Gowin konwencja Kraków

Konwencja Młodej Prawicy i Porozumienia

04 Wrzesień 2020

Konwencja Młodej Prawicy i Porozumienia

Stowarzyszenie Młoda Prawica organizuje konwencję, która podsumuje I. etap ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Najlepszy Plan dla Młodych”. Udział  w wydarzeniu wezmą również członkowie Porozumienia.


„Najlepszy Plan dla Młodych” to platforma do wymiany poglądów z młodzieżą. Młoda Prawica, jako stowarzyszenie zrzeszające młodzież, chce dowiedzieć się, jakie są najbardziej palące problemy dostrzegane przez młodych w obszarach edukacji, pracy, klimatu czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach akcji, przeprowadzono setki rozmów z młodymi mieszkańcami kilkudziesięciu miast w Polsce. Skupiono się nie tylko na miastach wojewódzkich, lecz szczególną wagę nadano miastom powiatowym.


Konwencja planowana jest na 11 września na godzinę 12:00 w warszawskim klubie Palladium przy ulicy Złotej 9. Wydarzenie ma być zwieńczeniem rozmów, które przybrały formę swego rodzaju barometru nastrojów wśród młodzieży. Stowarzyszenie zamierza przedstawić deklarację ideową, stworzoną na kanwie „Najlepszego Planu dla Młodych”.


W konwencji wezmą udział działacze Młodej Prawicy oraz Porozumienia, w tym również lider ugrupowania Jarosław Gowin oraz wiceprezes partii, wiceminister w MON, Marcin Ociepa.