Wpisy

Projekt ustawy Polski Razem ws. sprzedaży tabletki „dzień po”

Polska Razem przygotowała projekt ustawy ws. sprzedaży tabletki „dzień po”. Zakłada ona zniesienie obowiązku dla lekarzy i farmaceutów „uczestniczenia w obrocie” tymi tabletkami oraz zakaz ich reklamowania.

Jarosław Gowin poinformował w środę w Rzeszowie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu PR będzie zbierać wśród parlamentarzystów podpisy pod projektem ustawy. Wkrótce ma zapaść decyzja, czy złożenie projektu będzie inicjatywą poselską, czy senacką. Więcej

Kazimierz Jaworski: Polska Razem zainicjuje działania legislacyjne na rzecz uregulowania kwestii obrotu środkami wczesnoporonnymi

Polska Razem zainicjuje działania legislacyjne na rzecz uregulowania kwestii obrotu środkami wczesnoporonnymi – poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie senator Kazimierz Jaworski.

Konieczność takiego działania wynika z postępowania Ministerstwa Zdrowia, które to powołując się na decyzję Komisji Europejskiej, wprowadza tego typu środki do sprzedaży bez konieczności posiadania recepty. Polskie prawo nie zawiera odpowiednich przepisów dotyczących środków wczesnoporonnych, których nie można uznawać za lecznicze. Więcej

PRJG: Prokuratura powinna podlegać Prezydentowi RP

„Podsumowując ćwierćwiecze III RP, można powiedzieć, że samorząd terytorialny nam się do pewnego stopnia udał, a wymiar sprawiedliwości nam się nie udał w ogóle. O konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości mówiło bardzo wielu polityków. Nikomu dotąd to się nie udało. Szczególnym problemem jest Prokuratura. Większość Polaków ma poczucie, iż instytucja ta działa nieprawidłowo.” – mówił dzisiaj na konferencji w Rzeszowie Kazimierz Jaworski. Więcej

Prezentacja podkarpackiej listy kandydatów do PE

W sobotę w Rzeszowie odbyła się podkarpacka konwencja wyborcza Polski Razem. Na uroczystą prezentację kandydatów partii do Parlamentu Europejskiego przybył prezes i założyciel ugrupowania, Jarosław Gowin. W konwencji uczestniczyło kilkaset osób.

Wspólnym mianownikiem wystąpień kandydatów były kwestie dotyczące rynku pracy, opodatkowania obywateli i migracji zarobkowej Polaków. Prezes PRJG zauważył, że polscy przedsiębiorcy są dyskryminowani przez rodzime prawodawstwo. Faworyzowane są za to duże koncerny międzynarodowe.
Niezwykle istotny problem, który należy rozwiązać szybko i skutecznie, wiąże się z zatrudnieniem Polaków. Jarosław Gowin, przedstawił zestawienia, z których wynika, iż w ostatnich dziesięciu latach z Podkarpacia wyemigrowało ponad 200 tys. osób. Liczba ta jest większa niż ilość osób zamieszkujących stolicę województwa podkarpackiego.

„W ciągu ostatnich lat z mapy Podkarpacia zniknął taki ośrodek jak Rzeszów, ludzie wyjechali bo we własnej ojczyźnie nie mieli szans na godne życie” – mówił Jarosław Gowin. Winą za taki stan negatywnej migracji obarczył niejasne polskie prawo oraz drakońskie podatki. Zauważył więc, że podstawową sprawą w Polsce jest uproszczenie systemu podatkowego. Obniżenie podatków i opłat powinno dotyczyć również umowy o dzieło, które zgodnie z intencjami polskiego rządu, mają być objęte podatkami i opłatami zdrowotnymi.

Uczestnicy konwencji wyborczej stwierdzili, że tworzenie systemu dodatkowych opłat w sytuacji, w której istnieje potężny deficyt miejsc pracy, sprawi że w Polsce przestanie być opłacalne jakiekolwiek legalne zatrudnienie.

Zdaniem Prezesa PRJG z opisanymi powyżej patologiami polskiego prawa trzeba walczyć z maksymalną skutecznością.

Jarosław Gowin podkreślił też, że szanse Polski Razem na wprowadzenie swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego są bardzo duże. Z ostatnich sondaży wynika, że PRJG ma poparcie rzędu 5%, a wraz ze wzrostem rozpoznawalności ugrupowania, będzie rosło.
Po prezentacji kandydatów partii z podkarpacia, Jarosław Gowin udał na spotkanie z mieszkańcami Rzeszowa gdzie został przyjęty bardzo życzliwie.

Poniżej prezentujemy listę kandydatów Polski Razem:

Okręg wyborczy nr 9.
Podkarpacka lista kandydatów Polski Razem Jarosława Gowina
do Parlamentu Europejskiego

1. Kazimierz Jaworski –Polski polityk, rolnik, samorządowiec, senator 5, 7 i 8 kadencji. Żonaty (żona Bogumiła), mają czworo dzieci (Barbarę, Kingę, Patrycję i Karola). Komandos, w 1977 roku pełnił misję pokojową w ramach VII zmiany ONZ na Wzgórzach Golan. W 1990 został wybrany na wójta gminy Chmielnik, pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2004 roku.
Twórca Spółdzielni Telekomunikacyjnej O.S.T. – pierwszego, niezależnego operatora telekomunikacyjnego w bloku państw postkomunistycznych, za co osobiście otrzymał wyrazy uznania od wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
Pomysłodawca wielu lokalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń i inicjatyw społecznych, w tym słynnej na cały świat „Doliny Strugu”, stawianej przez ONZ za wzór rozwoju przedsiębiorczości.
Prekursor sprzedaży produktów rolnych i spożywczych z dowozem do domu.
We wrześniu 2004 został senatorem V kadencji.
Wieloletni wiceprezes zarządu diecezjalnego Akcji Katolickiej w Rzeszowie. Założyciel Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, prowadzącego społeczne gimnazjum i liceum oraz Zakład Aktywności Zawodowej. W 2008 roku powołany w skład Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2006–2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku podkarpackiego. Był też doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. rolnictwa i wsi.
W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując aż 188 375 głosów. W wyborach 2011 po trzeci raz został senatorem w rzeszowskim okręgu nr 56, pokonując prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. W grudnia 2013 przystąpił do partii Polska Razem Jarosława Gowina.

2. Małgorzata Dachnowicz –Samorządowiec, Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa „Dolina Sanu”, Redaktor Naczelny „Horyzontu Podkarpackiego” oraz gazety” Głos z nad Sanu”, Organizatorka i inicjatorka wielu imprez charytatywnych, kulturalnych i promocyjnych mieszkanka Dubiecka. Wraz z mężem Januszem i córką Weroniką tworzy szczęśliwą rodzinę.
Absolwentka WSZiA w Przemyślu, ukończyła wydział administracyjny w Rzeszowie
Od 2012 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, jest prezesem Horyzontu Podkarpackiego. Spółka prowadzi działalność wydawniczą i poligraficzną, jest wydawcą dwumiesięcznika „Horyzont Podkarpacki”, gazety „Opinie Podkarpackie” oraz „Nowej Gazety”.
Od 1997 r. związana jest z działalnością kulturalną, przepracowała w kilku samorządowych instytucjach kultury, ostatnio w wojewódzkiej instytucji – Centrum Kulturalne w Przemyślu na stanowisku zastępcy dyrektora. W latach 2005 – 2006 była bliskim współpracownikiem A. Zapałowskiego Posła do PE.
Pasjonatka górskich wycieczek, szczególnie kocha Bieszczady. Jak mówi – od dziecka lubi fotografować, ale w ostatnich dwóch latach fotografia stała się jej wielką pasją.
W Parlamencie Europejskim będzie dążyła do tego, by Podkarpacie za sprawą europejskiej polityki stało się pomostem między Zachodem a Wschodem. Chce być dla ludzi i z ludźmi, to jej cel i życiowa dewiza na parlamentarne wyzwania.

3. Tomasz Kloc –Przedsiębiorca, samorządowiec, działacz sportowy, Prezes klubu sportowego „Stal Rzeszów”, Rycerz Kolumba. Wraz z żoną Ewą wychowują dwóch malutkich synów.
Ukończył studia matematyczno – fizyczne w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowe studia z prawa europejskiego na Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Obecnie jest prezesem przedsiębiorstwa inżyniersko – projektowego. W latach 1998 – 2002 był Radnym Miasta Rzeszowa. Był również doradcą ministra Zbigniewa Wassermana.
Uwielbia wspinaczkę górską, jest zdobywcą najwyższego szczytu Europy Mount Blanc.
Będąc posłem do Parlamentu Europejskiego chce walczyć z biurokracją i nonsensami administracyjnymi.
4. Anna Bialik – Przedsiębiorca, Manager, wiceprezes Firmy Argus Energy, członek zarządu Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, zwyciężyła w międzynarodowym konkursie „Kobiety są przyszłością”, w kategorii „kobieta wzór” Aktywna jaślanka – szczęśliwa mama 3 letniej Konstancji.
Od ponad 20 lat wspólnie mężem prowadzi dobrze prosperującą firmę. W działalności gospodarczej zajmuje się innowacyjnymi technologiami w zakresie Energii Odnawialnej. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Angażuje się społecznie w wiele przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu jasielskiego. Działa w Zarządzie Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz jest Przewodniczącą Jasielskiej Agory, gdzie obecnie pracuje nad rozwojem strategii powiatu jasielskiego w ramach projektu: Jasielska Strefa Usług Publicznych. Współpracuje również ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki na rzecz ochrony środowiska. Należy do Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej przy Uniwersytecie Rzeszowskim.
Ponadto pani Anna wspomaga wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i kulturalnym. Spółka którą zarządza jest corocznym patronem wielu imprez kulturalnych min. Międzynarodowych Dni Wina, Przeglądu Piosenki Dziecięcej czy Dnia Dziecka. Prywatnie pani Anna nurkuje, jeździ na nartach, skacze ze spadochronem, oraz uwielbia podróżować.
W Parlamencie Europejskim zamierza pracować nad rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii oraz zająć się problemem demograficznym związanym z odpływem młodych ludzi z terenów małych miast i obszarów wiejskich.

5. Marta Muszyńska – Nauczyciel, doradca metodyczny, dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Ma trójkę dorosłych już dzieci.
Zawodowo odpowiada za organizację lokalnego systemu wsparcia szkół i placówek, jest dyrektorem sanockiej placówki doskonalenia nauczycieli współpracującej z kilkunastoma samorządami z terenu powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i leskiego. Twórca pisma, a obecnie członek zespołu reakcyjnego „Edukacji w Regionie”.
Jej pasją jest hodowla kwiatów i fotografia.
W Parlamencie Europejskim chce zająć się kwestiami emigracji zarobkowej. Chce sprawić by Polacy nie musieli opuszczać swych rodzin i ojczyzny w tułaczce za pracą.

6. Kinga Strus-Kozłowska – Z zawodu jest prawnikiem, ukończyła aplikację radcowską. Jej mąż mimo urzędnik samorządowy jest liderem zespołu rockowego. Mama jedenastoletniej Martyny zakochanej w harcerstwie.
Zawodowo prowadzi obsługę prawną zarówno podmiotów gospodarczych jak i stowarzyszeń. pasjonuje się renowacją mebli, projektowaniem, aranżacją wnętrz i ogrodów, malarstwem, tańcem i podróżami.
W Parlamencie Europejskim chce zająć się sprawami prawnymi. Najlepiej będzie gdy sama nam tu powie czego chce w tym zakresie dokonać

7. Paweł Ochab – Przedsiębiorca, Manager , działacz sportowy, sędzia piłkarski, członek Dębickiego Klubu Biznesu, stadion to bowiem wielkie hobby naszego kandydata.
Z zawodu jest ekonomistą, ukończył Wyższą Szkołę Biznesy w Nowym Sączu.
Ma wspaniałą rodzinę, żona Jolanta córka Emilka ma 10 lat.
Działacz sportowy, sędzia piłkarski – to oczywiście hobby. Zawodowo zaś jest menagerem, zarządza firmą produkującą meble.
W Parlamencie Europejskim chce się głównie zająć odpowiednią redystrybucją środków finansowych tak by trafiały na realne potrzeby rynku pracy.

8. Andrzej Skowron – Mieszka w Mielcu, tato Kingi, Julii i Mateusza. Jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej. Zawodowo zajmuje się nauką. Jest doktorem nauk humanistycznych, dziekanem Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.
Czas wolny spędza z rodziną. Kocha góry i morze gdzie jeździ na wczasy. Często wraz z rodziną wyjeżdża za miasto.
W swych działaniach chce wspierać wielodzietne polskie rodziny. Będzie dążył do rozwoju małych rodzinnych przedsiębiorstw. Uważa za bardzo ważne by edukacja opierała się na głębokich wartościach chrześcijańskich.

9. Paulina Guzik – Od urodzenia mieszka w Krośnie. Z zawodu jest psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kończy studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową rozpoczęła w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Krośnie. Obecnie jest w trakcie otwierania własnej działalności gospodarczej. Aktywnie działa jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Czyń dobro mimo wszystko”.
Jest szczęśliwą żoną i mamą 16-miesięcznego synka Stasia. Czas wolny spędza z rodziną.
Jej zainteresowania to podróże, film i zdrowa kuchnia.
W Parlamencie Europejskim chcę się zająć problemem bezrobocia. Chcę znaleźć takie rozwiązania, które zachęcą młodych przedsiębiorczych ludzi do pozostania w kraju.
Lokalnie chciałaby poprawić bezpieczeństwo placów zabaw dla dzieci.

10. Paweł Skoczowski – Mieszka w Rzeszowie, pochodzi z podłańcuckiej Kraczkowej, kawaler, wraz z narzeczoną Kamilą planują ślub. Jak sam mówi – wywodzi się z tradycyjnej rodziny, w której rodzice nauczyli go szacunku do ludzi oraz umiłowania do zdobywania wiedzy. Dziś jest prezesem Stowarzyszenia Agora Podkarpacka. Pracuje jako doradca zarządzania kryzysowego i utrzymania ciągłości działania. Kończy też naukę na kierunkach: administracja i politologia. Aktywnie działa w kołach naukowych. Kocha jazdę rowerem, gotowanie, czytanie, sentencje łacińskie i kontakt z ludźmi.
Chce, aby Polska stała się krajem nowoczesnym, bogatym, wykorzystującym talenty swych obywateli, dlatego postuluje zmienić system szkolnictwa tak, aby uczyć ludzi kreatywnego myślenia i tworzenia innowacji. Odpolitycznić i zmniejszyć administrację publiczną tak, aby panowały przejrzyste reguły w czasie prowadzenia naborów, a do pracy trafiali profesjonaliści.

Materiał o podkarpackiej liście Polski Razem Jarosława Gowina w wiadomościach TVP Rzeszów: http://bit.ly/1gtjc3A