WhatsApp Image 2021-04-14 at 12.05.49

Prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy

14 Kwiecień 2021

Wiceminister Iwona Michałek uczestniczyła w spotkaniu Zespołu negocjacyjnego „Praca” Rady Dialogu Społecznego. Trwające prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu Pracy to główny temat dzisiejszej rozmowy.