Konferencja prasowa PRZP Region Łódzki o założeniach ustawy mały ZUS

Trzy postulaty programowe skierowane do środowisk przedsiębiorców, naukowców, a także rolników i młodych rodzin przedstawili działacze Polski Razem Zjednoczonej Prawicy w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 05 lipca. Przestawione założenia na wniosek PRZP zostały uzgodnione w ramach koalicyjnego rządu Zjednoczonej Prawicy i zostaną skierowane do  prac parlamentarnych tak, aby zostały wdrożone w najbliższym czasie w życie.

Przewodniczący Zarządu Polski Razem Regionu Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak podsumował dotychczasowe działania oraz bieżącą sytuację polityczną w Łodzi, a także zwrócił uwagę na działania podjęte przez wicepremiera Jarosława Gowina mające na celu pozyskanie dodatkowego miliarda zł na 2018 rok z przeznaczeniem na naukę i szkolnictwo wyższe.  Dzięki dodatkowym środkom zwiększy się liczba młodych i wybitnie zdolnych naukowców, którzy zamiast wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy, dzięki nowym, dobrze płatnym stanowiskom pozostaną w swoim regionie – podkreślił Przewodniczący.

Mały ZUS dla małych firm to jeden z kluczowych rozwiązań proponowanych w trakcie kongresu przez środowisko PRZP.  Wiceprzewodniczący Zarządu struktur łódzkich Polski Razem – Hubert Gęsiarz przedstawił propozycje dotyczące nowej ustawy dla mikroprzedsiębiorstw. – W proponowanym rozwiązaniu mikrofirma, której przychód wyniesie poniżej 5 000 zł w danym miesiącu rozliczy się z ZUS według następujących zasad:  32 zł (składki społeczna i Fundusz Pracy) + 12 zł (składka zdrowotna) za każde 200 zł przychodu. Jeżeli przychód w danym miesiącu przekroczy 5 000 zł, firma zapłaci obecnie obowiązujący ryczałt – dodaje Gęsiarz.

W kolejnym punkcie spotkania Przewodniczący Struktur Powiatu Łaskiego – Marcin Błoński- Suk przedstawił propozycje zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Założeniem projektu jest zmiana polegająca na wyłączeniu spod rygorów ustawy o gruntach rolnych powierzchni do 2 ha z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości powyżej 0,3 ha, łączna powierzchnia zbywanych nieruchomości w poprzedzających transakcję 5 latach kalendarzowych nie przekroczy łącznie 2 ha.  Rozwiązanie to powinno ułatwić tworzenie się siedlisk oraz budowę nowych domów jednorodzinnych.

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *