Wystawa MPiT: „Polska myśl technologiczna – wielki skok gospodarczy II RP”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości wyjątkowym wydarzeniem – wystawą prezentującą jak dzięki technologiom rozwijała się II Rzeczpospolita.  Na wystawie  pokazanych blisko 30. eksponatów, stanowiących niepodważalne dowody na to, że polska myśl techniczna w okresie międzywojnia była na wysokim poziomie. Między 9 a 23  listopada w hallu głównym MPiT  można oglądać m.in. Enigmę, Polskiego […]

Konwencja Zjednoczeniowa

#Porozumienie

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER