Spotkanie przedstawicieli Polski Razem Regionu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 15.03.2016r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli Polski Razem Regionu Śląskiego z I Wicewojewodą Sląskim Panem Janem Chrząszczem, II Wicewojewodą Śląskim Panem Mariuszem Trepką oraz Dyrektorem Generalnym Panem Adamem Ostałeckim. Spotkanie, miało na celu zapoznanie Wojewodów z propozycjami odnośnie współpracy w ramach wspólnego koalicyjnego programu w odniesieniu do Województwa Śląskiego.


Członkowie Polski Razem, wyrazili gotowość do wsparcia administracji rządowej poprzez zaplecze personalne i eksperckie oraz chęć włączenia się w realizację procesów i programów w następujących kwestiach: Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowania regionalnej wersji ww.planu w aspektach: reindustrializacji połączonej z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, wspomaganie miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej poprzez lepszą współpracę na lini nauka-administracja-biznes, instrumenty wsparcia dla MSP oraz szkolnictwem zawodowym, optymalizacji wykorzystania publicznych i prywatnych źródeł finansowania procesów rozwojowych -zwiększanie ich efektywności poprzez instrumenty zwrotne i narzędzia ograniczania ryzyka, znaczenia energetyki w regionie oraz ochrona środowiska naturalnego.
Było to bardzo merytoryczne spotkanie w serdecznej i miłej atmosferze, na którym omówiono wiele ważnych tematów. Ze strony Panów Wojewodów padła propozycja organizowania cyklicznych spotkań w ww. zakresie z naszymi przedstawicielami oraz uczestnictwa naszych ekspertów w zespole ds. strategii dla Województwa Śląskiego.
Podziękowania dla Andrzeja Snopka za organizację spotkania.

W spotkaniu jako przedstawiciele Polski Razem brali udział:

Beata Barc – wiceprzewodnicząca Polski Razem Regionu Śląskiego,
Andrzej Snopek – członek śląskiego zarządu Polski Razem,
Arkadiusz Szymanek – członek Rady Programowej Polski Razem,
Roman Borecki – członek Polski Razem w Częstochowie,
Tadeusz Adamski – Polski Razem w Będzinie.

 

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *