List Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry

Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro skierowali do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego list na okoliczność Konwencji Organizacji i Środowisk Patriotycznych, który odbył się w sobotę 12 lipca. Zachęcamy do lektury!

Warszawa, 12 lipca 2014

 

Szanowny Pan Prezes Jarosław Kaczyński

Szanowni Uczestnicy Konwencji Zjednoczeniowej Organizacji i Środowisk Patriotycznych

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo,

Polska znalazła się w stanie głębokiego kryzysu. 3 miliony Polaków wyemigrowało. Liczba urodzeń spadła do katastrofalnie niskiego poziomu. Gospodarka od lat dotknięta jest stagnacją. Mamy dwucyfrowe bezrobocie. Polacy zarabiają średnio 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej. Jednocześnie rośnie skala korupcji, a opinia publiczna ciągle dowiaduje się o nowych aferach. Za ten fatalny stan rzeczy odpowiada rząd Donalda Tuska. Odsunięcie od władzy obecnej koalicji rządowej to pilna racja stanu. Jesteśmy przekonani, że dokonać tego może tylko zjednoczony obóz środowisk prawicowych i patriotycznych. Dlatego z uznaniem przyjmujemy inicjatywę zorganizowania dzisiejszej Konwencji. Reprezentowane przez nas partie gotowe są włączyć się w budowę koalicji, która odsunie od władzy szkodzący Polsce i Polakom rząd PO-PSL.

Jednocześnie uważamy, że zwycięstwo prawicy jest możliwe po spełnieniu całego szeregu warunków. Oprócz podstawowego, jakim jest zjednoczenie sił partii i środowisk prawicowych, niezbędne jest przedstawienie nowej oferty programowej, skierowanej zwłaszcza do młodych wyborców. Jesteśmy przekonani, że bardzo wielu młodych Polaków gotowych jest udzielić poparcia obozowi zjednoczonej prawicy, jeżeli dostrzegą w jego programie realne propozycje poprawy sytuacji gospodarczej, zapewnienia godnego życia polskim rodzinom i przywrócenia elementarnej uczciwości w życiu publicznym.

Wśród różnorakich propozycji za szczególne istotne uznajemy:

– likwidację podatku PIT, dzięki czemu każdy pracujący Polak zarabiać będzie o 20% więcej (towarzyszyć temu musi ograniczenie rozrzutnych wydatków publicznych).

– przygotowanie pakietu wsparcia dla mikro i małych polskich firm, w ramach, którego podstawowym elementem będzie wprowadzenie obniżonej składki na ZUS, powiązanej ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kwota obciążeń dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie powinna przekraczać 400 zł miesięcznie.

– szczególne wsparcie dla młodych Polaków zamierzających rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu, między innymi poprzez wprowadzenie dwuletniego zwolnienia z konieczności ponoszenia jakichkolwiek danin publicznych.

– wprowadzenie rozwiązań ograniczających ekspansję zagranicznych sieci handlowych między innymi poprzez opodatkowanie osiąganego przez nie obrotu.

– przywrócenie w obrocie gospodarczym zasady, że wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone oraz kontynuację działań deregulacyjnych.

– jak najszybsze wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

– zmianę polityki na rzecz rodzin poprzez uznanie, że wsparcie państwa powinno koncentrować się na dzieciach, niezależnie od ich liczby w rodzinie i niezależnie od formalnego charakteru związku, w jakim pozostają rodzice. W wymiarze praktycznym postulujemy wprowadzenie bonu wychowawczego na każde dziecko w wysokości 500 zł miesięcznie.

– wsparcie dla młodych Polaków przy zakupie własnego domu i mieszkania. Pomoc finansowa w tym zakresie powinna być skierowana bezpośrednio do nich, a nie do banków czy deweloperów.

– wdrożenie zmian w systemie ochrony zdrowia, które premiować będą efektywną, szybką i skuteczną pomoc pacjentom.

– wprowadzenie zmian w sądownictwie i szerzej w wymiarze sprawiedliwości, których efektem będzie skrócenie i uproszczenie procedur, ale przede wszystkim przywrócenie służebnej roli wymiaru sprawiedliwości wobec obywatela.

– zdecydowaną walkę z przestępczością i korupcją.

Wymienione propozycje to tylko przykłady działań, do których powinny zobowiązać się przed wyborcami partie polskiej prawicy i środowiska patriotyczne. Jeszcze raz deklarujemy gotowość przyłączenia się do wszelkich działań, które przywrócą Polakom nadzieję na godne życie i sprawiedliwe państwo.

Życząc Uczestnikom Konwencji twórczych obrad, kierujemy przyjacielskie pozdrowienia.

 

Jarosław Gowin                                                                                                Zbigniew Ziobro

Prezes Polski Razem                                                                              Prezes Solidarnej Polski

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *