Reforma Gowina idzie do przodu

To już druga z trzech transz deregulacji, która przeszła całą procedurę legislacyjną. Otworzy 39 zawodów, pierwsza dotyczyła 51. W Sejmie trwają prace nad trzecią, obejmującą 101 profesji – pisze „Rzeczpospolita” i pokazuje jakie są oraz jakie będą wymagania w stosunku do tych zawodów.

Urbanista

Tak jest

Musi mieć odpowiednie wykształcenie wyższe związane z architekturą i urbanistyką oraz kierunkowe studia podyplomowe, odpowiednią praktykę zawodową, zdany egzamin, a także członkostwo w izbie urbanistów.

Tak będzie od 10 sierpnia

Osoba sporządzająca plany będzie nadal musiała mieć wykształcenie wyższe kierunkowe. Zniesiona zostaje natomiast praktyka zawodowa i egzamin. Ustawa likwiduje izbę zawodową urbanistów, zniknie obowiązek przynależności do niej.

Architekt

Tak jest

Praktyki w projektowaniu wynoszą dwa lata, nie zalicza się na ich poczet praktyk odbytych podczas studiów. Niezbędny jest egzamin w celu zdobycia odpowiednich uprawnień budowlanych.

Tak będzie od 10 sierpnia

Praktyki w projektowaniu zostaną skrócone do roku, a praktyki studenckie będą zaliczane na ich poczet. Wprowadzono możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia, gdy uczelnia ma podpisaną umowę z samorządem zawodowym.

Inżynier budowlany

Tak jest

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w wykonawstwie mogą uzyskać tylko osoby z tytułem magistra inżyniera. Praktyki w projektowaniu wynoszą dwa lata. Nie zalicza się do nich praktyk studenckich.

Tak będzie od 10 sierpnia

Uprawnienia w wykonawstwie bez ograniczeń mogą uzyskać inżynierowie pierwszego stopnia. Praktyki w projektowaniu zostaną skrócone do roku. Można zaliczyć na ich poczet praktyki studenckie.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tak jest

Do wykonywania zawodu uprawnia certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne. Osoby z wykształceniem średnim, by zdobyć certyfikat, muszą mieć dwuletnią praktykę w księgowości.

Tak będzie od 10 sierpnia

Właściwie każdy będzie mógł otworzyć biuro rachunkowe. Wystarczy pełna zdolność do czynności prawnych i brak karalności prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa, np. przeciwko wiarygodności dokumentów.

Doradca podatkowy

Tak jest

By uzyskać wpis na listę doradców, trzeba zdać egzamin przed państwową komisją i odbyć dwuletnią praktykę zawodową. Zastępuje ją zatrudnienie przez ten czas u doradcy lub w spółce doradztwa podatkowego.

Tak będzie od 10 sierpnia

Droga do zawodu nadal będzie prowadzić przez egzamin i praktykę. Do sześciu miesięcy skróci się tylko wymagany czas jej trwania. Najważniejsze dla doradców czynności będą dla nich zarezerwowane na tych samych zasadach jak obecnie.

Całość artykułu: rp.pl

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *