A6533A54-45C7-49FA-995F-084634984E59

Powołanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych w Kielcach – rozmowy z samorządowcami

31 Marzec 2021

W Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące współpracy samorządów w powołaniu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) na terenie Kielc. Zadaniem spółki będzie budowa nowych, dostępnych cenowo mieszkań. SIM to jeden z elementów polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór, prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, dyrektor generalny GUM Piotr Ziółkowski oraz wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Michał Sroka.

Aby nowe projekty mogły zostać zrealizowane powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, którego celem jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Środki z Funduszu służyć będą finansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej. Miasto Kielce, w ramach przystąpienia do SIM, może otrzymać wsparcie z RFRM w wysokości do 3 milionów złotych.