POROZUMIENIE NA RZECZ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9 października 2015 w Warszawie Jarosław Gowin​ i Marek Zagórski​ z ramienia Polski Razem Zjednoczonej Prawicy podpisali porozumienie na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

POROZUMIENIE NA RZECZ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nie możemy już dłużej przyglądać się biernie upadkowi małych i średnich polskich przedsiębiorstw, brutalnie wypieranych przez zagraniczne koncerny, które korzystają z licznych przywilejów i ulg,  niedostępnych dla polskiego biznesu. Najwyższy już czas, by położyć kres tej długoletniej dyskryminacji polskiego handlu i polskiej przedsiębiorczości,  coraz bardziej spychanych na margines życia gospodarczego w naszym kraju.  Chcąc wspierać wszystkich Polaków, którzy pragną żyć i pracować w Polsce, w swoich, często rodzinnych,  firmach, my niżej podpisani, zawieramy porozumienie w celu  wspólnego działania na rzecz polskich przedsiębiorców i handlowców. Szczegółowe cele POROZUMIENIA NA RZECZ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zawarte są w punktach zapisanych pod niniejszym oświadczeniem.

Za Polskę Razem                                                                Za Koalicję Polskich
Zjednoczoną Prawicę                                                      Przedsiębiorców i Handlowców

Prezes Jarosław Gowin                                                    Prezes Edward Gollent

Wiceprezes Marek Zagórski                                             Wiceprezes Przemysław Kaperzyński

CELE POROZUMIENIA NA RZECZ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

1.    Ochrona równości oraz zapobieganie dyskryminacji rodzimych polskich podmiotów gospodarczych producentów i handlowców poprzez bezpodstawne i bezpośrednie zróżnicowanie ich praw  i możliwości funkcjonowania na styku z kapitałem napływowym w szczególności z wielkimi korporacjami handlowymi.
2.    Ochrona praw, reprezentowanie interesów oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw ukierunkowanych na rozwój członków Koalicji i polskiej przedsiębiorczości.
3.    Budowanie postaw patriotyzmu gospodarczego i ekonomicznej tożsamości Polaków, poprzez działania ukierunkowane na podniesienie kapitału społecznego. W tym zwłaszcza na uświadamianie zależności pomiędzy świadomym nabywaniem produktów, co i gdzie kupujemy a poziomem życia Polaków.
4.    Działanie na rzecz integracji rodzimego handlu i produkcji. Stworzenie w obrocie detalicznym i hurtowym mechanizmów kupowania oraz struktur dystrybucji towarów na zasadach umożliwiających realne konkurowanie z wielkimi korporacjami handlowymi.
5.    Współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządem terytorialnym
w stanowieniu prawa i podejmowaniu decyzji urzędowych przy priorytetowym uwzględnieniu interesów członków Koalicji, interesu społecznego i polskiej racji stanu. Inicjowanie, lobbing, opiniowanie i monitoring procesów legislacyjnych.
6.    Działanie na rzecz uproszczenia prawa gospodarczego i podatkowego.
7.    Działanie na rzecz ulepszenia prawa o zamówieniach publicznych.
8.    Działanie na rzecz likwidacji zwolnień uznaniowych oraz przywilejów udzielanych zagranicznym podmiotom gospodarczym.
9.    Przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji.
10.    Działanie na rzecz zróżnicowania zasad naliczania podatku od sieci handlowych.
11.    Zapobieganie groźnemu zjawisku nadmiernego rozrastania się obcych sieci handlowych na terytorium RP.
12.    Działanie na rzecz tworzenia uwarunkowań sprzyjających rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości oraz odwrócenia niekorzystnego trendu rejestracji przez Polaków spółek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13.    Przeciwdziałanie nadmiernemu napływowi produktów importowanych.
14.    Identyfikowanie problemów oraz potencjalnych zagrożeń dotyczących gospodarczego funkcjonowania polskich przedsiębiorców.
15.    Działanie na rzecz realizacji zasad równości, wolności i uczciwości w życiu gospodarczym.
16.    Propagowanie i urzeczywistnianie zasad odpowiedzialnego biznesu (CSR) oraz rzetelności
i uczciwości postępowania kontrahentów w stosunkach gospodarczych.
17.    Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej w sprawach związanych
z interesami polskich przedsiębiorców.
18.    Tworzenie koalicji sprzyjających realizacji wyznaczonych celów.

POROZUMIENIE NA RZECZ POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *