WhatsApp Image 2021-04-27 at 13.24.11-2

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

27 Kwiecień 2021
Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, który został powołany 12 kwietnia br. przez wicepremiera Jarosława Gowina. Zespół będzie pomagał w działaniach i decyzjach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej tej grupy osób na rynku pracy.

Dziś jego przewodnicząca wiceminister Iwona Michałek wręczyła powołania jego członkom. Wśród nich znaleźli się:

  • Anna Dąbrowska-Banaszek Poseł na Sejm RP,
  • Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP,
  • Małgorzata Szwarc – Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • Jerzy Szreter – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych,
  • Hubert Pora –Prezes Zarządu, Lustrator Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych,
  • Przemysław Żydok – Prezes Zarządu Fundacji „Aktywizacja”,
  • Ryszard Płusa – Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „Orpel” w Łodzi,
  • Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy,
  • Mikołaj Tarasiuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy.

Głównym zadaniem zespołu będzie pomoc Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii w działaniach i decyzjach na rzecz poprawy sytuacji zawodowej tej grupy osób na rynku pracy.