Wspieraj nas

Wykonanie przelewu trwa 5 minut i właśnie tylko tyle potrzeba żebyś to Ty zaczął zmieniać Polskę na lepsze!

Zrób przelew TERAZ, zgodnie z informacjami poniżej.

Porozumienie

00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 lok. 29

Nr konta: 92 1020 1097 0000 7402 0259 1337

Tytułem: darowizna

Uwaga!

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.
Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR, bezpośrednio przez członka partii na konto Porozumienia.
Nie mogą być to wpłaty:

  • z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą płatniczą,
  • z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów),
  • z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków,
  • gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłaty wykonane w sposób nieprawidłowy będą niezwłocznie zwracane na rachunek bankowy nadawcy.