Porozmawiajmy o programie – edukacja

Od kilku lat obserwujemy niepokojące zjawiska w polskim systemie edukacji: spadek poziomu kształcenia,  masowa likwidacja szkół, upadek szkolnictwa zawodowego,  brak dialogu ze stroną społeczną, zawiłość przepisów prawa oświatowego, wzrastająca przestępczość w szkołach, dezintegracja szkolnictwa poza granicami kraju, osłabianie nadzoru pedagogicznego,  rozrost biurokracji szkolnej,  brak zainteresowania funkcją wychowawczą i patriotyczną szkoły.

Dlatego mając na uwadze to, że edukacja jest dziedziną o kluczowym znaczeniu dla nas wszystkich, a jej skutki są i będą odczuwane przez dziesięciolecia, proponujemy w naszym programie dobre zmiany naprawiające system oświaty:

a) przywrócenie odpowiedzialności państwa za edukację poprzez: wzmocnienie wpływu państwa na tworzenie programów nauczania, opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, opiniowanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych sieci szkół.
b) zmiany w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty, które podlegać powinny bezpośrednio MEN,
c)  utworzenie Narodowego Instytutu Wychowania, Programów Szkolnych i Podręczników, który będzie realizował funkcje badawcze, koncepcyjne, metodyczne, doradcze i popularyzatorsko-wydawnicze,
d) uproszczenie, ujednolicenie i scalenie przepisów prawa oświatowego – przygotowanie całkowicie nowej „ustawy o organizacji oświaty”, która w sposób jasny, jednolity i zwarty ureguluje wszystkie najważniejsze kwestie oświatowe, wyeliminuje spory interpretacyjne niepotrzebnie absorbujące dyrektorów szkół i nauczycieli,
e) zmiany struktury szkół – wprowadzenie ośmioklasowej szkoły powszechnej podzielonej na dwa czteroletnie etapy kształcenia: zintegrowane w klasach I – IV i przedmiotowe w klasach V – VIII, przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, wprowadzenie dwuletniej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie, wprowadzenie czteroletniej szkoły wsparcia wychowawczego,  wprowadzenie trzyletniej szkoły zawodowej,
g) odbudowa szkolnych gabinetów stomatologicznych i pomocy przedlekarskiej,
h) powstrzymanie procesu deprecjonowania roli przedszkola w systemie kształcenia,

Iwona Michałek – wiceprzewodnicząca Regionu partii Polska Razem Zjednoczona Prawica

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *