WhatsApp Image 2021-04-27 at 11.20.40

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

27 Kwiecień 2021
O zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poprawie warunków pracy rozmawiała dziś wiceminister Iwona Michałek podczas spotkania Zespołu koordynacyjnego Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” z przedstawicielami organów administracji państwowej, partnerami społecznymi, środowiskami naukowymi i ekspertami z dziedzin objętych programem.
Podczas wideokonferencji zaprezentowane zostały wyniki programu uzyskane w 2020 roku.