Podziękowanie dla Marka Zagórskiego

30 Marzec 2018

Uprzejmie informujemy, że Marek Zagórski złożył rezygnację z członkostwa w Porozumieniu i sprawowanych funkcji.

Dziękujemy Markowi za lata dobrej współpracy.