Minister Marek Zagórski o problemach przy tworzeniu holdingu rolno-spożywczego.

Marek Zagórski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa zaznacza, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja ws. utworzenia holdingu rolno-spożywczego. Zostanie ona podjęta na podstawie prac utworzonego w maju zespołu międzyresortowego. Zdaniem wiceministra w procesie utworzenia nowego podmiotu mogą wystąpić różnego rodzaju bariery.

– Barierą może być to, że mówimy o spółkach bardzo odległych od siebie, choć można znaleźć synergie, które mogą się między nimi wytworzyć. Mówię tu np. o rynkach hurtowych, w których Skarb Państwa ma udziały. Można by pomyśleć, że mają one tylko teoretycznie związek z branżą, ponieważ handluje się na nich artykułami rolno-spożywczymi, ale – z drugiej strony – włączenie ich do jednego podmiotu z innymi spółkami może być dla nich ogromną szansą – mówi Zagórski.

Jak dodaje w perspektywie zmieniającego się modelu zaopatrzenia ich rola może być coraz mniejsza, w związku z czym zintegrowanie ich z dużym zapleczem produkcyjnym pozwoli im na rozwój.

– Dlatego – choć połączone mogłyby zostać spółki, których działalność może być kompatybilna w znikomym stopniu, to może spowodować, że spółki te będą dysponować większymi aktywami razem, będą generować wyższe przychody, większą EBITDA, większą zdolność inwestycyjną oraz kredytową – wyjaśnia wiceminister skarbu.

Marek Zagórski nie chce przesądzać, ile spółek może wejść w skład planowanego podmiotu oraz kto zajmie się jego zarządzaniem w kontekście zapowiadanej likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.

– Każdy wariant jest możliwy. Na razie skonsolidowany podmiot jest projektowany jako grupa, która mogłaby wejść w skład dużego holdingu, który powstanie po Ministerstwie Skarbu Państwa. Na pewno przewidujemy wpływ Ministra Rolnictwa na nadzór nad tym podmiotem, z uwagi na to, że brana jest pod uwagę także konsolidacja z udziałem spółek strategicznych dla rolnictwa, jak choćby spółki hodowlane, nasienne czy stadniny koni – podkreśla Marek Zagórski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/wiceminister-skarbu-o-barierach-przy-tworzeniu-holdingu-rolno-spozywczego,132064.html

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *