4 listopada to ważna data dla polskiej polityki. Tworzymy ugrupowanie nie w wyniku podziałów, sporów czy rozłamów, lecz jako efekt porozumienia wielu środowisk. Do Porozumienia zapraszamy samorządowców i wszystkich ludzi dobrej woli z Podkarpacia – mówi Stanisław Kruczek członek zarządu województwa podkarpackiego i jeden z założycieli nowego ugrupowania.

Dziś w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa na której zaprezentowano podkarpackich liderów nowej partii politycznej. Struktura partii jest podzielona na okręgi pokrywające się z okręgami wyborczymi do Sejmu, i tak w okręgu krośnieńsko-przemyskim partią pokieruje Tomasz Legeny doniedawna jeden z liderów partii Wolność Janusza Korwin-Mikke w naszym województwie. Natomiast szefem okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego wybrano Stanisława Kruczka byłego przewodniczącego Polski Razem na Podkarpaciu.

W konferencji prasowej uczestniczyli samorządowcy: Jan Czubik – wójt gminy Jasło, Waldemar Kotula – radny miasta Rzeszowa oraz przedstawiciele ogólnopolskich organizacji społecznych: Grzegorz Pastuszko – Republikanie, Jarosław Angerman – Chrześcijański Ruch Samorządowy oraz Dawid Krupczak – Młoda Prawica.

Porozumienie to nazwa nowej inicjatywy politycznej jednoczącej środowiska republikańskie, wolnościowe, chadeckie i samorządowe. 4 listopada 2017 r. w Warszawie powołaliśmy do życia ugrupowanie, w którym przede wszystkim chodzi o porozumienie między nami, a Polakami. Chcemy wspólnie  zaproponować Polakom uczciwą umowę, że ciężko będziemy pracować dla Polski dla Podkarpacia oraz dla naszych powiatów i gmin – tłumaczył Stanisław Kruczek.

Stanisław Kruczek podkreśla, że dla nowego ugrupowania duże znaczenie będą mieli samorządowcy. – Zainteresowanie współpracą z nami wyraziło kilkunastu wójtów z Podkarpacia oraz prezydent jednego z miasta. Nasi przedstawiciele pełnią mandaty radnych w gminach oraz powiatach – wyliczał Kruczek.

W gronie wójtów, którzy znajdą się w nowym ugrupowaniu jest Jan Czubik z gminy Tarnowiec. Jan Czubik nawiązał do trzech lat pracy na rzecz samorządu. – Znacznie ograniczyliśmy zadłużenie gminy, wzrosła liczba realizowanych inwestycji, szukamy prywatnych inwestorów, to co robimy na szczeblu lokalnym jest doceniane przez mieszkańców, ale też jest zgodne z celami Porozumienia. Dlatego będę wspierał tę partię – mówił wójt Tarnowca.

Stanisław Kruczek zaznaczył, że pierwszym poważnym sprawdzianem dla Porozumienia będą wybory samorządowe. – Do sejmiku województwa podkarpackiego, tak jak w całym kraju, planujemy wspólny start z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską. Wybory na poziomie powiatów, miast i gmin pozostają sprawą otwartą. Nasi działacze będą mieli dużą swobodę – wyjaśniał Kruczek.

Były prezes partii Wolność Janusza Korwin-Mikke w okręgu krośnieńsko-przemyskim zaznaczył, że wraz z członkami partia Wolność z Podkarpacia będzie reprezentował zdecydowane wolnorynkowe skrzydło Porozumienia. – Wraz z kolegami zmieniliśmy ugrupowanie, ale nie zmieniliśmy poglądów. Dla nas takie wartości jak wolność, własność czy sprawiedliwość pozostają kluczowe. W Porozumieniu jesteśmy po to, by wcielać w życie wolnościowe postulaty – przekonywał Legeny.

Natomiast Jarosław Angerman z Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego zaakcentował, że nowa partia będzie miała konserwatywny charakter. – Zdecydowanie sprzeciwami próbom narzucania Polakom „gender” czy innych lewicowych pomysłów. Opowiadamy się za wartościami chrześcijańskimi w życiu publicznym i społecznym – podkreślił Angerman.  

Porozumienie ma być propozycją dla ludzi młodych. Przedstawiciele pokolenia 30 i 20 – latków Waldemar Kotula, Grzegorz Pastuszko oraz Dawid Krupczak zapewniali, że ich ugrupowanie to szansa dla młodych osób zaineresowanych aktywną działalnością w życiu publicznym.

Źródło: https://rzeszow.tvp.pl/34708666/porozumienie-program-i-przygotowania-do-wyborow-samorzadowych