WhatsApp Image 2021-06-09 at 10.17.31

Polityka Przemysłowa Polski – konferencja prasowa wicepremiera J. Gowina

09 Czerwiec 2021

Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej zaprezentował dziś nową Politykę Przemysłową Polski.🇵🇱

„Szczególnie po doświadczeniach związanych z pandemią nawet nie tyle głęboko wierzę, ile nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie przemysł – nowoczesny i konkurencyjny – ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i przyszłości naszego kraju.

Przedstawiam dziś Państwu nową Politykę Przemysłową Polski – program, który powstał dzięki bliskiemu współdziałaniu i szerokim konsultacjom z przedsiębiorcami i ekspertami. Ten program to koło zamachowe dla dalszego dynamicznego rozwoju naszego przemysłu.

Komisja Europejska opublikowała aktualizację Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy, wskazując na kluczową rolę przemysłu. Tym samym Polityka Przemysłowa Polski stanowi nasz ważny głos w europejskiej dyskusji o przyszłości przemysłu.

Potrzeby i postulaty, ale też konkretne propozycje rozwiązań wyrażone przez przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe – zaprezentowałem 10 marca
w formie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Zebrany w niej materiał przekuliśmy w konkretny pakiet nowych instrumentów wsparcia czyli nową Politykę Przemysłową Polski.

Serdecznie zachęcam Państwa nie tylko do zapoznania się z Polityką Przemysłową Polski, którą dzisiaj udostępnimy na stronie internetowej ministerstwa, ale również do dalszego DIALOGU nad jej dalszym kształtem.”

Polityka Przemysłowa Polski jest zestawem działań, który ma pomóc w pełni wykorzystywać i rozwijać potencjał polskiego przemysłu. Została oparta o 5 zdefiniowanych osi rozwojowych odpowiadającym kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Są to:

 • Cyfryzacja – usprawnienie działalności przemysłowej  od projektowania produktów aż po zmianę modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 • Bezpieczeństwo – w obrębie technologii i surowców, w tym odtworzenie zdolności produkcyjnych kluczowych produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
 • Lokalizacja produkcji przemysłowej – zapewnienie autonomii gospodarczej, skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów;
 • Zielony Ład – przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym o obiegu zamkniętym;
 • Społeczeństwo wysokich kompetencji – dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy .

Polityka Przemysłowa Polski pięciu osiom rozwojowym przyporządkowuje dwa rodzaje instrumentów wsparcia, jedne o charakterze horyzontalnym dotyczące wyzwań obejmujących całą gospodarkę, drugie o charakterze branżowym odpowiadają na potrzeby konkretnych branż.

Instrumenty o charakterze horyzontalnym mają na celu:

 • wzmocnienie zrównoważonego, niskoemisyjnego, zielonego i cyfrowego wzrostu przedsiębiorstw przemysłowych;
 • wsparcie dla krajowych inwestycji i eksportu;
 • wzmacniania suwerenności technologicznej i surowcowej naszych firm.

Będą także wspierać polski przemysł w wyzwaniu związanym z podnoszeniem lub zmianą kompetencji pracowników, jednocześnie budując trwałe relacje przemysłu z systemem szkolnictwa branżowego i wyższego. Działania te będą uzupełnione oczekiwanymi przez przemysł systemowymi zmianami w obrębie rynku pracy – m.in. w prawie pracy, zatrudnianiu cudzoziemców czy promocji zatrudnienia.

Z kolei w przypadku instrumentów szytych na miarę pod specyficzne potrzeby branż kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Oznacza to sięgnięcie po działania z obszaru:

 • rozwiązań legislacyjnych – m.in. deregulacji czy kwestii specyficznych dla danego przemysłu.
 • finansowania spójnej dla całej branży agendy badawczej.
 • rynku pracy i kompetencji – kluczowe znaczenie będą miały na tym polu oferowane branżowo instrumenty związane z:

– podnoszeniem kompetencji i zmianą profilu kompetencyjnego pracowników;
– kształceniem ustawicznym, kształceniem dualnym i szkolnictwem branżowym;
– zamawianiem efektów kształcenia.

Jednym z narzędzi realizacji zamierzeń Polityki Przemysłowej Polski będą kontrakty branżowe, zawierane pomiędzy rządem a przedstawicielami danej gałęzi przemysłu.