41078158_223375935204356_4208759627262722048_n

Poseł Iwona Michałek na UMK

07 Wrzesień 2018

Dnia 07 września na dziedzińcu UMK odbyła się konferencja  prasowa, podczas której Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Andrzej Sokala przekazał bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie taką, że za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na UMK zostanie utworzony kierunek weterynarii. Na konferencji nie zabrakło oczywiście Poseł  na Sejm RP Iwony Michałek, która z dumą może przyznać, iż sama osobiście podjęła wiele starań, aby osiągnąć ten cel. W podziękowaniu za swoją działalność na rzecz rozwoju UMK została obdarowana przez władze uczelni ogromnym bukietem róż.  Studia na kierunku , o którym mowa będą  prowadzone przez Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, jednostkę utworzoną przez trzy główne uczelnie województwa kujawsko – pomorskiego : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Warto wspomnieć, że ważnym elementem nauki będzie solidne nauczanie praktyczne, ukierunkowane nie tylko na zwierzęta towarzyszące człowiekowi, ale także na duże zwierzęta gospodarskie.