WhatsApp Image 2021-09-13 at 12.07.57

Wizyta J. Gowina w Toruniu

13 Wrzesień 2021

Wizytę w Toruniu rozpoczęła wspólna konferencja prasowa prezesa Jarosława Gowina oraz poseł Iwony Michałek, która dotyczyła wsparcia oraz obrony przed niekorzystnymi zmianami podatkowymi przewidzianymi w #PolskiŁad.

✅ Porozumienie od samego początku było, jest i będzie rzecznikiem polskiej klasy średniej, samorządów oraz wszystkich ludzi przedsiębiorczych. Jesteśmy ambasadorem klasy średniej – to nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale też wysokiej klasy specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów, naukowcy, inżynierowie oraz menedżerowie przemysłu, od których w największym stopniu zależy rozwój Polski.

✅ Władza sprawowana jest najskuteczniej tam, gdzie jest najbliżej obywateli. Intencją naszych środowisk politycznych jest konsekwentne wzmacnianie kompetencji samorządów – przede wszystkim zapewnienie im niezależności ufundowanej na nowym systemie finansowania.

✅ Jako Porozumienie w rozwiązaniach #PolskiŁad dążymy do:
  •   Wzmocnienia dochodów własnych samorządów,
  •   trwałej subwencji rozwojowej dla samorządów dzielonej według obiektywnego algorytmu, a nie dobrej lub złej woli rządzących,
  •   ewaluacji skutków zmian.
✅ Od początku wskazywaliśmy, że proponowane przez Rząd zmiany podatkowe w #PolskiŁad są śmiertelnym zagrożeniem dla samorządów. Niezbędne jest, wobec tego, zapewnienie im stabilnego finansowania i wypełnienie ubytków w ich dochodach.
✅ W złych rozwiązaniach, który dostrzegamy nie chodzi tylko o doraźne problemy, na skutek których setki samorządów utraciłoby płynność budżetową, ale chodzi przede wszystkim o zmianę modelu państwa – ponieważ silne samorządy to silna Polska.
✅ Już sama zapowiedź nowych rozwiązań podatkowych #PolskiŁad spowodowała, że część znaczących inwestorów poczuła się zaniepokojona i zaczęła przesuwać swoje zainteresowanie na rynki naszych sąsiadów – Czech i Słowacji, na co jako Porozumienie nie możemy pozwolić, bo uderzy to drastycznie w polską gospodarkę.
✅ Okazuje się, że Rząd zaczyna ustępować przed naciskiem naszych działań jak i głosów przedsiębiorców, na co wskazuje obniżenie składki zdrowotnej. Mowa jest obecnie o 4,9% zamiast 9%, co jest tylko potwierdzeniem, że posłowie Porozumienia od początku sprzeciwiający się tym propozycjom mają rację o ich złym kierunku. Uważamy jednak, że jest to w dalszym ciągu niezadowalające ustępstwo, zatem będziemy dążyć do wypracowania jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla klasy średniej.
✅ Pierwotny plan podniesienia podatków był drastycznie niszczący dla polskich firm i dla polskiej gospodarki. Zjednoczona Prawica zawsze miała na swoich sztandarach hasło patriotyzmu gospodarczego, a tymczasem rozwiązania podatkowe #PolskiŁad uderzają precyzyjnie w mikro, małe i średnie firmy, czyli w polski kapitał.

Konferencja prasowa prezesa J. Gowina i poseł Iwony Michałek

Odwiedziny w Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej i rozmowa z prezes Dorotą Zawacką-Wakarecy

Wywiad dla „Tylko Toruń”

Konferencja prasowa prezesa J. Gowina i poseł Iwony Michałek

Spotkanie z samorządowcami i przedsiębiorcami

Spotkanie z samorządowcami i przedsiębiorcami

Spotkanie z samorządowcami i przedsiębiorcami