167080943_1888088698020371_6228278565860866324_n

Podkomisja stała ds. turystyki KKFSiT

30 Marzec 2021

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. turystyki Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, podczas której przedstawił uwagi Rady Ekspertów ds. Turystyki na temat Krajowego Planu Odbudowy.