać władze uczelni.