WhatsApp Image 2021-06-07 at 11.56.08

Konsultacje z samorządowcami i przedsiębiorcami woj. świętokrzyskiego

07 Czerwiec 2021

Wicepremier J. Gowin był dzisiaj w Kielcach, gdzie spotkał się z samorządowcami woj. świętokrzyskiego. Tematem rozmowy były m.in propozycje PJG do #PolskiŁad dla samorządów, w tym subwencja rozwojowa. Gospodarzem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik.

Następnie wicepremier uczestniczył w uroczystości wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Świętokrzyskiego Laboratorium Głównego Urzędu Miar, gdzie m. in. powiedział:

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to dla mnie projekt szczególny. Jestem w to przedsięwzięcie zaangażowany od samego początku. Jeszcze jako minister nauki i szkolnictwa wyższego wspólnie z moimi współpracownikami z głębokim przekonaniem wspierałem powstanie konsorcjum odpowiedzialnego za stworzenie Kampusu.

Dzisiaj jako minister rozwoju, pracy i technologii nadzoruję Główny Urząd Miar
i bardzo się cieszę, że ta imponująca inwestycja – o wielkim rozmachu i znaczeniu dla regionu świętokrzyskiego – na naszych oczach staje się rzeczywistością. To przykład działania mądrego i celowego. Działania skutecznego i długofalowego,  którego w Polsce tak bardzo potrzebujemy.

Pobyt w Kielcach zakończyło spotkanie z przedsiębiorcami. Zdaniem J. Gowina rozwiązania w #PolskiŁad muszą być uzupełnione o „ulgę dla klasy średniej”. Należy znaleźć również rozwiązania, które powstrzymają podwyżkę podatków dla przedsiębiorców.