Prezydium zarządu krajowego

Magdalena Sroka

Prezes Zarządu Krajowego

Iwona Michałek

Przewodnicząca Konwencji Krajowej partii

Stanisław Derehajło

Wiceprezes Zarządu Krajowego

Stanisław Bukowiec

Sekretarz Generalny

Jarosław Gowin

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Jacek Hecht

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Józef Zając

Członek Prezydium Zarządu Krajowego

Członkowie zarządu krajowego