„Szkolnictwo Zawodowe, a rozwój lokalny” – to tytuł konferencji, która odbyła się 26 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie z inicjatywy Marka Zagórskiego Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

„Celem spotkania i debaty jest wypracowanie rekomendacji bazujących na dotychczasowych doświadczeniach regionalnych i licznych dobrych praktykach wdrażanych przez przedsiębiorców i szkoły zawodowe w Polsce”. – tak wyjaśnił cel spotkania Marek Zagórski.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji był temat pokonywania barier i tego w jaki sposób szkolnictwo zawodowe może stanowić filar rozwoju lokalnego w Polsce i na czym powinna opierać się współpraca przemysłu ze szkolnictwem zawodowym. Ważnym tematem była również kwestia podniesienia jakości edukacji tak, by pozwalała młodym ludziom obranie dobrej ścieżki zawodowej.

W kontekście zbliżających się zmian w strukturze szkolnictwa poruszony został problem ścisłej współpracy uczelni zawodowych z urzędami pracy, lokalnymi przedsiębiorstwami, firmami branżowymi tak, aby można było odpowiedzieć na istniejące obecnie zapotrzebowanie na rynku pracy. Ważne, aby młodzi ludzie decydujący się na naukę w szkołach zawodowych mieli szansę podjęcia pracy w swoim regionie, a co ważne w kraju. Jak mówił inicjator spotkania Marek Zagórski – „potencjał reformy szkolnictwa zawodowego powinien zostać właściwie wykorzystany także na poziomie regionalnym, wspierając rozwój kapitału ludzkiego i lokalnego rynku pracy”.

Marek Zagórski  podkreślił, że ważne jest mądre i efektywne finansowanie edukacji,żeby przynosiła wymierne korzyści  dla polskiej gospodarki.

Aktywny udział w konferencji wzięli między innymi: Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w MRiRW, Jadwiga Parada – Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Andrzej Kurkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Krzysztof Świerk – Ekspert ECFET, FRSE. Z ramienia przedsiębiorców wystąpiła Dagmara Sobolewska – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Fabryka Mebli Forte S.A. Gościem konferencji była również Pani Poseł Iwona Michałek.

Konferencja była ważnym wydarzeniem zwłaszcza dla lokalnej społeczności; dyrektorów szkół, nauczycieli, władz samorządowych, przedstawicieli urzędów pracy, instytucji otoczenia biznesu i lokalnych przedsiębiorców. Otwarta została dyskusja, która ma ważne znaczenie dla całego systemu edukacji i młodych ludzi. System powinien sprzyjać i pokazywać im, że są cenioną grupą społeczną, na której w przyszłości może opierać się Polska Gospodarka.

Organizatorami przedsięwzięcia były również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacja Fabryka Przyrody oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+.