Jarosław Gowin

Resort Gowina na ratunek MŚP

06 Listopad 2020

Nadejście drugiej fali epidemii wymusiło wdrożenie środków zapobiegawczych znanych z wiosennych zmagań z koronawirusem. Rząd zaczął wprowadzać nowe obostrzenia, mające na celu zminimalizować ryzyko emisji wirusa. Dotkliwie odczuli to przedsiębiorcy. MRPiT, na czele którego stoi Jarosław Gowin, chce wdrożyć rozwiązania, mające ulżyć polskiemu biznesowi. Resort Jarosława Gowina twardo stoi na stanowisku, że kolejny lockdown nie jest dobrym rozwiązaniem dla polskiego biznesu. Istnieje obawa, że bardzo wiele podmiotów gospodarczych nie przetrwałoby kolejnej próby. Chcąc im pomóc, wicepremier zapowiedział uruchomienie wszystkich tych funduszy, które już sprawdziły się na wiosnę. Podkreślono również, że nie słabną działania zmierzające do opracowania nowych, skuteczniejszych instrumentów wsparcia. Jak zapowiedział lider Porozumienia:

„Intensywnie pracujemy nad rozporządzeniem, które pozwoli dofinansować wynagrodzenia pracowników branż dotkniętych nowymi obostrzeniami w wysokości ok. 2000 zł”

Jarosław Gowin odniósł się także do zobowiązań przedsiębiorców powstałych w związku z pierwszą tarczą finansową uruchomioną na wiosnę:

„Oprócz tego bierzemy bardzo poważnie pod uwagę możliwość umorzenia subwencji z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm, które ponownie zostały objęte restrykcjami”

Lider Porozumienia zapowiedział podjęcie starań w Brukseli o akceptację dla pożyczek długoterminowych na okres 5-7 lat oraz dopłat na pokrycie rat pożyczek. Wskazał, że ważne jest również przedłużenie w czasie zwolnień ze składek na ZUS od każdego zatrudnionego.

Pomoc ta adresowana będzie do branż, które zostały dotknięte wprowadzonymi na jesieni obostrzeniami. Mowa tu m.in. o gastronomii, hotelarstwie, działalności rozrywkowej czy kulturalnej, a także o części handlu.